Navigatie overslaan

Laat geen geld liggen: welke kosten zijn aftrekposten? (2022 & 2023)

Foto van auteur Mark Liebman door Mark Liebman||33.841 x gelezen

Soms maak je kosten omdat het niet anders kan. Bijvoorbeeld als je zorg nodig hebt, als je een eigen huis koopt of als je een pensioengat hebt. In sommige gevallen, mag je deze kosten in de belastingaangifte vermelden. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. Dit noem je aftrekposten.

Op Kandoor.nl krijgen we vaak de vraag: "Welke kosten mag ik gebruiken als aftrekposten van de belasting?" Check de antwoorden voor 2023 en 2024 hier!

aftrekposten - vrouw op laptop lachend camera
Foto door Andrea Piacquadio (Pexels)

 

1. Wat zijn de aftrekbare kosten voor jouw eigen woning?

Heb je een huis gekocht en is dit huis bedoeld om zelf in te wonen? Dit heet een 'eigen woning'. Bij de eigen woning komt veel kijken, ook voor de inkomstenbelasting.

Heb je een eigen woning gekocht en heb je een hypotheek om dit huis te kopen? In de belastingaangifte heet het een ‘eigenwoningschuld’. De rente die je over deze hypotheek betaalt mag je aftrekken.

Ook mag je sommige kosten die je maakt aftrekken. Heb je bijvoorbeeld kosten gemaakt om de hypotheek te krijgen zodat je jouw droomwoning kunt kopen? Dan mag je deze kosten aftrekken.

Ingewikkeld? Kijk hieronder voor een overzicht.

Huis kopen: dit zijn de meest voorkomende aftrekbare kosten

 • Heb je een hypotheek afgesloten? Dan zijn de notariskosten voor de hypotheekakte (inclusief BTW) aftrekbaar. Ook zijn de kadasterkosten van de hypotheekakte (inclusief BTW) aftrekbaar. Let op: de notariskosten voor de koopakte en van de transportakte van de woning zelf zijn niet aftrekbaar;
 • De advies- en bemiddelingskosten van een hypotheekadviseur;
 • Heb je om jouw lening te krijgen het huis laten taxeren? Dan kun je deze taxatiekosten aftrekken;
 • De kosten voor de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG), zoals de borgtochtprovisie van 0,7% van het geleende bedrag.

Huis bezitten of verbouwen: wel of geen eigenwoningschuld

Heb je geld geleend om jouw huis te kopen of op te knappen? Dan kun je de betaalde rente over je hypotheek alleen aftrekken als je verplicht op de geldlening aflost. Heb je een aflossingsvrije hypotheek die voor 2013 is afgesloten? Dan heb je één jaar recht op hypotheekrenteaftrek, zelfs als je niet aflost. Maar let op: zorg ervoor dat je goed naar je financiële situatie kijkt voordat dit jaar voorbij is!

Kijk snel hier wat voor jouw situatie geldt.

Huis bezitten of verbouwen: andere aftrekbare kosten voor jouw huis

 • Heb je een lening en wil je deze veranderen? Dan zijn de oversluitkosten van deze lening aftrekbaar;
 • Moet je bij de omzetting een boeterente betalen? Dan is deze boeterente aftrekbaar. Maar let op: heb je de boeterente niet zelf betaald, maar heb je daar een lening voor afgesloten? Dan is de hypotheekrente over de boeterente niet aftrekbaar!;
 • Wil je de rente van jouw lening verlagen? Dan mag je de advies- en administratiekosten en eventuele taxatiekosten aftrekken;
 • Wil je extra aflossen op jouw lening? Dan mag je de royementskosten en boeterente aftrekken. Let op: de aflossing zelf is niet aftrekbaar!;
 • Wil je jouw huis opknappen en wil je hier geld voor lenen? Dan is de rente op deze lening aftrekbaar. Ook alle kosten die je maakt om deze lening te krijgen, zijn aftrekbaar.
 • Betaal je erfpacht? De erfpachtcanon is aftrekbaar.

Ook belangrijk: deze kosten mag je niet aftrekken

Sommige kosten voor je huis zijn niet aftrekbaar:

 • Heb je een hypotheek afgesloten? Dan zijn de notariskosten voor de koopakte en van de transportakte van dit huis niet aftrekbaar;
 • Heb je kosten gemaakt voor een makelaar? Deze makelaarsprovisie is niet aftrekbaar;
 • Wil je jouw huis opknappen en leen je hiervoor geen geld? Dan zijn deze opknapkosten niet aftrekbaar.

