Navigatie overslaan

Gebruikersvoorwaarden

Wat is Kandoor?

Kandoor is een gratis online platform voor financiële vragen. Kandoor is een onderdeel van APG Groep N.V., de grootste pensioenuitvoerder van Nederland.

Wat kun je van Kandoor.nl verwachten?

Op het Kandoorplatform kun je financiële vragen stellen. Bijvoorbeeld over pensioen, belasting, schulden, studie, werk, wonen of een ander financieel onderwerp. Onze wizard en onze vrijwilligers, financiële professionals, geven je kosteloos antwoord. Vrijwilligers helpen je zonder financiële tegenprestatie. Gewoon, omdat het een goed gevoel geeft en zij er zelf van leren.

Gebruikersvoorwaarden Kandoor en privacyverklaring

Om het Kandoorplatform goed te laten functioneren en aan iedereen een prettige omgeving te bieden, geldt er een aantal voorwaarden. Als je gebruik maakt van het Kandoorplatform (door bijvoorbeeld een vraag te stellen), ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Kandoor en de privacyverklaring. De privacyverklaring beschrijft welke gegevens van jou worden verwerkt en hoe deze verwerkingen plaatsvinden.Om het Kandoorplatform goed te laten functioneren en aan iedereen een prettige omgeving te bieden, geldt er een aantal voorwaarden. Als je gebruik maakt van het Kandoorplatform (door bijvoorbeeld een vraag te stellen), ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Kandoor en de privacyverklaring. De privacyverklaring beschrijft welke gegevens van jou worden verwerkt en hoe deze verwerkingen plaatsvinden.

Wat is wel en wat is niet toegestaan op Kandoor.nl

Gebruikers behandelen elkaar met respect. Gebruikers maken geen racistische, beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende of andere kwetsende opmerkingen. Ze gebruiken geen grof taalgebruik, maken geen misplaatste grappen en vallen andere gebruikers niet lastig. Gebruikers plaatsen geen pornografisch of ander aanstootgevend materiaal.

Verder is het gebruikers niet toegestaan om:

 1. de werking van het online platform te storen door vaak dezelfde tekst of tekens te plaatsen;
 2. de werking van het online platform, de website, andere computers of systemen van Kandoor en andere gebruikers te verstoren. Daaronder valt:
  • het verspreiden van virussen (inclusief Trojaanse paarden, tijdbommen en dergelijke);
  • het hacken of ander toegang geven tot de computers of systemen van Kandoor of andere gebruikers;
  • het wissen van bestanden op computers of systemen van Kandoor of andere gebruikers.

Het online platform mag niet worden gebruikt voor:

 1. commerciële activiteiten. Bijvoorbeeld het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het sturen van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere chatkanalen of websites;
 2. wettelijk niet toegestane activiteiten en handelingen, zoals de handel in soft- en harddrugs, de handel in of verspreiding van (kinder)porno, de handel of verspreiding van bijvoorbeeld mp3-bestanden of andere zaken waar auteursrecht op zit.

Gebruikers zullen zich onthouden van:

 1. leugens te vertellen over Kandoor of Kandoor te beschuldigen zonder dat Kandoor zich heeft kunnen verdedigen;
 2. het hengelen naar contacten. Kandoor.nl is geen datingsite;
 3. het vragen om antwoorden en/of reacties via privébericht, telefoon of per e-mail.

Gedragsregels bij het plaatsen van berichten

Wees helder in de vraagstelling en/of opmerking. Houd de tekst van je bericht leesbaar.

Wees begripvol en respectvol richting andere gebruikers, vrijwilligers en moderators.

Gebruik geen shockerende of ongepaste afbeeldingen bij je bericht of profielfoto. Plaats geen illegale en/of shockerende teksten. Vraag ook niet om illegale en/of shockerende teksten.

