Navigatie overslaan

Inkomstenbelasting 2023: wat er is veranderd en waar moet je op letten voor 2024?

Foto van auteur Mark Liebman door Mark Liebman||27.675 x gelezen

Elk jaar veranderen er regels en voorwaarden voor de inkomstenbelasting. Deze hebben invloed op de belasting die jij betaalt of terugkrijgt. Deze veranderingen kunnen voordelig zijn en zijn daarom handig om te weten. In deze blog lees je precies wat er voor de inkomstenbelasting 2023 is veranderd en bespreken we puntsgewijs welke veranderingen plaatsvinden in 2024. Zo weet jij precies waar je bij de aangifte inkomstenbelasting voor 2023 rekening mee moet houden en wat je komend jaar kunt verwachten.

inkomstenbelasting - vrouw rekent uit
Foto door RODNAE Productions (Pexels)

 

Allereest: de inkomstenbelasting heeft drie 'boxen'

Voordat we beginnen, is het handig om te weten dat er 3 boxen zijn. Wat betekenen die boxen?

 • In box 1 geef je jouw inkomen op. Dit kan inkomen zijn uit werk, pensioen, partneralimentatie, uitkering en de winst van jouw bedrijf.
 • Box 2 is het inkomen uit 'aanmerkelijk belang'. Dit klinkt ingewikkeld, maar hier heb je mee te maken als je bijvoorbeeld 5% of meer van de aandelen in een BV bezit. Komt daar een inkomen uit? Dan geef je het op in deze box.
 • Box 3 is voor jouw inkomen uit sparen en beleggen. Hier geef je bijvoorbeeld al jouw bank- en spaarrekeningen aan. Maar ook aandelen, bitcoins, onroerend goed en kostbaarheden ,zoals oldtimers, boten en kunst.

Elk soort inkomen mag je maar één keer aangeven. Verhuur je jouw woning dan ziet de Belastingdienst het niet meer als eigen woning in box 1 en valt het in box 3. Dit zorgt ervoor dat een percentage van de WOZ-waarde van je verhuurde woning als vermogen wordt meegenomen voor de berekening van de vermogensbelasting.

De veranderingen in 2023

Je betaalt (waarschijnlijk) minder belasting

Voor de aangifte over 2023

Hoe minder inkomen je hebt, hoe meer toeslagen je hebt. Dus het is extra belangrijk om de aftrekposten goed door te lopen. De Aftrekposten verlagen namelijk jouw inkomen, waarover de belasting berekend wordt. Dat noemen ze een belastbaar inkomen.

Verwacht je belasting te gaan betalen, houdt dan rekening met de te betalen belastingrente. Ga de belastingaangifte niet uitstellen, zodat geen belastingrente hoeft te betalen. Dus zorg dat jij je aangifte voor 1 mei gedaan hebt en heb je hulp nodig, schroom niet om hulp te vragen.

Belasting over inkomsten vanuit alle verhuur- en verkoopplatforms, zoals Marktplaats en Vinted.

In 2023 is de DAC7 ingetreden, dat betekent dat je belasting gaat betalen over inkomsten vanuit alle verhuur- en verkoopplatforms. Denk hierbij aan AirBnB en Marktplaats.
De inkomsten worden bekend bij de Belastingdienst wanneer per platform meer dan 30 transacties en meer dan € 2.000 opbrengst/omzet is bereikt.

De fiscale ruimte gaat omhoog

Dankzij de nieuwe pensioenwet gaat de fiscale jaarruimte naar 30% omhoog, was daarvoor nog 13,3%. De reserveringsruimte wordt niet gemaximeerd tot 7 jaar, maar tot 10 jaar. En zelfs tot 5 jaar na het bereiken van de AOW datum, kun je de lijfrente opbouwen.

Aftrek hypotheekrente voor je eigen woning daalt
De aftrek hypotheekrente voor je eigen huis daalt met 3% per jaar. In 2023 mag je maximaal 36,93% aftrekken.

