Inkomstenbelasting: een handig overzicht

Iedereen die in Nederland woont of inkomsten uit Nederland heeft, moet daarover belasting betalen: De inkomstenbelasting. Een klusje waar vaak niet reikhalzend naar uitgekeken wordt. Kandoor heeft de belangrijkste dingen voor je op een rijtje gezet, zodat het de volgende keer een stuk gemakkelijker wordt! 

Vragen die andere mensen ook hebben..

Klik op een vraag en stel ‘m direct kosteloos en snel in onze chat!

Belastingaangifte

Sinds 2016 vult de Belastingdienst het aangifteformulier al voor een groot deel voor je in. Handig, maar het betekent niet dat je er zelf niets meer aan hoeft te doen. Zij weten natuurlijk niet alles van jouw situatie en het kan heel goed zijn dat er in de loop van dat jaar iets is veranderd.

Hou daarom thuis altijd een map (digitaal of print) bij waar je alles in kunt stoppen dat je nodig denkt te hebben bij de aangifte. Je jaaropgaven, je kilometers naar je werk + naar de tandarts of naar de dokter, giften die je hebt gedaan, de WOZ-beschikking, uitkeringspapieren: alles wat je nodig denkt te hebben.

Wat is het belastbaar inkomen?

Het belastbaar inkomen is het deel van je inkomen waarover je inkomstenbelasting moet betalen. Je inkomen wordt verdeeld over drie boxen waarover je mogelijk belasting moet betalen.

Boxen

Dan kan het invullen beginnen. Een van de eerste dingen die je tegenkomt, is het invullen van je inkomen bij drie verschillende boxen. De boxen zijn verschillende categorieën waarbinnen je inkomen verdeeld kan worden en waar je mogelijk belasting over moet betalen. Of je belasting moet betalen, hangt af van de bron van je inkomsten en de hoogte daarvan. Het is soms ook mogelijk dat je geld terugkrijgt. Het totale bedrag aan inkomstenbelasting zijn de drie tarieven opgeteld uit elke box.

Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning

In deze box wordt al het inkomen uit werk en woning bij elkaar opgeteld. Dat kan dus je loon zijn, maar ook de verdiensten die je met een onderneming hebt verdiend, een gekregen uitkering of loon uit overige werkzaamheden (bijvoorbeeld een bijbaan).

Bovenop je inkomsten wordt al het inkomen uit eigen woning (het eigenwoningforfait) bij elkaar opgeteld. Van dit bedrag mogen de aftrekposten afgetrokken worden, zoals de hypotheekrente en de uitgaven voor inkomensvoorzieningen.

Je telt dus bij elkaar op:

 • Loon uit dienstverband
 • Winst uit onderneming
 • Inkomen uit overige werkzaamheden (bijvoorbeeld een freelanceopdracht)
 • Inkomen uit sociale uitkeringen en pensioen
 • Inkomen uit lijfrente producten
 • Inkomen uit een transitievergoeding (werd vroeger de gouden handdruk genoemd, ontslagvergunning)
 • Inkomen uit alimentatie (partneralimentatie)
 • Eigen woning forfait (wordt hieronder nog uitgelegd)

Je trekt ervan af:

 • Betaalde rente over eigen woningschuld, hypotheekrente (geen consumptieve rente)
 • Ondernemersaftrek
 • Werknemersaftrek
 • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • Betaalde alimentatie
 • Overige persoonsgebonden aftrek

Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Er is sprake van aanmerkelijk belang als een belastingplichtige (met of zonder partner) ten minste 5% van de aandelen heeft van een vennootschap. Indirect aandelenbezit wordt ook meegeteld. Het inkomen van aanmerkelijk bezit kan bijvoorbeeld bestaan uit dividend en winst uit de verkoop van aandelen. Je mag vervolgens eventuele kosten weer van dit bedrag aftrekken.

Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Op 1 januari moet een belastingplichtige van een jaar het saldo van bezittingen en schulden uitrekenen. Je spaargeld wordt meegerekend, maar ook als je hebt belegd in aandelen en/of onroerende zaken (maar let op: niet je huis! Die valt binnen box 1).

Als je alles aan de kant van de plus hebt opgeteld, tel je je schulden bij elkaar op. Misschien heb je wel een persoonlijke lening, een doorlopend krediet of een creditcardschuld. Ook hier geldt: schulden voor je eigen woning (de hypotheek) hoort thuis binnen box 1.

Is het totaalbedrag aan schuld meer dan €3.000 per persoon? Dan mag je dit van je bezit afhalen en blijft je vermogen over. Een deel is heffingsvrij. In 2020 was dat bedrag €30.846 (en €61.692 met een fiscaal partner). Alles daarboven moet je inkomstenbelasting over betalen. In 2021 is dit heffingsvrij vermogen omhoog gegaan naar €50.000 (en €100.000 met een fiscaal partner).

Belastingtarieven box 1

Nu de verschillende boxen duidelijk zijn, gaan we weer terug naar box 1. Het inkomen dat je verdient, wordt ook ook ondergebracht in verschillende boxen, ook wel schijven genoemd. Iedere schijf heeft een ander belastingtarief. In Nederland geldt het progressief stelsel; wordt het inkomen hoger, wordt ook het belastingtarief hoger.

Tot en met 2019 had box 1 vier belastingschijven, vanaf 2020 zijn er nog twee belastingschijven over.

Er wordt onderscheid gemaakt in mensen die jonger en ouder zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Mensen die recht hebben op AOW, betalen geen AOW-premie meer, waardoor het belastingtarief lager wordt. AOW’ers krijgen in 2020 nog te maken met drie belastingschijven.

Hoeveel belasting betaal je over je inkomen uit box 1 in 2021?
Krijg je nog geen AOW en is je inkomen uit box 1 lager dan €68.508, dan betaal je 37,10%. Heb je de AOW-leeftijd en is je inkomen uit box 1 eveneens lager dan €68,508, dan betaal je 19,20% tot en met €35.130 en 37,10% van €35.130 tot €68.508.

Lees in ons Belastingschijven blog wat er precies is veranderd vanaf 2020:

Belastingschijven 2021: zo werkt het

 

Eigenwoningforfait

In box 1 noemden we ook het eigenwoningforfait. Dit is een bedrag dat de eigenaar van een koopwoning in box 1 bij het inkomen moet optellen. Het is een soort vergoeding voor het woongenot van de woning. Bij de berekening van het eigenwoningforfait wordt de WOZ-waarde vermenigvuldigd met het forfaitpercentage.

Een voorbeeld: als je woning een WOZ-waarde heeft tussen de €25.000 en €50.000 moet je het vermenigvuldigen met 0,30%. Stel de WOZ-waarde is €33.000, dan is €33.000 x 0,30 = €9.900 het eigenwoningforfait.

De aftrekpost ‘geen of kleine eigenwoningschuld’ wordt vanaf 1 januari 2019 elk jaar verder afgebouwd. In 2021 wordt nog 90% van het verschil tussen je eigenwoningforfait en je aftrekbare kosten in aanmerking genomen. (In 2020 was dit 93,33%)

Wil je dit nog eens uitgebreid uitgelegd krijgen? Bekijk dan de pagina van de belastingdienst.

Wijzigingen inkomstenbelasting 2020

Bekijk ook onze blog over de veranderingen binnen de inkomstenbelasting over de afgelopen jaren.

Hulp inschakelen

Kom je er echt niet uit of bevind je je in een bijzondere situatie? Vraag dan om hulp. De Belastingdienst biedt gratis hulp aan, maar het kan vaak ook bij ouderen- en vakbonden of bij belastingwinkels. En uiteraard kun je ook een professional inschakelen!

Heb je nog belasting vragen? Stel ze gerust aan een van de vrijwillige professionals van Kandoor. Zij helpen je weer op weg.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.