Navigatie overslaan

Gedragscode Kandoor voor Vrijwilligers

Waarom bestaat Kandoor en wat is Kandoor?

Het vertrouwen in financiële instellingen is laag. Daar is genoeg over gezegd en geschreven. Wij willen vooruitkijken. Dat vooruitkijken begint met nadenken over een antwoord op de kapitale vraag: hoe kunnen wij bijdragen aan een financieel gezondere maatschappij? Niet gebaseerd op ieder-voor-zich, maar samen voor elkaar. Zoals wij mensen van nature zijn: sociaal en behulpzaam.

Vanuit die visie bestaat Kandoor: een platform waar vrijwilligers antwoord geven op vragen rondom geldzaken aan mensen die financiële onrust of stress ervaren. De vrijwilligers geven geen financieel advies. Ze geven informatie en richting. Bijvoorbeeld over pensioen, belasting, schulden, studie, werk, wonen of een ander financieel onderwerp. En de vraagsteller kan daarna zelf een beslissing nemen of door naar een pensioenfonds, financieel adviseur of bank.

De pijlers van onze gedragscode zijn:

 • Respect
 • Integriteit
 • Deskundigheid
 • Zorgvuldigheid

Ook nemen wij de volgende punten op:

 • Aansprakelijkheid
 • Copyright
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Klachtenregeling

Respect

Respect voor elkaar

Kandoor vindt het respecteren van anderen belangrijk. Eén van de grootste kwaliteiten van Kandoor is dat men zich gehoord en onbevooroordeeld voelt.

Vrijwilligers behandelen gebruikers en andere vrijwilligers daarom met respect. Zij maken geen racistische, beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende of andere kwetsende opmerkingen. Ze gebruiken geen grof taalgebruik, maken geen misplaatste grappen en vallen andere gebruikers of vrijwilligers op geen enkele manier lastig.

Respect voor het platform

Het platform wordt met respect gebruikt. Dit betekent niet gebruiken als testomgeving, niet in presentaties voor andere partijen zonder toestemming van Kandoor. Je mag de werking van het platform, de website, andere computers of systemen van Kandoor en andere gebruikers niet verstoren. Denk aan het verspreiden van virussen (inclusief Trojaanse paarden, tijdbommen e.d.) en het hacken of een ander toegang geven tot de computers of systemen van Kandoor of andere gebruikers. Of het wissen van bestanden op computers of systemen van Kandoor of andere gebruikers.

Integriteit

Vrijwilligers gaan zorgvuldig om met de informatie die zij delen met gebruikers/vraagstellers, zowel in de eigen teksten die zij schrijven, als de links naar websites met informatie.

Het online platform mag niet worden gebruikt voor:

 • het geven van (financieel) advies. Bijvoorbeeld het sturen naar een financieel product of het adviseren bij een financiële keuze.
 • commerciële activiteiten. Bijvoorbeeld het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het sturen van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere chatkanalen of websites.
 • het onnodig opvragen van gevoelige persoonsgegevens van gebruikers in het kader van de AVG. Alleen informatie die nodig is om de vraag van de gebruiker te beantwoorden.
 • wettelijk niet toegestane activiteiten en handelingen, zoals de handel in soft- en harddrugs, de handel in of verspreiding van (kinder)porno, de handel of verspreiding van bijvoorbeeld mp3-bestanden of andere zaken waar auteursrecht op zit.
 • het hengelen naar contacten. Kandoor.nl is geen datingsite;
 • het vragen om antwoorden en/of reacties via privébericht, telefoon of per e-mail.

Vrijwilligers mogen niet doen alsof ze moderator van het online platform zijn of andermans identiteit gebruiken. Zij zullen aanwijzingen van de redactie en moderators steeds opvolgen.