Aftrekposten maximaal met 36,93% aftrekbaar
Dit geldt voor alle aftrekposten, behalve de premies AOV. Die zijn voor 100% aftrekbaar.

Veranderingen voor zelfstandigen
De zelfstandigenaftrek gaat naar €5.030 en de reiskosten naar €0,21.

Ook in 2023 zul je (waarschijnlijk) minder belasting betalen: de belastingtarieven gaan verder omlaag. Wil je zelf kijken wat de veranderingen in 2023 voor jouw portemonnee betekenen? Kijk dan hier.

De meeste heffingskortingen gaan omhoog

Iedereen in Nederland met een inkomen heeft recht op de loonheffingskorting. Daarnaast bestaat er een heel aantal andere heffingskortingen. De meeste heffingskortingen worden automatisch in de belastingaangifte opgenomen. Andere heffingskortingen moet je zelf aanvinken. Bekijk het lijstje hieronder of er een korting is waar jij aanspraak op kunt maken. 

De heffingskortingen voor 2023 zien er zo uit:

Veel heffingskortingen zijn bedoeld voor mensen die een extra voordeel kunnen gebruiken. Over het algemeen geldt: hoe meer inkomen je hebt, hoe minder recht je op een heffingskorting hebt. 

De hypotheekrenteaftrek & het eigenwoningforfait gaan omlaag

Hypotheekrenteaftrek in 2023: hoe zit dat?

Heb je in 2022 hypotheekrente betaald? Of heb je kosten gemaakt omdat je een eigen huis hebt gekocht? Dan kun je deze kosten aftrekken!

 • Vóór 2001 betekende elke euro die je uitgaf één euro minder te betalen inkomstenbelasting. 
 • Van 2001 tot 2014 kon je nog maar maximaal 52% van iedere euro die je aan je huis uitgeeft aftrekken. Die 52% was het hoogste belastingtarief van de inkomstenbelasting. 
 • Vanaf 2014 daalt het maximale aftrekbare tarief.
 • Sinds 2023 is het maximale aftrekbare tarief gelijk aan het tarief van de eerste schijf voor niet-AOW'ers (36,93%).
 • Als jouw inkomen in 2023 tegen 49,5% wordt belast, kun je maximaal 40% aftrekken!

Maandelijkse teruggave van jouw hypotheekrenteaftrek in 2024

De hypotheekrenteaftrek wordt in jouw aangifte inkomstenbelasting berekend. Als je recht hebt op een teruggave, dan wordt dat aan jou betaald. Weet je hoeveel rente je in 2024 gaat betalen? En wil je dat bedrag nu alvast per maand ontvangen? Vraag dan een voorlopige aanslag aan. Hoe je dat doet? Kijk hier.

Tip! Heb je een hypotheek waar je verplicht op aflost en krijg je nu per maand een deel van de hypotheekrenteaftrek op jouw bankrekening? Door de aflossingen wordt jouw schuld lager. Dit betekent dat je minder rente hoeft te betalen. Als je minder rente hoeft te betalen, wordt jouw hypotheekrenteaftrek ook lager. Zorg er daarom voor dat je ieder jaar de voorlopige aanslag hierop aanpast. Dit voorkomt dat je bij de aangifte inkomstenbelasting moet bijbetalen. Kijk hier hoe je een voorlopige aanslag wijzigt.

Eigenwoningforfait in 2023: wat is het en hoe zit dat?

Om de hypotheek en de andere kosten van jouw huis af te kunnen trekken, is er een inkomen uit jouw huis nodig. De Belastingdienst ziet het hebben van een eigen woning als een denkbeeldige bron van inkomsten. Dit ‘inkomen’ heet het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van je huis.  

Dit eigenwoningforfait was in 2023 0,35% van de WOZ-waarde voor huizen tot € 1.200.000. In 2024 geldt 0,35% van de WOZ-waarde voor huizen tot € 1.320.000.

 

Wat is nu de invloed van het eigenwoningforfait?

