Navigatie overslaan

Richtlijnen voor vrijwilligers

Richtlijnen voor vrijwilligers op Kandoor.nl

Het vertrouwen in financiële instellingen is historisch laag. Daar is genoeg over gezegd en geschreven. Wij willen vooruitkijken. Dat vooruitkijken begint met nadenken over een antwoord op de kapitale vraag: hoe gaan we een nieuw financieel systeem inrichten? Niet gebaseerd op ieder-voor-zich maar samen voor elkaar. Zoals wij mensen van nature zijn: sociaal en behulpzaam. Van daaruit hebben wij Kandoor.nl ontwikkeld. Een platform waar vrijwilligers, antwoord geven op vragen rondom geldzaken aan mensen die financiële stress ondervinden. De vrijwilligers geven geen financieel advies. Ze geven informatie en richting. Over pensioen, zorg, arbeid of wonen. Het is eigenlijk heel menselijk. En de vraagsteller kan daarna zelf een beslissing nemen of door richting een pensioenfonds, financieel adviseur of bank.

Wat is wel en niet toegestaan op Kandoor.nl?

Vrijwilligers behandelen gebruikers en andere vrijwilligers met respect. Zij maken geen racistische, beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende of andere kwetsende opmerkingen. Ze gebruiken geen grof taalgebruik, maken geen misplaatste grappen en vallen andere gebruikers of vrijwilligers op geen enkele manier lastig.

Verder is het gebruikers niet toegestaan om:

 1. de werking van het online platform te storen door vaak dezelfde tekst of tekens te plaatsen;
 2. de werking van het online platform, de website, andere computers of systemen van Kandoor en andere gebruikers te verstoren. Daaronder valt:
  • het verspreiden van virussen (inclusief Trojaanse paarden, tijdbommen en dergelijke);
  • het hacken of ander toegang geven tot de computers of systemen van Kandoor of andere gebruikers;
  • het wissen van bestanden op computers of systemen van Kandoor of andere gebruikers.

Het online platform mag niet worden gebruikt voor:

 1. commerciële activiteiten. Bijvoorbeeld het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het sturen van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere chatkanalen of websites;
 2. wettelijk niet toegestane activiteiten en handelingen, zoals de handel in soft- en harddrugs, de handel in of verspreiding van (kinder)porno, de handel of verspreiding van bijvoorbeeld mp3-bestanden of andere zaken waar auteursrecht op zit.

Vrijwilligers zullen zich onthouden van:

 1. het hengelen naar contacten. Kandoor.nl is geen datingsite;
 2. het vragen om antwoorden en/of reacties via privébericht, telefoon of per e-mail.

Vrijwilligers mogen niet doen alsof ze moderator van het online platform zijn of andermans identiteit gebruiken. Zij zullen aanwijzingen van de redactie en moderators steeds opvolgen.

Gedragsregels bij het plaatsen van berichten

Wees helder in de beantwoording van de vraag. Houd de tekst van je bericht kort en bondig.

Wees begripvol en respectvol richting andere gebruikers, vrijwilligers en moderators.

Gebruik geen shockerende of ongepaste afbeeldingen of teksten bij je reactie.

Voorzichtigheid

Kandoor adviseert vrijwilligers om voorzichtig te zijn bij het gebruik van het online platform. Een paar tips:

 • Maak geen persoonlijke informatie aan gebruikers bekend.
 • Verplaats je in de vraagsteller. Verwacht deze meer dan een richting of informatie? Leg dan nogmaals uit dat je geen financieel advies geeft, maar wel meedenkt.
 • Zorg voor goede beveiliging van je computer(s) en andere systemen. Installeer hiervoor software of hardware die toegang tot jouw computer(s) of systemen blokkeert. Zorg er daarnaast voor dat jouw computer(s) of systemen geen virussen verspreiden. Denk hierbij aan firewalls en antivirussoftware. Zorg er tot slot voor dat deze software up-to-date is.

Aansprakelijkheid

Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun berichten. Kandoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste informatie op het online platform.

Vrijwilligers die reageren op berichten van gebruikers, geven geen financieel advies. Zij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die een gebruiker claimt in verband met ondeugdelijk financieel advies.

Kandoor is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het online platform door vrijwilligers. De financieel vrijwilliger vrijwaart hierbij Kandoor voor alle schade en kosten die Kandoor lijdt of maakt als gevolg van aanspraken van gebruikers of derden, die worden veroorzaakt door het in strijd met deze richtlijnen of anderszins onrechtmatig handelen van de financieel vrijwilliger op het online platform.

Copyright

Kandoor behoudt het recht, tenzij anders overeen gekomen met de financieel vrijwilliger, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Een financieel vrijwilliger mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Kandoor.nl opgeslagen informatie en/of dialogen openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Kandoor. Kandoor registreert de gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening. De algemene inhoud van de gesprekken gebruikt Kandoor voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Kandoor en het logo van Kandoor, inclusief de merkrechten, berusten uitsluitend bij Kandoor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Kandoor (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij APG Groep N.V.. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APG Groep N.V. is het onder meer niet toegestaan de website Kandoor.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Klachtenregeling

Vind je dat het gedrag van andere gebruikers of van vrijwilligers niet past binnen de gebruikersvoorwaarden? Stuur dan een e-mail aan info@kandoor.nl. Als we merken dat een gebruiker of financieel vrijwilliger zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt, nemen we maatregelen. Zo passen we bijvoorbeeld berichten aan of verwijderen we een bericht. Soms vragen we een gebruiker of financieel vrijwilliger de berichten zelf aan te passen of te verwijderen. Ook kunnen we een gebruiker of financieel vrijwilliger tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang tot het Kandoorplatform.

Kandoor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze richtlijnen. Wij adviseren je deze richtlijnen met regelmaat te lezen.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 1 aug 2023.

Kandoor beantwoordt 1.5 miljoen vragen per jaar

Meer dan 1.5 miljoen vragen per jaar

Gebruikers beoordelen Kandoor met een 8,9

Beoordeeld met een 8,9

Alle onderwerpen

Meer handige links

Over ons

Over onze vrijwilligersDit doet KandoorContact

Nieuwsbrief met handige financiële tips ontvangen?

© 2016-2024 APG DWS en Fondsenbedrijf N.V.