Wat kun je van Kandoor.nl verwachten?

Het vertrouwen in financiële instellingen is historisch laag. Daar is genoeg over gezegd en geschreven. Wij willen vooruitkijken. Dat vooruitkijken begint met nadenken over een antwoord op de kapitale vraag: hoe gaan we een nieuw financieel systeem inrichten? Niet gebaseerd op ieder-voor-zich maar samen voor elkaar. Zoals wij mensen van nature zijn: sociaal en behulpzaam. Van daaruit hebben wij Kandoor.nl ontwikkeld. Een platform waar onze gidsen, financiële professionals, je kosteloos antwoord geven op vragen rondom geldzaken. Kandoor geeft geen financieel advies. Kandoor geeft richting. Over pensioen, zorg, arbeid of wonen. Gidsen helpen je zonder financiële tegenprestatie. Gewoon, omdat het een goed gevoel geeft en zij er zelf van leren. Eigenlijk heel menselijk.

Voordat je een vraag stelt op Kandoor.nl vragen wij je om akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden.

Gebruikersvoorwaarden Kandoor

Kandoor biedt een online platform aan waar je met elkaar van gedachten kunt wisselen. Om dit online platform goed te laten functioneren en het online platform voor iedereen een prettige omgeving te maken, gelden er een aantal voorwaarden. Bij aanmelding op Kandoor.nl ga je akkoord met deze voorwaarden en met de gedragsregels.

Kandoor heeft het recht om deze voorwaarden en gedragsregels op ieder moment te veranderen. We brengen je daarvan op de hoogte. We raden je echter aan om regelmatig zelf de gebruikersvoorwaarden en gedragsregels te controleren op veranderingen.

Wat is wel en niet toegestaan op Kandoor.nl?

Gebruikers behandelen elkaar met respect. Gebruikers maken geen racistische, beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende of andere kwetsende opmerkingen. Ze gebruiken geen grof taalgebruik, maken geen misplaatste grappen en vallen andere gebruikers op geen enkele manier lastig. Gebruikers plaatsen geen pornografisch of ander aanstootgevend materiaal.

Verder is het gebruikers niet toegestaan om:
a. de werking van het online platform te storen door van het vaak plaatsen van dezelfde tekst of tekens;
b. de werking van het online platform, de website, andere computers of systemen van Kandoor en andere gebruikers te verstoren. Daaronder valt:
• het verspreiden van virussen (inclusief Trojaanse paarden, tijdbommen en dergelijke);
• het hacken of ander toegang geven tot de computers of systemen van Kandoor of andere gebruikers;
• het wissen van bestanden op computers of systemen van Kandoor of andere gebruikers.

Het online platform mag niet worden gebruikt voor: a. commerciële activiteiten. Denk hierbij aan het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het sturen van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere chatkanalen of websites;b. wettelijk niet toegestane activiteiten en handelingen, zoals de handel in soft- en harddrugs, de handel in of verspreiding van (kinder)porno, de handel of verspreiding van bijvoorbeeld mp3-bestanden of andere zaken waar auteursrecht op zit.

Gebruikers zullen zich onthouden van:
a. leugens te vertellen over Kandoor of Kandoor te beschuldigen zonder dat Kandoor zich heeft kunnen verdedigen.
b. gebruik te maken van anonieme proxyservers, zogenaamde anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Doe je dit toch, dan halen we je account definitief van Kandoor. Dit gebeurt zonder waarschuwing vooraf;
c. te hengelen naar contacten. Kandoor.nl is geen datingsite;
d. te vragen om antwoorden en/of reacties via privébericht of per e-mail;

Gebruikers mogen niet doen alsof ze moderator van het online platform zijn of andermans identiteit gebruiken. Zij zullen aanwijzingen van de redactie en moderators steeds opvolgen. Gebruikers mogen maar één gebruikersnaam hebben.

Gedragsregels bij het plaatsen van berichten

Gebruik passende trefwoorden bij je bericht. Formuleer een duidelijke titel bij een bericht. Wees helder in de vraagstelling en/of opmerking. Houd de tekst van je bericht leesbaar.

Wees begripvol en respectvol richting andere gebruikers, gidsen en moderators.

Gebruik geen shockerende of ongepaste afbeeldingen bij je bericht of profielfoto. Plaats geen illegale en/of shockerende teksten. Vraag ook niet om illegale en/of shockerende teksten.

Voorzichtigheid

Kandoor adviseert gebruikers om voorzichtig te zijn bij het gebruik van het online platform. Een paar tips:
• Maak geen persoonlijke informatie aan andere gebruikers bekend. Denk daarbij aan adressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en creditcardnummers.
Zorg voor goede beveiliging van je computer(s) en andere systemen. Installeer hiervoor software of hardware die toegang tot jouw computer(s) of systemen blokkeert. Zorg er daarnaast voor dat jouw computer(s) of systemen geen virussen verspreiden. Denk hierbij aan firewalls en antivirussoftware. Zorg er tot slot voor dat deze software up-to-date is.

Aansprakelijkheid

Gidsen die reageren op berichten van gebruikers, geven geen financieel advies. Ze geven je richting zodat je zelf je keuzes kunt maken. Zij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die een gebruiker mogelijk claimt in verband met hun reactie.

Kandoor is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het online platform door gebruikers. De gebruiker vrijwaart hierbij Kandoor voor alle schade en kosten die Kandoor lijdt of maakt als gevolg van aanspraken van andere gebruikers of derden, die worden veroorzaakt door het in strijd met deze voorwaarden of op een andere onrechtmatig handelen van die gebruiker op het online platform.

Copyright

Kandoor behoudt het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Een bezoeker van Kandoor.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Kandoor opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Kandoor.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Kandoor en het logo van Kandoor, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Kandoor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Kandoor (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij APG Groep N.V.. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APG Groep N.V. is het onder meer niet toegestaan de website Kandoor.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen

Gebruikers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Kandoor onder toepasselijkheid van deze gebruikersvoorwaarden. Kandoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn. Kandoor behoudt zich het recht voor om gebruikers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Kandoor.nl indien zij niet kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Klachtenregeling

Vind je dat het gedrag van andere gebruikers of gids niet past binnen de huisregels? Stuur dan een e-mail aan info@kandoor.nl. Als we merken dat een gebruiker of gids zich niet aan de regels houdt, nemen we maatregelen. Zo past Kandoor bijvoorbeeld berichten aan of we verwijderen een bericht. Soms vragen we een gebruiker of gids de berichten zelf aan te passen of te verwijderen. Ook kunnen we een gebruiker of gids tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang tot het online platform.