Financiële keuzes maken. Wat kan ik erover zeggen? Het is ontzettend belangrijk, maar niet voor iedereen weggelegd.  Misschien ben jij verhinderd door omstandigheden of heeft iemand in je omgeving simpelweg moeite met het plannen van uitgaven. Het kan zelfs zo zijn dat iemand erdoor in de schulden of problemen raakt. Nu gaan we niet kijken naar hoe iemand in deze situatie beland is. In plaats daarvan bespreken we naar verschillende scenario’s die jou kunnen helpen bij financiële keuzes en uitgaven. Via onderbewindstelling bijvoorbeeld.

onderbewindstelling

Heb jij een financiële vraag? Stel ‘m op Kandoor.nl. Onze persoonlijke, online gidsen hebben financiële kennis, en helpen je gratis op weg!

Drie soorten financiële hulp

Als je hulp nodig hebt, dan heb je enkele mogelijkheden:

 • Mentorschap
 • Onderbewindstelling
 • Ondercuratelestelling

De volgorde van het hierboven genoemde lijstje is afhankelijk van hoe drastisch de maatregel is, waarbij 1 de minst drastische is. Vaak zijn de maatregelen die eronder genoemd worden de volgende stap. Deze keer zal ik aandacht besteden aan het mentorschap en bewindvoering.

Mentorschap: wat houdt dit precies in?

Mentorschap is een bijzonder geval. Meestal gaat het bij mentorschap om het beschermen van mensen die niet meer in staat zijn om keuzes te maken met betrekking tot verzorging, verpleging of begeleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dementerenden. De mentor zal keuzes maken samen met de persoon in kwestie, voor zover dit mogelijk is. In het uiterste geval zal de mentor alle keuzes zelf maken. Het kan namelijk zo zijn dat de betrokkene denkt in staat te zijn voor zichzelf te kunnen zorgen, terwijl dit niet het geval is. De mentor kan dan kiezen voor begeleiding of verzorging van de betrokkene. Hier zijn ook kosten aan verbonden, zodoende maakt de mentor ook financiële keuzes.

Hoe zorg ik ervoor dat ik mentor kan worden voor een dierbaar persoon?

Het proces om mentor te worden is bijna hetzelfde als onderbewindstelling. De hele procedure is hieronder beschreven, dus je mag deze informatie ook toepassen op het mentorschap.

Onderbewatstelling? Onderbewindstelling!

Ontmoet Kevin. Kevin is een lieve jongen, maar hij heeft een lichte verstandelijke beperking. De ouders van Kevin hebben een flinke som geld gespaard voor hem, maar ze zijn bang dat Kevin niet weet hoe hij met dit geld moet omgaan. Nu hebben de ouders van Kevin besloten om hem onder bewind te stellen. Hoe gaat dit precies in zijn werk? Wat zijn de gevolgen voor Kevin?

Hoe wordt iemand onder bewind gesteld? (Zelfde procedure geldt voor mentorschap!)

Kevin onder bewindvoering stellen is bedoeld om hem te beschermen, zodat hij geen onnodige uitgaven doet. Op het moment dat Kevin niet in staat is om zijn eigen financien te regelen, dan is er een selecte groep mensen die hem onder bewind kunnen laten stellen, namelijk:

 • Kevin zelf;
 • de partner van Kevin;
 • familieleden van Kevin tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
 • degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als Kevin minderjarig is;
 • de curator, beschermingsbewindvoerder of mentor;
 • de officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is;
 • de instelling die Kevin verzorgt of begeleidt.

Het verzoek voor onderbewindstelling moet weggelegd worden bij de rechtbank. De aanvraag wordt vervolgens behandeld door de kantonrechter, tijdens een mondelinge zitting. Hierbij hoeft er geen advocaat ingehuurd te worden, maar kan wel ingeroepen worden ter ondersteuning.

Na de uitspraak van de kantonrechter zullen er één of twee bewindvoerders aangewezen worden. In principe kan iedereen die meerderjarig is bewindvoerder worden, afhankelijk van de geschiktheid. Bijvoorbeeld, iemand die zelf handelingsonbekwaam is zal nooit aangewezen worden als bewindvoerder.

Is al het vermogen nu in beheer van de bewindvoerder(s)?

Afhankelijk van de situatie, kan er gekozen worden om een gedeelte van het vermogen onder bewind te stellen, of al het vermogen. Met andere woorden, is Kevin in staat om zelf goed zijn boodschappengeld te beschikken,? Dan kan ervoor gekozen worden dat alleen de woning van Kevin in beheer genomen wordt. Is hij helemaal niet in staat om financiën te beheren, dan wordt zijn hele vermogen onder bewind gesteld.  Op moment dat Kevin een aankoop wil doen, zal hij dit pas mogen doen nadat hij toestemming heeft van de bewindvoerder. Daarbij mag de bewindvoerder ook belastingtechnische handelingen doen voor Kevin, zoals huurtoeslag aanvragen en belastingaangifte doen.

Kom ik ook nog van mijn mentor/bewindvoerder af?

Ja dit is zeker mogelijk. De beëindiging zal via de kantonrechter lopen en vloeit voort uit de volgende situaties:

 • Iemand is weer in staat om zijn eigen belangen te behartigen;
 • Vervanging door curatele;
 • Als de periode die vastgesteld is door de rechter verlopen is. Let op, dit is alleen het geval wanneer er een einddatum is vastgesteld;
 • Als voortzetting van de maatregel, ofwel mentorschap of onderbewindstelling, niet meer zinvol is;
 • Bij overlijden.

Hopelijk heb je door het lezen van dit blogartikel meer duidelijkheid over de mogelijkheden die er bestaan.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Hoi, wij zijn Kandoor, aangenaam!

En wij zijn er voor jou. Echt? Ja, echt.Kandoor is een maatschappelijk initiatiefvoor jouw financiële vragen

via onze 211 financiële gidsen

persoonlijk in onze online chat

vrijwillig, deskundig en onafhankelijk

Waarom? Omdat wij vindendat iedereen recht heeftop goede financiële kennis.

Ook slimme geldtips en exclusieve info ontvangen?
Uitschrijven kan op elk moment
Deel dit blog