Navigatie overslaan

Nieuwe uitkeringsbedragen: AOW, AIO, Bijstand & meer

Kandoor logo door Kandoor||12.022 x gelezen

Elk jaar wordt per 1 januari en per 1 juli de hoogte van een aantal uitkeringen, zoals de AOW en de bijstand aangepast. Bekijk hier de nieuwe bedragen, en vergelijk ze gemakkelijk met de oude bedragen.

uitkeringsbedragen - europees geld
Foto door Pixabay (Pexels)

AOW

Dit zijn de AOW-bedragen voor mensen die een volledige AOW (100% opbouw) hebben.

Gehuwd/samenwonenden

AOW met heffingskorting
januari 2023juli 2023
Bruto€ 973,86€ 993,16
Loonheffing€ 0,00€ 0,00
Bijdrage Zvw€ 52,88€ 53,92
Netto€ 920,98€ 939,24
AOW zonder heffingskorting
januari 2023juli 2023
Bruto€ 973,86€ 993,16
Loonheffing€ 184,92€ 188,33
Bijdrage Zvw€ 52,88€ 53,92
Netto€ 736,06€ 750,91

Bij het bruto bedrag is de inkomensondersteuning AOW van € 5,- inbegrepen, bruto vakantiegeld per maand van € 54,34 niet.

Alleenstaanden

AOW met heffingskorting
januari 2023juli 2023
Bruto€ 1.430,80€ 1.458,15
Loonheffing€ 0,00€ 0,00
Bijdrage Zvw€ 77,69€ 79,17
Netto€ 1.353,11€ 1.378,98
AOW zonder heffingskorting
januari 2023juli 2023
Bruto€ 1430,80€ 1458,15
Loonheffing€ 271,42€ 277,42
Bijdrage Zvw€ 77,69€ 79,17
Netto€ 1.081,69€ 1.101,56

Bij het bruto bedrag is de inkomensondersteuning AOW van € 5,- inbegrepen, bruto vakantiegeld per maand van € 76,08 niet.

Krijg je volledige AOW-toeslag of partnertoeslag? Kijk dan hier voor de nieuwe aow-bedragen.

AOW 2024

De AOW bedragen 2024 zijn nog niet bekend. Deze bedragen zullen gelden vanaf 1 januari 2024 en zullen gepubliceerd worden zodra ze officieel zijn. De bekendmaking van de AOW betaling gebeurt meestal halverwege de maand december.

AIO

Dit zijn de maximale netto bedragen (inclusief vakantiegeld) die je kunt ontvangen:

Situatiejanuari 2023juli 2023
Je woont alleen€ 1.330,67€ 1.357,66
Je woont met je partner€ 1.807,20€ 1.843,60
Je hebt een partner die zelf geen AIO heeft€ 903,60€ 921,80
Je hebt geen partner en verblijft in een verpleeghuis€ 381,62€ 388,24
Je partner verblijft in een verpleeghuis€ 381,62€ 388,24
Jij en je partner verblijven in een verpleeghuis€ 638,93€ 649,23

Heb je een partner? Dan is dit het bedrag dat je samen krijgt.

Lees hier meer over de AIO-aanvulling.

Bijstand (participatiewet)

Dit zijn de minimum (netto) bedragen:

Gehuwd/samenwonenden

Bijstand vóór de AOW-gerechtigde leeftijd
januari 2023juli 2023
Per maand€ 1.622,68€ 1.651,12
Vakantie-uitkering€ 85,40€ 86,90
Totaal (netto)€ 1.708,08€ 1.738,02
Bijstand vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd
januari 2023juli 2023
Per maand€ 1.716,84€ 1.751,42
Vakantie-uitkering€ 90,36€ 92,18
Totaal (netto)€ 1.807,20€ 1.843,60

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

Bijstand vóór de AOW-gerechtigde leeftijd
januari 2023juli 2023
Per maand€ 1.135,88€ 1.155,79
Vakantie-uitkering€ 59,78€ 60,83
Totaal (netto)€ 1.195,66€ 1.216,62
Bijstand vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd
januari 2023juli 2023
Per maand€ 1.264,14€ 1.289,78
Vakantie-uitkering€ 66,53€ 67,88
Totaal (netto)€ 1.330,67€ 1.357,66

Goed nieuws: de leeftijdsgrens van de kostendelersnorm is verhoogd van 21 jaar naar 27 jaar.

Lees hier meer over de bijstand.

Wajong

De wajong is gekoppeld aan het wettelijk brutominimumloon.

Bruto bedragen per dag (exclusief vakantietoeslag)
januari 2023juli 2023
Vanaf 21 jaar€ 88,94€ 92,08
20 jaar€ 71,42€ 73,66
19 jaar€ 53,57€ 55,25
18 jaar€ 44,64€ 46,04

Heb je vóór 1 januari 2015 je Wajong uitkering aangevraagd, dan val je onder Oude Wajong of Wajong 2010. Je kunt dan via deze rekenhulp zien hoeveel je precies ontvangt.

