Navigatie overslaan

Het nieuwe pensioen

De afgelopen jaren is er gewerkt aan een nieuw pensioen. Dit nieuwe pensioen geldt voor jou als je bij je werkgever pensioen opbouwt in een pensioenfonds. Hoe gaat het in zijn werk? Wat verandert er voor jou? Hier lees je over het nieuwe pensioen.

Kom je er niet uit of snap je iets niet? Stel dan hieronder je vraag aan ons. Gratis en vrijblijvend.
Het nieuwe pensioen - illustratie
Foto door Kandoor

Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?

Vroeger werkten mensen jarenlang of zelfs hun hele leven voor dezelfde baas. Nu veranderen mensen veel vaker van baan (en van pensioenfonds), gaan minder werken of stoppen tijdelijk met werken. Het is daardoor lastig om te zien wat dit soort beslissingen voor de hoogte van je pensioen betekent.

In het pensioenstelsel dat we nu hebben, is het voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen en opbouwen voor hun pensioen. Er kunnen er discussies ontstaan over de verdeling van de pensioenpot.

Voor mensen die al met pensioen zijn, voelt het soms oneerlijk dat pensioenen niet sneller omhoog gaan als het goed gaat met de economie. Dit komt doordat pensioenfondsen zich aan strenge regels moeten houden om ervoor te zorgen dat iedereen het pensioenbedrag kan krijgen wat hen beloofd is. Ze moeten genoeg geld in kas hebben om alle pensioen van dat moment én van de pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Dit gaat om heel veel geld. Hierdoor mogen pensioenfondsen de pensioenen soms niet verhogen, of moeten ze het pensioen korten.

Door wie zijn de nieuwe pensioenregels bedacht?

De nieuwe regels voor pensioen zijn bedacht door de overheid, pensioenexperts, werkgeversverenigingen en vakbonden. Zij hebben jarenlang samengewerkt om de regels uit te werken in een wetsvoorstel. Om de huidige Pensioenwet te kunnen aanpassen, moeten de Tweede en de Eerste Kamer het wetsvoorstel allebei goedkeuren.

Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe regels. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2023 aangenomen. Nu krijgen pensioenuitvoerders, werkgevers en vakbonden 4 jaar de tijd om de pensioenregelingen stap voor stap aan te passen. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleren of dit goed gebeurt.

Hoe werkt het oude pensioen?

Op dit moment kun je opzoeken hoeveel pensioen je hebt opgebouwd, door in te loggen op de 'Mijn Omgeving' van je pensioenfonds of op mijnpensioenoverzicht.nl. Je ziet dan hoeveel je tot nu toe hebt opgebouwd en een schatting van wat je verwachte pensioenbedrag wordt.

Bouw je pensioen op bij een pensioenfonds? Dan is je huidige pensioen waarschijnlijk een collectief pensioen. Dit betekent dat alle premies in één grote pensioenpot worden geplaatst, dit wordt belegd en daaruit worden alle pensioenen betaald. Zowel de pensioenen die nu worden uitgekeerd als jouw pensioen zitten in deze grote pot.

Bouw je pensioen op via een pensioenverzekeraar? Dan heb je nu al een persoonlijke pensioenpot. Dit betekent dat er minder verandert voor jouw pensioen, omdat het meer lijkt op het nieuwe pensioen.

Hoe werkt het nieuwe pensioen?

Het nieuwe pensioenstelsel moet ervoor zorgen dat je meer inzicht krijgt in hoeveel je zelf hebt betaald voor je pensioen, hoeveel je werkgever heeft betaald en hoeveel beleggingswinsten jouw pensioenfonds hiermee heeft gehaald.

Pensioenfondsen doen straks geen belofte meer over een pensioenbedrag dat je later krijgt. Iedereen gaat hetzelfde percentage aan pensioenpremie betalen, dat in een persoonlijk pensioenpotje komt.

De pensioenfondsen beleggen de pensioenpremie voor je. Als je jong bent, duurt het langere tijd voordat je met pensioen gaat. Daarom kan er risicovoller (en met mogelijk hoger rendement) belegd worden. Gaat het goed met de economie? Dan zie je je persoonlijke pensioenvermogen stijgen. Als het minder goed gaat, zie je het dalen. Als je richting de pensioenleeftijd gaat en als je met pensioen bent wordt er met minder risico belegd. Hoe meer je richting je pensioenleeftijd komt, hoe minder de hoogte van je pensioen schommelt.

In het nieuwe stelsel kan het pensioen eerder verhoogd worden, als het goed gaat met de beleggingen. Dit betekent ook dat de pensioenen omlaag kunnen gaan als het niet goed gaat met de beleggingen.

Veelgestelde vragen

Wat betekent het nieuwe pensioen voor jou?

De overgang van het oude pensioen naar het nieuwe pensioen is een hele grote verandering die een paar jaar duurt. Daarom kan er nu nog niet precies verteld worden wat er voor jou persoonlijk verandert. Wel is in grote lijnen te vertellen wat het nieuwe pensioen is: 

In het oude pensioen is er een gezamenlijke pensioenpot. Dus iedereen betaalt premie, dit gaat in één grote pot. En daar worden alle pensioenen van uitbetaald. Dit heet een collectief pensioen.

In het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedereen een persoonlijke pensioenpot. Hierin is te zien hoeveel pensioen er voor jou gereserveerd is.

Om over te gaan van het oude naar het nieuwe pensioen, moet de gezamenlijke pensioenpot verdeeld worden over alle deelnemers en gepensioneerden. Die krijgen daar een persoonlijk potje voor terug. Het nieuwe pensioen gaat uiterlijk op 1 januari 2027 in.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt je nieuwe pensioen berekenend?

De berekening hiervoor is erg ingewikkeld. Om je toch een beeld te geven wat meeweegt bij de berekening, hieronder een paar onderdelen waar rekening mee wordt gehouden:

  • de hoogte van de gezamenlijke pot

  • het pensioen dat je nu uitgekeerd krijgt

  • je leeftijd

  • de rentestand op het moment van de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel

  • ook zullen sommige mensen een extra compensatie moeten krijgen

Daarom kan er nu nog niet gezegd worden hoeveel iedereen krijgt. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet erop toe en zorgt ervoor dat de verdeling eerlijk verloopt. Het is begrijpelijk dat je wilt weten wat dit nu precies voor jouw pensioenbedrag betekent. Wanneer je een inschatting krijgt van het nieuwe bedrag is nog niet bekend.

Kandoor beantwoordt 1.5 miljoen vragen per jaar

Meer dan 1.5 miljoen vragen per jaar

Gebruikers beoordelen Kandoor met een 8,9

Beoordeeld met een 8,9

Alle onderwerpen

Meer handige links

Over ons

Over onze vrijwilligersDit doet KandoorContact

Nieuwsbrief met handige financiële tips ontvangen?

© 2016-2024 APG DWS en Fondsenbedrijf N.V.