De volledige lijst aan aftrekbare kosten voor jouw eigen huis vind je hier.

2. Ondernemer of zzp'er? Op deze kosten moet je letten!

Ben je een zzp’er? Let dan op, want sommige kosten die je voor jouw onderneming maakt zijn niet – of alleen voor een deel – aftrekbaar in jouw aangifte inkomstenbelasting.

De volgende kosten die je als ondernemer maakt, zijn voor 80% aftrekbaar:

 • Zakenlunches en zakendiners (inclusief de fooi);
 • Representatiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor recepties en feesten. Representatiekosten als reclamekosten en sponsorkosten zijn helemaal aftrekbaar;
 • Kosten voor bijvoorbeeld congressen en studiereizen. Cursussen die bedoeld zijn om jouw vakkennis op peil te houden, zijn helemaal aftrekbaar.

Reiskosten

Als je reiskosten maakt, mag je voor de inkomstenbelasting voor 2022 € 0,19 per gereisde kilometer als reiskosten aftrekken. Voor 2023 mag je €0,21 per gereisde kilometer aftrekken. Voor 2024 mag je €0,23 per gereisde kilometer aftrekken.

Grotere investeringen? Op de balans zetten!

Koop je iets voor jouw eigen bedrijf dat je nodig hebt voor uitvoeren van jouw zaak? En kost dit bedrijfsmiddel meer dan € 450 (zonder BTW)? Dan mag je dit bedrag niet van jouw winst aftrekken, maar moet je het op jouw balans zetten. Daarna mag je de komende vijf jaar een deel afschrijven. Deze afschrijving mag je van jouw winst aftrekken. Is de investering lager dan € 450 ? Dan mag je het in één keer afschrijven i.p.v. in 5 jaar. Lees hier welke zakelijke kosten als aftrekpost mag aanhouden.

Premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, mag je in jouw aangifte inkomstenbelasting de premies die je in het jaar hebt betaald, aftrekken.

Let op: je mag de betaalde premies niet én in de belastingaangifte én in de winst- en verliesrekening van jouw onderneming aftrekken.

Niet aftrekbare kosten

Alle boetes die je als zzp’er krijgt, zijn niet aftrekbaar. Denk hierbij aan verkeersboetes, parkeerbonnen, geldboetes van de rechter en boetes van de Belastingdienst. Maar ook betaalde steekpenningen zijn niet aftrekbaar.

3. Scheiden: kun je alimentatiekosten aftrekken?

Ben je gescheiden, of is jouw geregistreerd partnerschap gestopt? En heeft jouw ex-partner niet genoeg geld om van te kunnen leven? Dan heb je een 'onderhoudsplicht' voor jouw ex-partner. Maar alleen als je hiervoor genoeg geld hebt. Deze hulp heet partneralimentatie. Als er steun voor jullie kinderen nodig is, is sprake van kinderalimentatie.

In de aangifte inkomstenbelasting mag je alleen de betaalde partneralimentatie aftrekken. Betaalde kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Jouw ex-partner moet de ontvangen partneralimentatie in diens belastingaangifte aangeven en daar belasting over betalen.

 

4. Welke zorgkosten mag je aftrekken?

Heb je zorgkosten gemaakt of maak je zorgkosten? En vergoed jouw zorgverzekering deze kosten niet? Dan mag je deze kosten soms aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting.

5. Overlijden & erfbelasting

Bij het overlijden moet er een belastingaangifte voor de inkomstenbelasting en voor de erfbelasting worden gedaan. Beide aangiften hebben hun eigen aftrekposten. Bedenk goed dat kosten betalen voor een overleden in veel situaties ook tot het aannemen van de erfenis leidt. Niet alle erfenis bestaan uit een goedgevulde spaarrekening, juwelenkist of huis. Verwacht je dat een erfenis schulden bevat, dan doe je er goed aan om een erfenis beneficiaire te aanvaarden. Dan maak je namelijk eerst een lijst van bezittingen en schulden op, blijft er iets over dan kun je de erfenis aannemen of afwijzen. Informatie hierover kun je bij iedere notaris opvragen.

Kom je er niet uit? Bel dan de BelastingTelefoon voor nabestaanden.

Aangifte erfbelasting

In de aangifte erfbelasting mag je de volgende uitvaartkosten aftrekken:

 • Kleding voor de overledene;
 • Verzorging van de overledene;
 • Rouwadvertenties;
 • Bloemen;
 • Condoleanceregister;
 • Rouwkaarten en bedankkaarten. Ook de verzendkosten hiervan;
 • Urn of kist;
 • Graf of rustplaats. Let op: het onderhoud van het graf is niet aftrekbaar!;
 • Grafsteen en het plaatsen van de grafsteen;
 • Huur van de aula;
 • Kosten van de uitvaartdienst.

