Navigatie overslaan

Stamrecht BV: de basis

Foto van auteur Helen Taylor Parkins door Helen Taylor Parkins||841 x gelezen

Stamrecht BV: op Kandoor.nl krijgen we er regelmatig vragen over. Sommige vragen zijn zeer specifiek, maar alle informatie die wat algemener is, kunnen wij je hier alvast vertellen. Daarom speciaal voor de stamrecht BV-geïnteresseerden: wat zijn de voordelen en de nadelen van een stamrecht BV? Zijn er nog zaken waar je rekening mee moet houden? En wat als je wilt of moet stoppen? Gids Helen Taylor Parkins legt het uit.

stamrecht BV - woman behind laptop kitchen
Foto door Linkedin Sales Navigator (Pexels)

Wat is een stamrecht BV?

Een stamrecht betekent letterlijk ‘het recht op periodieke uitkeringen’. Een stamrecht BV is een besloten vennootschap die is opgericht om een stamrecht in onder te brengen. Eigenlijk betekent het dat je je eigen verzekeraar bent, met het geld dat je in eigen beheer hebt. 

Als werknemer kon je er tot 1 januari 2014 voor kiezen om een ontslagvergoeding oftewel Gouden Handdruk niet netto te laten uitkeren, maar de vergoeding bruto en onbelast bij een verzekeringsmaatschappij of bij een zelf op te richten BV onder te laten brengen. Ook kan een stamrecht zijn ontstaan uit de verkoop/overdracht van een onderneming.

Een stamrecht BV was een alternatief voor een stamrechtverzekering of -rekening. Deze mogelijkheid is in 2014 afgeschaft, maar de BV waarin een stamrecht in gestort is of kan worden, bestaat vaak nog steeds: de stamrecht BV.

Het vastleggen van rechten en regels

Bij een stamrecht BV hoort een stamrechtovereenkomst. In de stamrechtovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd rondom het stamrecht en vormt in die zin de basis van de uitvoering van de stamrecht BV.

Er wordt bijvoorbeeld vastgelegd wanneer er wordt uitgekeerd vanuit de stamrecht BV, aan wie en onder welke voorwaarden zoals welke rente er wordt gehanteerd. Heel officieel dus allemaal en zeker niet vrijblijvend. De wettelijke regels moeten scherp in de gaten gehouden worden. Als er iets verandert, moet dit ook worden aangepast in de overeenkomst na een algemene vergadering van aandeelhouders.

Meestal is de persoon op wiens leven het stamrecht gevestigd is de enige aandeelhouder, maar er kan ook sprake zijn van meerdere aandeelhouders. Laat je goed adviseren, want dat is niet altijd raadzaam met het oog op de aansprakelijkheid.    

Stamrecht BV heeft wellicht een naam dat het belastingtechnisch zeer voordelig is, maar belangrijk om je te realiseren: uiteindelijk moet er belasting betaald worden! 

De voordelen

Je kunt veel kanten op met het geld binnen een stamrecht BV. Anders dan wanneer je het bedrag zou hebben gestort bij een verzekeraar of bank, bijvoorbeeld.

 • Het kapitaal kan aangroeien door het bedrag te sparen en te beleggen;
 • Je hoeft het niet op te geven als vermogen in box 3;
 • Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je uitbetaalt en je kunt dit laten variëren; (uiteraard wel altijd binnen de strenge wettelijke kaders).  
 • Het bedrag is in te zetten om een eigen onderneming te starten;
 • Je kunt leningen verstrekken aan jezelf of anderen, bijvoorbeeld voor een (eigen) hypotheek.

Let wel…

De Belastingdienst eist dat je zakelijk met het geld omgaat. Onzakelijk handelen kan je een fikse aanslag van De Belastingdienst op kan leveren.Plus: er moet voldoende vermogen aanwezig blijven om het stamrecht in de toekomst volledig uit te keren. Alle bezittingen en schulden van de BV (dus ook de stamrechtverplichting) worden gewaardeerd op de werkelijke, economische waarde. De stamrechtverplichting moet minimaal gelijk zijn aan de koopsom die een professionele verzekeraar nodig heeft voor het uitvoeren van die verplichting.  Ook voor eventueel eerder overlijden moet voldoende kapitaal in de stamrecht BV aanwezig zijn om te kunnen voldoen aan de periodieke uitkeringen.

