Privacy en het gebruik van je gegevens

Kandoor vindt de bescherming van jouw gegevens belangrijk. Wij behandelen de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig.

Wij gebruiken jouw gegevens alleen om je op een juiste en zorgvuldige manier te kunnen informeren over Kandoor en de daar direct mee samenhangende onderwerpen. Ook helpen jouw gegevens om je op een aangename manier gebruik te kunnen maken van ons online platform.

Kandoor registreert alleen de gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening. De algemene inhoud van de gesprekken gebruiken we voor de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening. Dit gebeurt anoniem. Je persoonsgegevens maken nooit een onderdeel uit van deze registratie. Wij behandelen de door jou verstrekte informatie met de grootste zorg. Ook verstrekken wij je persoonlijke gegevens niet aan derden, tenzij je ons daartoe machtigt of wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

De gegevens die wij registreren zijn de persoonlijke gegevens die jij bij ons opgeeft bij je bezoek aan onze website en de gegevens die wij nodig hebben om je vragen adequaat te kunnen afhandelen en daarmee het contact naar behoren te kunnen laten verlopen. Je e-mailadres is daarbij een belangrijk gegeven, maar je kan ook denken aan overige NAW- of contactgegevens. Ook je IP-adres (zie cookies) wordt geregistreerd.

Wij gebruiken je gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit geldt ook voor partijen die we inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening.

Inzage en correctie

Je kunt altijd je geregistreerde gegevens bij ons opvragen en inzien. Ook kun je vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens. Dit kan door te mailen naar info@kandoor.nl.

Bewaren

Wij bewaren je gegevens zo lang als nodig is om je een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen. Indien wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Beveiliging

Je gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt.

Wijzigen

Kandoor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring met regelmaat te lezen.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 2 januari 2017.