Dames en Heren, vandaag presenteer ik u het verhaal van Tim en een negatieve BKR registratie. Tim heeft voor een aantal jaren een woning gehuurd, maar heeft nu zijn zinnen gezet op een leuk appartement. Aangezien Tim vrij jong is, zal hij een groot deel van het aankoopbedrag moeten lenen. De helft van het bedrag leent hij van zijn ouders en de andere helft wil hij financieren met een hypotheek.

Alles loopt zoals gepland, Tim heeft het geld van zijn ouders al op de rekening staan en is nu op weg naar de bank om zijn hypotheek af te wikkelen. Onder het genot van een bakje koffie krijgt Tim te horen dat zijn hypotheekaanvraag is afgewezen, omdat hij een negatieve BKR registratie heeft. Wat is het precies? En hoe komt het dat Tim een negatieve BKR registratie heeft en kan hij daar wat aan doen?

Heb jij een financiële vraag? Stel ‘m op Kandoor.nl.

BKR Registratie

Het bureau krediet registratie is een instantie die de kredietgegevens bijhoudt van 8,5 miljoen Nederlanders. Zodra iemand een lening aanvraagt of een aankoop doet op afbetaling, wordt dit geregistreerd door het bureau krediet registratie. Zo wordt ook een lening voor je smartphone geregistreerd. De enige uitzonderingen hierop zijn een hypotheek en studieschuld. Dit wil zeggen dat een groot deel van de Nederlanders een BKR registratie heeft. Het doel van deze registraties is om kredietverstrekkers, zoals banken, informatie te geven over de mensen die geld willen lenen. Daarbij brengt het voor- en nadelen met zich mee.

Voordelen BKR

Het bureau krediet registratie zorgt voor transparantie, waardoor de kredietverstrekkers makkelijker het risico van klanten in kunnen schatten. Met andere woorden, als je altijd netjes de rekeningen betaalt, dan weet de bank dat je geen slechte bedoelingen hebt met het geleende geld. Hierdoor is de kans hoger dat je een lening krijgt en mag je waarschijnlijk een groter bedrag lenen. Daarbij hebben banken minder kosten, omdat ze minder risico lopen dat klanten de lening niet afbetalen en geen grondig onderzoek hoeven te doen voor iedere klant. Hierdoor kunnen banken sneller krediet verstrekken en worden leningen goedkoper, het is dus een win-win situatie!

Betalingsachterstand en negatieve registratie

Er moet redelijk wat gebeuren voordat er sprake is van een negatieve registratie. Op moment dat er een betalingsachterstand is, zal de kredietverstrekker eerst een herinnering moeten sturen. Wordt er alsnog niet betaald, dan wordt er een aanmaning verstuurd. Vervolgens, als er nog steeds niet betaald is, moet de kredietverstrekker een vooraankondiging doen. In de vooraankondiging moeten ze een uiterlijke termijn van betalen aangeven. Is na deze periode nog steeds niet betaald, dan moet de kredietverstrekker dit verplicht doorgeven aan het bureau krediet registratie. Als resultaat krijgt de klant een negatieve BKR registratie. Daarbij zal een betalingsachterstand van 120 dagen (ongeveer 4 maanden) op de hypotheek automatisch zorgen voor een negatieve registratie. Is er sprake van een negatieve registratie, dan kan dit de volgende gevolgen hebben:

  • Lagere lening: De bank kan ervoor kiezen om een lagere lening aan te bieden dan gepland, omdat de klant gezien wordt als ‘risicovol’.
  • Geen lening: De bank kan ook kiezen om geen lening aan te bieden, omdat de klant een te hoog risico met zich meebrengt.

Hoe weet ik of ik een negatieve BKR registratie heb?

De meest vervelende manier om erachter te komen, is op moment dat er een lening afgewezen wordt. Heb je twijfels over je financiën uit het verleden, vraag dan je gegevens aan bij het BKR. Hierdoor heb je meteen meer duidelijkheid en kun je ook bezwaar aantekenen tegen registraties waar je het niet mee eens bent.

Ik heb vroeger een foutje gemaakt, kom ik nu nog wel van die BKR registratie af?

Nadat het contract afgelopen is, blijven de gegevens over de betaalachterstanden nog 5 jaar beschikbaar. Dit wil zeggen dat goed gedrag gedurende 5 jaar na afloop van je laatste contract met betaalachterstanden ervoor zorgt dat een negatieve registratie komt te vervallen.

Nu is het mogelijk dat je onrechtmatig een BKR registratie hebt gehad. Is dit het geval, dan kun je het volgende doen:

  • Neem contact op met je kredietverstrekker: Bespreek de situatie nogmaals met de kredietverstrekker, zodat de registratie misschien ingetrokken kan worden.
  • Voorleggen aan de geschillencommissie BKR: Is de situatie niet op te lossen met de kredietverstrekker, dan kan de situatie voorgelegd worden aan de geschillencommissie van het BKR. Deze commissie is onpartijdig en zal een oordeel vormen, gebaseerd op het bewijs van de kredietverstrekker en de klant. De uitspraak van het geschillencommissie is bindend, dus zijn er geen veranderingen meer mogelijk na deze uitspraak.

Hoe gaat het nu met Tim?

Tim is erachter gekomen dat hij vroeger een keer vergeten is zijn mobiele abonnement te betalen, waardoor hij een negatieve registratie kreeg bij het bureau krediet registratie. Na contact te hebben genomen met zijn mobiele provider, zijn ze samen tot een oplossing gekomen. Tim kan nu zijn droomhuis gaan inrichten!

Nieuwe regel vanaf 1 december 2016

Vanaf 1 december 2016 wordt de grens vanaf wanneer je BKR geregistreerd verlaagd: vanaf 250 euro per maand met een looptijd van langer dan één maand wordt je geregistreerd. Lees meer op de website van het bureau krediet registratie.

Benieuwd naar het bureau krediet registratie en een studieschuld? Lees dan ons blog over studiefinanciering en studieschuld.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Hoi, wij zijn Kandoor, aangenaam!

En wij zijn er voor jou. Echt? Ja, echt.Kandoor is een maatschappelijk initiatiefvoor jouw financiële vragen

via onze 217 financiële gidsen

persoonlijk in onze online chat

vrijwillig, deskundig en onafhankelijk

Waarom? Omdat wij vindendat iedereen recht heeftop goede financiële kennis.

Ook slimme geldtips en exclusieve info ontvangen?
Uitschrijven kan op elk moment
Deel dit blog