De nadelen

 • De oprichtingskosten en de jaarlijks terugkerende kosten maken dat een stamrecht BV alleen voordelig is bij grotere kapitalen.
 • De Belastingdienst verwacht verder dat je jezelf uiteindelijk een inkomen gaat uitbetalen overeenkomstig de stamrechtovereenkomst. Dit is een harde eis.
 • Is er niet aan de strenge eisen voldaan? Dan loopt je kans op een heffing van 52% plus 20% revisierente over het (opgerente) kapitaal.

Kun je nog een stamrecht BV afsluiten?

Vanaf 1 januari 2014 kun je geen nieuwe stamrecht BV meer openen. Je kunt uitkeringen of tegoeden van stamrechtverzekeringen of -rekeningen nog wel storten naar je stamrecht BV. Ontvang je nu een gouden handdruk? Dan krijg je deze netto uitgekeerd. Hoe je daarmee kunt omgaan lees je in dit blogartikel.

Stoppen? Hoe je de stamrecht BV opheft of ontbindt

Wil je geen stamrecht BV meer? Afkoop tegen 100% van de opgerente waarde van het kapitaal is mogelijk. 

Hoe ga je te werk? 

 • Bekijk de oprichtingsakte van de BV. Daarin lees je de procedure. 
 • Leg het neer bij de Vergadering van Aandeelhouders. Er moet een bestuursbesluit zijn, schriftelijk vastgelegd dus!
 • Geef het door aan de Kamer van Koophandel.
 • Als je bent gestopt: ook dan moet de boekhouding tenminste 7 jaar bewaard worden door de oorspronkelijke aandeelhouder/gerechtigde.

Wat als het niet goed gaat met je stamrecht BV?

Als je niet aan je uitbetalingsverplichting kunt voldoen, dan ben je ‘in gebreke’, zoals dat heet. Je moet dan aan de inspecteur van de Belastingdienst uitleggen hoe de betalingssituatie is ontstaan en praten over een oplossing en/of schikking.

Wat als een (of de) aandeelhouder overlijdt?

De aandelen van de stamrecht BV vallen in de erfboedel. Deze worden verdeeld over de wettelijke erfgenamen of volgens het opgemaakte testament. Er zal door de nieuwe aandeelhouders een bestuurder moeten worden benoemd, die de BV gaat beheren.

De uitkeringen worden bepaald aan de hand van de stamrechtovereenkomst.

Ingewikkelde kwestie?

Heb je een stamrecht BV? Dan is het zaak dat je rekening houdt met de regels van de Belastingdienst. Twijfel je of je het goed aanpakt? Laat je adviseren door een onafhankelijk en gespecialiseerde adviseur.

Nieuw!

Ontvang een overzicht van jouw financiële situatie

Empowered by:
Prikkl

Ga je een belangrijke financiële beslissing maken of wil je een helder beeld van jouw financiën? Ontvang een volledig overzicht van je financiële situatie en persoonlijk advies.

Meer informatie
Gerelateerde categorieën:Geld
Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie of voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Vragen die anderen ook hebben

Dit is mogelijk ook interessant voor je

Over Kandoor

Nieuwsbrief met handige financiële tips ontvangen?

Kandoor beantwoordt 1.5 miljoen vragen per jaar

Meer dan 1.5 miljoen vragen per jaar

Gebruikers beoordelen Kandoor met een 8,9

Beoordeeld met een 8,9

Alle onderwerpen

Meer handige links

Over ons

Over onze vrijwilligersDit doet KandoorContact

Nieuwsbrief met handige financiële tips ontvangen?

© 2016-2024 APG DWS en Fondsenbedrijf N.V.