Zorgvuldigheid

Kandoor adviseert gebruikers om het platform zorgvuldig te gebruiken. Een paar tips:

 • Maak geen persoonlijke informatie aan andere gebruikers bekend. Denk daarbij aan adressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en creditcardnummers.
 • Zorg voor goede beveiliging van je computer(s) en andere systemen. Installeer hiervoor software of hardware die toegang tot jouw computer(s) of systemen blokkeert. Zorg er daarnaast voor dat jouw computer(s) of systemen geen virussen verspreiden. Denk hierbij aan firewalls en antivirus software. Zorg er tot slot voor dat deze software up-to-date is.

Aansprakelijkheid

Hoewel Kandoor de grootst mogelijke zorg besteedt aan haar platform, biedt Kandoor geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de informatie dan wel voor het foutloos en ononderbroken functioneren van Kandoor. Tevens aanvaardt Kandoor (waaronder mede wordt verstaan haar vrijwilligers) geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het Kandoor platform (hieronder valt bijvoorbeeld schade gebaseerd op jouw handelen naar aanleiding van informatie die je op Kandoor hebt verkregen). De op of via het platform aangeboden informatie is enkel en alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden (om je een richting te geven bij het maken van eigen keuzes) en is niet bedoeld als enige vorm van deskundig (financieel, juridisch of fiscaal) advies. Voor specifiek advies met betrekking tot je persoonlijke situatie raden wij je aan om contact op te nemen met een professionele adviseur.

De gebruiker vrijwaart hierbij Kandoor voor alle schade en kosten die Kandoor lijdt of maakt als gevolg van aanspraken van andere gebruikers of derden, die worden veroorzaakt door handelingen van de gebruiker, die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of die worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen van die gebruiker op het Kandoor platform.

Copyright

Kandoor behoudt het recht om ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Een bezoeker van Kandoor.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in Kandoor opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Kandoor.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Kandoor en het logo van Kandoor, inclusief de merkrechten, berusten uitsluitend bij APG Groep N.V.. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Kandoor (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij APG Groep N.V.. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APG Groep N.V. is het onder meer niet toegestaan de website Kandoor.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen

Gebruikers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Kandoor onder toepasselijkheid van deze gebruikersvoorwaarden. Kandoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn. Kandoor behoudt zich het recht voor om gebruikers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Kandoor.nl indien zij niet kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Klachtenregeling

Vind je dat het gedrag van andere gebruikers of van vrijwilligers niet past binnen de gebruikersvoorwaarden? Stuur dan een e-mail aan info@kandoor.nl. Als we merken dat een gebruiker of financieel vrijwilliger zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt, nemen we maatregelen. Zo passen we bijvoorbeeld berichten aan of verwijderen we een bericht. Soms vragen we een gebruiker of financieel vrijwilliger de berichten zelf aan te passen of te verwijderen. Ook kunnen we een gebruiker of financieel vrijwilliger tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang tot het Kandoor platform.

Diversen

APG Groep N.V. behoudt zich het recht voor het Kandoor platform te beëindigen zonder dat hier verder voor haar negatieve consequenties aan verbonden zijn. Wanneer een deel van deze gebruikersvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, laat dit de andere delen van deze gebruikersvoorwaarden ongemoeid.

Kandoor heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden op ieder moment te veranderen wanneer zij dit nodig acht. We raden je aan om regelmatig zelf de gebruikersvoorwaarden te lezen.

Op de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil is de rechter arrondissement Amsterdam bevoegd.

De huidige versie is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2024.

Kandoor beantwoordt 1.5 miljoen vragen per jaar

Meer dan 1.5 miljoen vragen per jaar

Gebruikers beoordelen Kandoor met een 8,9

Beoordeeld met een 8,9

Alle onderwerpen

Meer handige links

Over ons

Over onze vrijwilligersDit doet KandoorContact

Nieuwsbrief met handige financiële tips ontvangen?

© 2016-2024 APG DWS en Fondsenbedrijf N.V.