Uitvaartverzekering en erfbelasting: hoe werkt dat? 

Heeft de overledene een uitvaartverzekering? Dan moet je de uitkering van de uitvaartverzekering aftrekken van de kosten die je hebt gemaakt. Dat wat overblijft is in de aangifte aftrekbaar.

Aangifte inkomstenbelasting

Kosten betaald en ontvangen voor iemand die is overleden?

Ben je erfgenaam? Dan mag je wel de volgende kosten in jouw eigen aangifte inkomstenbelasting voor jouw gedeelte aftrekken:

 • Zorgkosten van de overledene die pas na zijn overlijden door de erfgenamen zijn betaald;
 • Zelf betaalde kosten voor ziekte of invaliditeit (particuliere) gezinshulp. Let op: de kosten van een huishoudelijke hulp zijn niet aftrekbaar!;
 • Door de erfgenamen betaalde achterstallige partneralimentatie;
 • Door de erfgenamen terugbetaalde bijstandsuitkeringen. Dit heet ‘negatief loon’.

Komen er na overlijden nog inkomsten binnen? Dan moet dit bij de erfgenamen voor hun aandeel in hun aangifte worden aangegeven.Denk hier bijvoorbeeld aan nabetaald vakantiegeld of pensioen.

6. Welke studiekosten kun je aftrekken?

Volg je een studie, of ga je een studie volgen? Dan kun je vanaf 2022 de gemaakte kosten alleen aftrekken als je een ondernemer bent.

7. Wat voor giften kun je aftrekken?

Geef je geld aan een goed doel? Dan kun je dit in jouw aangifte inkomstenbelasting aftrekken.Let op: het goede doel moet een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ook wel: ANBI) zijn. Wil je weten of jouw donatie aan een ANBI is gedaan? Kijk dan hier.

Spreek je met het goede doel af dat je minimaal 5 jaar ieder jaar een vast bedrag gaat geven? En heb je ook afgesproken wanneer deze schenkingen stoppen? Dan is sprake van een ‘periodieke gift’. In dat geval mag je ieder jaar het betaalde bedrag aftrekken. Vanaf 2023 mag je maximaal € 250.000 per jaar aan periodieke giften doen.

Geef je aan een ANBI 1 keer per jaar, of misschien iedere maand geld? En spreek je niets met de ANBI af? Dan is sprake van een ‘gewone gift’. Deze gift kun je aftrekken als:

 • je kunt bewijzen dat je aan de ANBI hebt betaald; en
 • de totale gewone giften meer zijn dan het drempelbedrag, maar minimaal € 60; en
 • de totale giften maximaal 10% van jouw drempelbedrag zijn.

Geef je geld aan een vereniging?

Dan kan dit ook aftrekbaar zijn. De vereniging moet dan minimaal 25 leden hebben en bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. Ook mag de vereniging volgens de statuten geen winst nastreven.

Tot slot: vanaf 2020 krijg je minder terug van je aftrekposten

Betaal je belasting in de hoogste belastingschijf? Je krijgt dan minder terug van je aftrekposten, want het aftrektarief gaat de komende jaren omlaag.

Hoe komt dit? Omdat het inkomstenbelastingtarief omlaag gaat, krijgt de overheid minder geld binnen. Om er voor te zorgen dat de overheid dezelfde inkomsten heeft als in andere jaren, wordt de aftrekbaarheid van de kosten beperkt. Dit heet ook wel 'tariefcorrectie'

20202021202220232024
Maximaal aftrektarief aftrekbare kosten eigen woning46%43%40%36,93%36,97%
Maximaal aftrektarief andere aftrekposten46%43%40%36,93%36,97%

Ben je geholpen met dit blog?

Gerelateerde categorieën:Belasting
Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie of voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Vragen die anderen ook hebben

Dit is mogelijk ook interessant voor je

Over Kandoor

Nieuwsbrief met handige financiële tips ontvangen?

Kandoor beantwoordt 1.5 miljoen vragen per jaar

Meer dan 1.5 miljoen vragen per jaar

Gebruikers beoordelen Kandoor met een 8,9

Beoordeeld met een 8,9

Alle onderwerpen

Meer handige links

Over ons

Over onze vrijwilligersDit doet KandoorContact

Nieuwsbrief met handige financiële tips ontvangen?

© 2016-2024 APG DWS en Fondsenbedrijf N.V.