Een voorbeeld:

Gerard heeft in 2021 en 2022 het hele jaar een eigen huis. De WOZ-waarde in beide jaren is € 400.000. Beide jaren betaalt Gerard € 15.000 aan hypotheekrente. In beide jaren verdient hij € 60.000.

In 2021 is het eigenwoningforfait € 2.000 (dit is 0,5% x € 400.000). Omdat Gerard € 60.000 verdient, wordt het inkomen van Gerard belast met 37,1%. Dit is ook de maximale aftrek. De hypotheekrenteaftrek van Gerard voor 2021 bereken je als volgt: (eigenwoningforfait -/- betaalde hypotheekrente) x de hoogste belastingschijf van Gerard. Voor hem is de hypotheekrenteaftrek in 2021 dan € 4.823 (dit is (€ 2.000 -/- € 15.000) x 37,1%).  

In 2022 is het eigenwoningforfait € 1.800 (dit is 0,45% x € 400.000). Omdat Gerard € 60.000 verdient, wordt het inkomen van Gerard belast met 37,07%. Dit is ook de maximale aftrek voor hem. De hypotheekrenteaftrek in 2022 van Gerard is dan € 4.893 (dit is (€ 1.800 -/- € 15.000) x 37,07%). In 2022 heeft hij dus € 70 (€ 4.893 -/- € 4.893) meer hypotheekrenteaftrek.

Huis verkocht met een restschuld: de rente is niet aftrekbaar!

Als je in 2023 je huis hebt verkocht en met een restschuld zit, dan kun je de rente die je betaalt over de lening om deze schuld af te betalen niet aftrekken.

Let op: heb je een restschuld die is ontstaan bij verkoop van de eigen woning tussen 28 oktober 2012 en 31 december 2017? Dan blijft deze rente tot 15 jaar na de verkoop wél aftrekbaar.

Sinds 2018: extra aftrek voor schenkingen aan culturele instellingen

Geef je geld aan goede doelen zoals musea, theater en monumentenzorg? Dan profiteer je van een extra giftenaftrek. Je mag in je aangifte inkomstenbelasting in principe 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken maar er geldt een maximum van €1.250. Het kan daarom interessant zijn om hiervan een periodieke gift te maken. Je profiteert dan (minstens) 5 jaar van de extra hoge giftenaftrek. Controleer wel of het goede doel voorkomt in het ANBI-register van de Belastingdienst en daarin een datum heeft staan bij ‘culturele begindatum’.

Aftrekposten: geen wijzigingen, wel belangrijk om bij stil te staan

Hoewel er in 2023 geen inhoudelijke veranderingen zijn ten opzichte van 2022, is het goed om te kijken of je in 2023 recht hebt op aftrekposten. Hoe meer aftrekposten je kunt gebruiken, hoe minder belasting je betaalt! Voor een overzicht van de aftrekposten voor 2023. 

Box 2: wijzigingen belastingtarief in 2023

Over het belastingjaar 2023 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast met 26,9%.

Box 3: je betaalt in 2023 minder inkomstenbelasting over jouw spaargeld

Er is veel te doen over de belastingheffing over het spaargeld en aandelen. En dit zal de komende jaren ook zo blijven. Het is de verwachting dat in 2027 een nieuwe manier van belasten wordt voorgesteld.

Wat is het probleem? De belasting die je moet betalen over sparen en beleggen gaat niet uit van de echte opbrengsten uit sparen en beleggen. De belasting wordt namelijk berekend over een zogenaamd 'forfaitair rendement' over de waarde van jouw vermogen op 1 januari van het belastingjaar. Dit betekent dat niet de echte winst (zoals spaarrente, huurinkomsten van verhuurde huizen, waardestijgingen van aandelen) wordt belast, maar dat een verzonnen inkomen wordt gebruikt.

Van 2021 tot 2027 wordt het vermogen op 1 januari verdeeld in drie onderdelen:

 1. Jouw echte bank- en spaartegoeden
 2. Jouw echte overige bezittingen
 3. Jouw echte schulden (niet de hypotheek voor het kopen of opknappen van jouw huis. Deze schuld hoort in box 1)

Deze drie onderdelen krijgen elk hun eigen verzonnen inkomen. Dit inkomen wordt in 2022 met 31% belast.

