Navigatie overslaan

Gebruikersvoorwaarden

Wat is Kandoor?

Kandoor is een gratis online platform voor financiële vragen. Kandoor is een onderdeel van APG Groep N.V., de grootste pensioenuitvoerder van Nederland.

Wat kun je van Kandoor.nl verwachten?

Op het Kandoorplatform kun je financiële vragen stellen. Bijvoorbeeld over pensioen, belasting, schulden of een ander financieel onderwerp. Onze chatbot en onze vrijwilligers, financiële professionals, geven je kosteloos antwoord. Vrijwilligers helpen je zonder financiële tegenprestatie. Gewoon, omdat het een goed gevoel geeft en zij er zelf van leren.

Als je een vraag stelt op Kandoor.nl ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Kandoor.

Gebruikersvoorwaarden Kandoor

Om het Kandoorplatform goed te laten functioneren en aan iedereen een prettige omgeving te bieden, geldt er een aantal voorwaarden.

Privacyverklaring

Je gaat akkoord met de gebruikersvoorwaarden als je gebruikmaakt van het Kandoorplatform. Je gaat dan ook akkoord met de privacyverklaring.

Wat is wel en wat is niet toegestaan op Kandoor.nl

Gebruikers behandelen elkaar met respect. Gebruikers maken geen racistische, beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende of andere kwetsende opmerkingen. Ze gebruiken geen grof taalgebruik, maken geen misplaatste grappen en vallen andere gebruikers niet lastig. Gebruikers plaatsen geen pornografisch of ander aanstootgevend materiaal.

Verder is het gebruikers niet toegestaan om:

 1. de werking van het online platform te storen door vaak dezelfde tekst of tekens te plaatsen;
 2. de werking van het online platform, de website, andere computers of systemen van Kandoor en andere gebruikers te verstoren. Daaronder valt:
  • het verspreiden van virussen (inclusief Trojaanse paarden, tijdbommen en dergelijke);
  • het hacken of ander toegang geven tot de computers of systemen van Kandoor of andere gebruikers;
  • het wissen van bestanden op computers of systemen van Kandoor of andere gebruikers.

Het online platform mag niet worden gebruikt voor:

 1. commerciële activiteiten. Bijvoorbeeld het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het sturen van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere chatkanalen of websites;
 2. wettelijk niet toegestane activiteiten en handelingen, zoals de handel in soft- en harddrugs, de handel in of verspreiding van (kinder)porno, de handel of verspreiding van bijvoorbeeld mp3-bestanden of andere zaken waar auteursrecht op zit.

Gebruikers zullen zich onthouden van:

 1. leugens te vertellen over Kandoor of Kandoor te beschuldigen zonder dat Kandoor zich heeft kunnen verdedigen;
 2. het hengelen naar contacten. Kandoor.nl is geen datingsite;
 3. het vragen om antwoorden en/of reacties via privébericht, telefoon of per e-mail.

Gedragsregels bij het plaatsen van berichten

Je gebruikt passende trefwoorden bij je bericht. Je formuleert een duidelijke titel bij een bericht. Wees helder in de vraagstelling en/of opmerking. Houd de tekst van je bericht leesbaar.

Wees begripvol en respectvol richting andere gebruikers, vrijwilligers en moderators.

Gebruik geen shockerende of ongepaste afbeeldingen bij je bericht of profielfoto. Plaats geen illegale en/of shockerende teksten. Vraag ook niet om illegale en/of shockerende teksten.

Zorgvuldigheid

Kandoor adviseert gebruikers om het platform zorgvuldig te gebruiken. Een paar tips:

 • Maak geen persoonlijke informatie aan andere gebruikers bekend. Denk daarbij aan adressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en creditcardnummers.
 • Zorg voor goede beveiliging van je computer(s) en andere systemen. Installeer hiervoor software of hardware die toegang tot jouw computer(s) of systemen blokkeert. Zorg er daarnaast voor dat jouw computer(s) of systemen geen virussen verspreiden. Denk hierbij aan firewalls en antivirussoftware. Zorg er tot slot voor dat deze software up-to-date is.

Aansprakelijkheid

Vrijwilligers die reageren op berichten van gebruikers, geven geen financieel advies. Ze geven je richting zodat je zelf je keuzes kunt maken. Zij zijn dan niet aansprakelijk voor schade die een gebruiker mogelijk claimt in verband met een reactie van een financieel vrijwilliger.

Kandoor is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het online platform door gebruikers. De gebruiker vrijwaart hierbij Kandoor voor alle schade en kosten die Kandoor lijdt of maakt als gevolg van aanspraken van andere gebruikers of derden, die worden veroorzaakt door handelingen van de gebruiker, die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of die worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen van die gebruiker op het Kandoor platform.

Copyright

Kandoor behoudt het recht om ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Een bezoeker van Kandoor.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in Kandoor opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Kandoor.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Kandoor en het logo van Kandoor, inclusief de merkrechten, berusten uitsluitend bij Kandoor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Kandoor (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij APG Groep N.V.. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APG Groep N.V. is het onder meer niet toegestaan de website Kandoor.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen

Gebruikers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Kandoor onder toepasselijkheid van deze gebruikersvoorwaarden. Kandoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn. Kandoor behoudt zich het recht voor om gebruikers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Kandoor.nl indien zij niet kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Klachtenregeling

Vind je dat het gedrag van andere gebruikers of van vrijwilligers niet past binnen de gebruikersvoorwaarden? Stuur dan een e-mail aan info@kandoor.nl. Als we merken dat een gebruiker of financieel vrijwilliger zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt, nemen we maatregelen. Zo passen we bijvoorbeeld berichten aan of verwijderen we een bericht. Soms vragen we een gebruiker of financieel vrijwilliger de berichten zelf aan te passen of te verwijderen. Ook kunnen we een gebruiker of financieel vrijwilliger tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang tot het Kandoorplatform.

Kandoor heeft het recht om deze voorwaarden op ieder moment te veranderen. We raden je aan om regelmatig zelf de gebruikersvoorwaarden te lezen.

Kandoor beantwoordt 1.5 miljoen vragen per jaar

Meer dan 1.5 miljoen vragen per jaar

Gebruikers beoordelen Kandoor met een 8,9

Beoordeeld met een 8,9

Alle onderwerpen

Meer handige links

Over ons

Over onze vrijwilligersDit doet KandoorContact

Nieuwsbrief met handige financiële tips ontvangen?

© 2016-2024 APG DWS en Fondsenbedrijf N.V.