Een basisles pensioenopbouw

Wat is pensioen nu eigenlijk? Daar gaan we het over hebben in dit blogartikel. Termen als rekenrente, korten, dekkingsgraad en beleggen hoor je steeds als je de tv of radio aan zet.. Maar, voordat er naar al deze termen gekeken moet worden, hoe werkt het Nederlandse pensioenstelsel nu eigenlijk? Wat zijn nou precies die pijlers die je steeds voorbij hoort komen en hoe bereken je zelf je eigen pensioenopbouw? In dit artikel gaan we er vanuit dat je géén zelfstandige bent, omdat er andere regels gelden voor zelfstandigen. Hier wordt later meer aandacht aan besteed.

Vragen die anderen ook hebben…

Klik op een vraag en stel ‘m direct kosteloos en snel in onze chat!

Heb jij een financiële vraag? Stel ‘m op Kandoor.nl.

pensioenopbouw

Eerste Pijler – Pensioen vanuit de overheid: AOW

De AOW ken je wel: dit is een uitkering die je sowieso krijgt als je met pensioen gaat. De AOW valt onder de eerste pijler in het Nederlandse stelsel. Het is een collectief systeem, wat betekent dat je samen voor deze uitkering zorgt. Iedereen werkt dus mee aan de AOW. Als je werkt betaal je voor de AOW, en als je de AOW-leeftijd bereikt ontvang je geld uit dit stelsel.

Dit systeem wordt ook wel een ‘omslagstelsel’ genoemd: de huidige werkende generatie betaalt dus voor de gepensioneerde generatie. De bedoeling van de eerste pijler is om iedereen van een minimaal inkomen te voorzien op het moment dat je met pensioen gaat. AOW opbouwen gaat automatisch, zolang je maar in Nederland woont in de 50 jaar voordat je met pensioen gaat. Hiervoor hoef je dus niet werkzaam te zijn. We gaan er in dit artikel even vanuit dat de pensioenleeftijd 67 is. Dit wil zeggen dat de 50 jaar voordat je met pensioen gaat (16-66) je ieder jaar 2 % van het AOW opbouwt. Uiteindelijk heb je 100% AOW opgebouwd en heb je recht op de volledig uitkering na de wettelijke pensioenleeftijd.

Maar, wie betaalt dit?

De werkende bevolking zorgt ervoor dat het AOW-stelsel mogelijk is. Zo is het eerste deel van het inkomen gereserveerd voor het AOW-stelsel en wordt daar geen pensioen over opgebouwd. Dit wordt ook wel ‘de franchise’ genoemd. De franchise is afhankelijk van een hoop factoren. Om het makkelijk te houden, nemen we aan dat het ongeveer €14.000 per jaar is. Dit bedrag wordt volledig afgetrokken van het bruto inkomen op het moment dat iemand fulltime werkt, maar wordt aangepast zodra iemand deeltijd werkt.

De zogenaamde deeltijdfactor wordt als volg berekend:
Een volledige baan is 40 uur in de week. Nu werkt Berend maar 24 uur per week, dus speelt de deeltijdfactor een rol. De deeltijdfactor is het aantal uren dat Berend werkt, ten opzichte van de volledige baan. In dit geval is dat 24/40, ofwel 60% van een volledige baan. In het geval van Berend zou de franchise dus lager zijn, namelijk: €14.000*0.6 = €8.400.

Tweede Pijler – Aanvullend Pensioen

Volgens de Nederlandse wet zijn werknemers verplicht pensioen op te bouwen. Dit wordt betaald door de werkgever en werknemer samen, en de hoogte hiervan is afhankelijk van de cao. Ik ga hier niet verder op in, het gaat namelijk om de berekening van het opgebouwde pensioen. Daarbij bouw je in Nederland ieder jaar een vast percentage op, maximaal 1,875% van de pensioengrondslag. De opbouw is niet bij ieder fonds maximaal, dus zal de onderstaande berekening gemaakt worden met een gemiddelde van 1,70%. De pensioengrondslag is het bruto inkomen waar de franchise van afgetrokken is. Snap je het allemaal nog? We plakken er gewoon even een voorbeeld aan vast.

De berekening

We gaan even terug naar het geval van Berend. Nu werkt hij voltijd, dus is er géén sprake van een deeltijdfactor.
Bruto inkomen – franchise = pensioengrondslag
€38.400 – €14.000 = €24.400

Over de franchise betaal je AOW en over de pensioengrondslag wordt pensioen opgebouwd (in dit geval 1,70%)
€24.400 * 1,7% = €414.80

Let op, overwerk en vergoedingen komen niet in aanmerking voor pensioenopbouw. Vakantiegeld en een 13e maand wel. Vergeet dit niet bij het berekenen van je pensioenopbouw.

Derde Pijler – Persoonlijk Pensioen

De derde pijler is opgericht voor deelnemers die graag extra willen opbouwen naast de AOW-uitkering en het aanvullend pensioen. Deze pijler is daarbij van belang voor zelfstandigen, omdat ze geen pensioen opbouwen via de werkgever in de tweede pijler. Hierover later meer.

Tot slot: een overzicht van de berekeningen

Opbouw Pensioen Volledige Baan
(Bruto Inkomen – Franchise) x Opbouwpercentage = Pensioenopbouw
(€38.400 – €14.000) x 1,70% = €414.80

Opbouw Pensioen Parttime Baan
(Bruto Inkomen – (Franchise*Deeltijdfactor)) x Opbouwpercentage = Pensioenopbouw
(€23.040 – (€14.000*0.6)) x 1,70% = €248.88

Ter illustratie, als de deeltijdfactor niet meegenomen zou worden in het laatste rekenvoorbeeld, dan zou de pensioenopbouw van een deeltijdwerknemer als volgt zijn:
(€23.040 – €14.000) x 1,70% = €153.68
Pensioenopbouw van deeltijdwerkers zou dus 38.25% lager zijn zonder de deeltijdfactor.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Heeft deze blog je geholpen?