Kinderbijslag

Hieronder vind je de hoogte van de kinderbijslag per kwartaal per kind:

Leeftijd kindjanuari 2023juli 2023
0 t/m 5 jaar€ 269,76€ 261,70
6 t/m 11 jaar€ 327,56€ 317,77
12 t/m 17 jaar€ 385,37€ 373,85

Lees hier meer over kinderbijslag.

Toeslagenwet

Dit zijn de brutobedragen per dag (exclusief vakantiegeld):

Situatiejanuari 2023juli 2023
Gehuwden of samenwonenden€ 88,94€ 91,72
Alleenstaanden vanaf 21 jaar€ 63,40€ 64,75
Kostendeler vanaf 21 jaar€ 40,30€ 41,32
Alleenstaanden van 20 jaar€ 48,99€ 50,64
Alleenstaanden van 19 jaar€ 35,70€ 36,93
Alleenstaanden van 18 jaar€ 29,22€ 29,89

IOAW en IOAZ

Gehuwd/samenwonenden (beiden 21 jaar of ouder)
januari 2023juli 2023
Per maand€ 1.752,64€ 1.797,02
Vakantie-uitkering€ 140,22€ 143,76
Totaal€ 1.892,86€ 1.940,78
Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder meerjarige medebewoners
januari 2023juli 2023
Per maand€ 1.378,76€ 1.409,74
Vakantie-uitkering€ 110,30€ 112,78
Totaal€ 1.489,06€ 1.522,52
Alleenstaanden en alleenstaande ouders met één of meer meerderjarige medebewoners
januari 2023juli 2023
Per maand€ 876,32€ 898,51
Vakantie-uitkering€ 70,11€ 71,88
Totaal€ 946,43€ 970,39

Goed nieuws: de leeftijdsgrens van de kostendelersnorm is verhoogd van 21 jaar naar 27 jaar.

Lees hier meer over IOAW.

WW, WIA, WAO, ZW en Maximumdagloon

Per 1 juli 2023 worden de WAO-uitkering/WIA-uitkering, WW-uitkering en Ziektewet-uitkering bruto verhoogd met 3,13%. Dit is dezelfde stijging als van het bruto minimumloon per dag. De hoogte van deze uitkeringen hangt af van jouw persoonlijke situatie en de verschillen kunnen erg groot zijn. Om een schatting te krijgen wat de hoogte van jouw uitkering zal zijn, kun je deze rekenhulp van het UWV gebruiken.

Algemene Nabestaandenwet (Anw)

De bedragen zijn zonder de tegemoetkoming Anw. De tegemoetkoming is € 19,03 bruto per maand en is hetzelfde als in januari 2023.

Alleenstaanden en alleenstaande ouders
januari 2023juli 2023
Per maand€ 1.398,11€ 1425,54
Vakantie-uitkering€ 90,20€ 95,69
Totaal€ 1488,31€ 1521,23
Verzorgingsuitkering
januari 2023juli 2023
Per maand€ 881,58€ 902,42
Vakantie-uitkering€ 64,42€ 68,33
Totaal€ 946,00€ 970,75
Kostendelersnorm
januari 2023juli 2023
Per maand€ 881,58€ 902,42
Vakantie-uitkering€ 64,42€ 68,33
Totaal€ 946,00€ 970,75
Wezenuitkering tot 10 jaar
januari 2023juli 2023
Per maand€ 447,40€ 456,17
Vakantie-uitkering€ 28,86€ 30,61
Totaal€ 476,26€ 486,78
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar
januari 2023juli 2023
Per maand€ 671,09€ 684,26
Vakantie-uitkering€ 43,30€ 45,92
Totaal€ 714,39€ 730,18
Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar
januari 2023juli 2023
Per maand€ 894,79€ 912,35
Vakantie-uitkering€ 57,73€ 61,23
Totaal€ 952,52€ 973,58

Ben je geholpen met dit blog?

Gerelateerde categorieën:Geld
Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie of voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Dit is mogelijk ook interessant voor je

Over Kandoor

Handige financiële tips ontvangen?

Check

Meer dan 1,5 miljoen vragen per jaar

Thumbs_Up

Met een 8.6 beoordeeld

Onderwerpen

BelastingaangifteToeslagenPensioen opbouwenEerder stoppen met werkenEen huis kopenSparen en beleggenSlim omgaan met je geld

Locatie

John M. Keynesplein 12-46

Gebouw: B.2 Amsterdam

1066 EP Amsterdam

Volg ons

© 2016-2023 APG DWS en Fondsenbedrijf N.V.