Kijk voor de berekening van het belastbare bedrag over 2022 en verdere uitleg hier. Maar voordat je hiermee te maken krijgt, moet jouw vermogen wel meer zijn dan het heffingsvrij vermogen. Het heffingsvrij vermogen wordt in 2022 verhoogd van € 50.000 naar € 50.650. Heb je een fiscaal partner? Dan wordt dit bedrag verdubbeld naar € 101.300. 

Wil jij weten of jij een fiscaal partner hebt?

 

Tot slot: eerlijkheid wordt beloond

Het kan gebeuren dat er iets misgaat met jouw belastingaangifte waardoor je minder belasting betaalt dan zou moeten. De Belastingdienst geeft je dan twee jaar na het indienen van de belastingaangifte de kans om dit zelf zonder boete te verbeteren. Dit kan alleen als de Belastingdienst deze fout niet zelf al heeft ontdekt. Dit vrijwillige verbeteren heet ook wel de inkeerregeling.

Let op: voor inkomen uit buitenlandse spaarrekeningen en beleggingen kan per 1 januari 2019 niet meer boetevrij worden ingekeerd!

Veranderingen in 2024

Hoewel het nog niet van toepassing is op de belastingaangifte voor 2023, zetten we hier alvast op een rijtje wat er is veranderd per 1 januari 2024:

 • Het kabinet heeft in het pakket Belastingplan 2024 een serie maatregelen opgenomen waardoor werkenden, gepensioneerden en de meeste zzp’ers en ondernemers netto meer overhouden. De eerste belastingschijf van de inkomstenbelasting gaat weliswaar met 0,04% omhoog, maar de arbeidskorting wordt met € 115 verhoogd en de algemene heffingskorting wordt geïndexeerd. Ondernemers met een hoger inkomen gaan wel meer belasting betalen.
 • De onbelaste reiskostenvergoeding gaat van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.
 • De maximale onbelaste uurvergoeding voor vrijwilligers van 21 jaar en ouder wordt per 1 januari verhoogd naar € 5,50 per uur. Voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar wordt het bedrag verhoogd naar € 3,25 per uur. De totale maximale vrijwilligersvergoeding in 2024 is € 2100 per jaar en € 210 per maand.
 • Binnen box 2 wordt vanaf 2024 24,5% belasting betaald over de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon. Over al het inkomen boven € 67.000 betalen mensen 33% belasting.
 • Het heffingvrije vermogen wordt niet aangepast. Dat blijft € 57.000 (€ 114.000 bij fiscaal partnerschap) .
 • Het vermogen van een reservefonds van een vereniging van eigenaren (vve) en het geld op een derdenrekening van een notaris vanaf dat moment in de categorie banktegoeden. Daarnaast worden onderlinge vorderingen en schulden tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen niet meer belast in box 3. 
 • De woningwaardegrens voor de startersvrijstelling is voor 2024 verhoogd naar € 510.000 (€ 440.000 in 2023).
 • Het is vanaf 1 januari 2024 niet meer mogelijk om een belastingvrije schenking te doen voor de aankoop van een woning.

Ben je geholpen met dit blog?

Gerelateerde categorieën:Belasting
Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie of voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Vragen die anderen ook hebben

Dit is mogelijk ook interessant voor je

Over Kandoor

Nieuwsbrief met handige financiële tips ontvangen?

Kandoor beantwoordt 1.5 miljoen vragen per jaar

Meer dan 1.5 miljoen vragen per jaar

Gebruikers beoordelen Kandoor met een 8,9

Beoordeeld met een 8,9

Alle onderwerpen

Meer handige links

Over ons

Over onze vrijwilligersDit doet KandoorContact

Nieuwsbrief met handige financiële tips ontvangen?

© 2016-2024 APG DWS en Fondsenbedrijf N.V.