Alles wat je wilt weten over kinderbijslag

Heb je kinderen jonger dan 18 jaar? Dan krijg je waarschijnlijk kinderbijslag. Kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke bijdrage voor ouders. Hoeveel je precies krijgt is afhankelijk van de leeftijd van je kinderen. In dit artikel lees je alles wat je wilt weten over Kinderbijslag. 

Vragen die andere mensen ook hebben..

Klik op een vraag en stel ‘m direct kosteloos en snel in onze chat!

Heb jij een financiële vraag? Stel ‘m op Kandoor.nl. Onze gidsen helpen je op weg.

kinderbijslag
Photo from Pexels.com

Kinderbijslag: Wat is het?

De overheid betaalt -via de kinderbijslag- mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van je kind(eren) tot 18 jaar. Dit bedrag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hoogstwaarschijnlijk krijg je kinderbijslag als je een of meerdere kinderen hebt (jonger dan 18 jaar) en in Nederland woont. Hoeveel je precies krijgt, hangt in eerste instantie af van de leeftijd van je kind. Hoe ouder je kind is, hoe hoger het bedrag wordt. En zodra je kind 18 jaar wordt, stopt het. Het bedrag wordt rond de eerste van de eerste maand per kwartaal uitgekeerd.

Kinderbijslag per leeftijd:

Hieronder vind je de hoogte van de kinderbijslag per kwartaal vanaf januari 2019:

0 t/m 5 jaar 6 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar
Per kind € 219,97 € 267,10 € 314,24

We gaven net al aan dat als je kind 18 jaar wordt, je geen recht meer hebt op kinderbijslag. Om precies te bepalen wanneer het stopt, kijkt de SVB naar de eerste dag van het kwartaal waarin je kind 18 jaar wordt. Is je zoon of dochter op de eerste dag van het kwartaal nog geen 18, dan krijg je voor dat kwartaal nog wel kinderbijslag.

Kind onder de 18 en toch geen recht meer
Het aflopen van je recht op kinderbijslag kan ook eerder zijn, bijvoorbeeld als je zoon of dochter door een bijbaan of stage een inkomen gaat verdienen. Deze bijverdiensten kunnen invloed hebben op de kinderbijslag. Is je kind jonger dan 16? Dan maakt het niet uit wat hij of zij bijverdient. Je kan dan niet worden gekort op je kinderbijslag.

Een bijbaantje

Is je zoon of dochter 16 of 17 jaar? Dan maakt het wel uit wat hij bijverdient. Hij of zij mag namelijk niet meer verdienen dan € 1.285 netto per kwartaal (in 2018). Dat komt neer op € 428,33 per maand.

Een kwartaal bestaat uit drie opeenvolgende maanden, bijvoorbeeld in januari, februari en maart. Dus als je zoon of dochter meer verdient dan bovenstaand bedrag, krijg je geen kinderbijslag meer.

En voor dat bedrag maakt het overigens niet uit of je kind thuis woont of uitwonend is. Krijg je ook kindgebonden budget? Dan stopt dat bedrag ook.

In de vakantie liggen de regels net even anders. Veel kinderen werken namelijk in de zomervakantie voor een extra zakcentje. In deze weken mag je kind € 1.319 netto extra verdienen, bovenop de € 1.285 netto.

Wat wordt naast een bijbaantje nog meer gezien als inkomen?

Salaris telt mee als inkomen. Ook stagevergoedingen, reiskostenvergoeding door een werkgever en bijvoorbeeld teruggave van loonheffing telt hierbij. Voor een compleet overzicht van wat telt als inkomen kun je terecht op de website van de SVB.

Zaken die er bijvoorbeeld niet onder vallen zijn zakgeld, rente van een spaarrekening en vakantiegeld.

Heb jij een persoonlijke vraag over kinderbijslag? Eén van onze deskundige financiële vrijwilligers denkt gratis met je mee. Klik hier en stel je vraag.

Waar is kinderbijslag voor bedoeld?

Zoals we net al aangaven is het bedrag dat je ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van je kinderen. Dit mag je gebruiken voor je kinderen, maar je mag er ook iets anders mee doen, zoals boodschappen van doen of rekeningen van betalen.

Kinderbijslag aanvragen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de instantie die de Kinderbijslagwet uitvoert en betaalt. Op svb.nl/kinderbijslag vind je de precieze bedragen, betaaldagen en kun je wijzigingen doorgeven.

Op het moment dat je aangifte doet van de geboorte van je kind, geeft de gemeente jouw gegevens en die van je kind door aan de SVB. Is het je eerste kindje? Dan krijg je een bericht van de SVB thuisgestuurd. Je krijgt de eerste keer kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal nadat het kindje is geboren. En als je al een kindje hebt, krijg je alleen een brief met informatie over de wijzigingen van je kinderbijslag.

Tip: Vergeet niet je kind aan te melden bij je zorgverzekeraar! Doe dit binnen 4 maanden na de geboorte zodat je geen risico loopt dat de zorgverzekeraar de medische kosten niet vergoedt.

Uitbetaling kinderbijslag

Als je voor de eerste keer kinderbijslag krijgt, ontvang je dit, zoals hierboven al genoemd, in het eerstvolgende kwartaal nadat het kind geboren is. Dit betekent dat als een kind is geboren op 15 april (2e kwartaal), de kinderbijslag na afloop van het 3e kwartaal wordt uitbetaald. Alleen als je kind op de eerste dag van een kwartaal is geboren, wordt de kinderbijslag aan het einde van datzelfde kwartaal nog uitbetaald. Voor de uitbetaling van de verhoging van de kinderbijslag, die plaatsvindt als je kind 6 of 12 jaar is geworden, gelden dezelfde regels.

De kinderbijslag wordt op vaste betaaldagen op je rekening gestort, het precieze tijdstip is afhankelijk van je bank.

De betaaldagen in 2019:

Betaaldag Kwartaal waarover betaald wordt
2 januari 2019 Vierde kwartaal 2018
1 april 2019 Eerste kwartaal 2019
1 juli 2019 Tweede kwartaal 2019
1 oktober 2019 Derde kwartaal 2019

Blogs die anderen ook interessant vinden…

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Ook slimme geldtips en exclusieve info ontvangen?
Uitschrijven kan op elk moment

Heeft deze blog je geholpen?