Deskundigheid

Vrijwilligers zijn helder en bondig in het beantwoorden van de vragen:

 • De tekst van je bericht is een antwoord op de vraag, en in het antwoord zal alleen ingegaan worden op onderwerpen die bijdragen aan het beantwoorden van de vraag.
 • Bronnen die worden gebruikt in antwoorden zijn bij voorkeur van Kandoor zelf, of een onafhankelijke en niet-commerciële bron. Denk bijvoorbeeld aan Rijksoverheid, AFM, Wijzer in Geldzaken of de SVB.
 • Wees begripvol, empathisch en respectvol als je reageert richting andere gebruikers, vrijwilligers, supervisors, moderators en het team van Kandoor.
 • Gebruik geen shockerende of ongepaste afbeeldingen of teksten bij je reactie.

Zorgvuldigheid

Kandoor adviseert vrijwilligers om zorgvuldig te zijn bij het gebruik van het online platform:

 • Maak geen persoonlijke informatie aan gebruikers bekend.
 • Verplaats je in de vraagsteller: verwacht deze meer dan informatie? Leg uit dat je geen financieel advies geeft.
 • Kandoor zorgt daarnaast ook voor duidelijke verwachtingspatronen, en staat altijd open voor verbetering van de werking en ervaring op het platform.

Belangrijk:

 • Zorg voor goede beveiliging van je computer(s) en andere systemen. Installeer hiervoor software of hardware die toegang tot jouw computer(s) of systemen blokkeert.
 • Zorg er daarnaast voor dat jouw computer(s) of systemen geen virussen verspreiden. Denk hierbij aan firewalls en antivirus-software. Zorg er tot slot voor dat deze software up-to-date is.

Aansprakelijkheid

Als vrijwilliger ben je zelf verantwoordelijk voor berichten die je stuurt. Kandoor is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie die gegeven is door een vrijwilliger. Als vrijwilliger geef je geen (financieel) advies.

Kandoor is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het online platform door vrijwilligers. De financieel vrijwilliger vrijwaart hierbij Kandoor voor alle schade en kosten die Kandoor lijdt of maakt als gevolg van aanspraken van gebruikers of derden, die worden veroorzaakt door het in strijd met deze gedragscode of anderszins onrechtmatig handelen van de vrijwilliger op het online platform.

Copyright

Kandoor behoudt het recht, tenzij anders overeengekomen met de vrijwilliger, om ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Een vrijwilliger mag geen auteursrechtelijk beschermde werken van derden of van Kandoor of andere in Kandoor.nl opgeslagen informatie en/of dialogen openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Kandoor of de eigenaar van de auteursrechtelijk beschermde werken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Kandoor en het logo van Kandoor, inclusief de merkrechten, berusten uitsluitend bij APG Groep N.V.. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Kandoor (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij APG Groep N.V.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APG Groep N.V. is het onder meer niet toegestaan de website Kandoor.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ en ‘webscraping’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Klachtenregeling

Vind je dat het gedrag van andere gebruikers of van vrijwilligers niet past binnen de gebruikersvoorwaarden van de website of deze gedragscode? Stuur dan een e-mail aan info@kandoor.nl. Als we merken dat een gebruiker of vrijwilliger zich niet aan de gebruikersvoorwaarden of de gedragscode houdt, nemen we maatregelen. Zo passen we bijvoorbeeld berichten aan of verwijderen we een bericht. Soms vragen we een gebruiker of vrijwilliger de berichten zelf aan te passen of te verwijderen. Ook kunnen we een gebruiker of vrijwilliger tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang tot het Kandoorplatform.

Accepteren van de Gedragscode door de vrijwilliger

Voordat je als vrijwilliger wordt toegelaten op het Kandoorplatform heb je het verzoek gekregen om deze gedragscode te accepteren.

Kandoor behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze gedragscode. Wij adviseren je deze gedragscode daarom met regelmaat te lezen.

Deze gedragscode is voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2024.

Kandoor beantwoordt 1.5 miljoen vragen per jaar

Meer dan 1.5 miljoen vragen per jaar

Gebruikers beoordelen Kandoor met een 8,9

Beoordeeld met een 8,9

Alle onderwerpen

Meer handige links

Over ons

Over onze vrijwilligersDit doet KandoorContact

Nieuwsbrief met handige financiële tips ontvangen?

© 2016-2024 APG DWS en Fondsenbedrijf N.V.