Navigatie overslaan

KOR 2020: de oude en de nieuwe kleineondernemersregeling

Foto van auteur Eva de Jong door Eva de Jong||825 x gelezen

Ben je als (beginnend) ondernemer of zzp’er btw-plichtig en heb je een lage omzet? Dan kun je tot en met 2022 kiezen voor de kleineondernemersregeling (de KOR). Je kan tot en met 2022 door die regeling (een deel van) de afgedragen btw terugvragen. De regeling is door de jaren een beetje veranderd. Er is een ‘oude KOR’ tot 2020 en een ‘nieuwe KOR’ tussen 2020 en 2022. Per 1 januari 2023 is de KOR afgeschaft.In dit blog lees je alles over de oude en de nieuwe KOR.

kleine ondernemersregeling - lachende vrouw met telefoon op straat
Foto door Andrea Piacquadio (Pexels)

Wat is de kleineondernemersregeling?

De kleineondernemersregeling (KOR) bestaat om kleine ondernemers een beetje op weg te helpen. Voldoe je aan de voorwaarden van de KOR? Dan hoef je dus geen of minder btw te betalen. De oude KOR is veranderd om het voor deze groep ondernemers makkelijker te maken.

Voor wie is de KOR?

De KOR is niet voor alle ondernemers. Of de KOR een optie voor jou is?Volgens de Belastingdienst zijn dit de voorwaarden waaraan je moet voldoen. Je: 

 • hebt een eenmanszaak. Of jouw onderneming is een samenwerkingsverband van ‘natuurlijke personen’, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma (vof);
 • onderneming is in Nederland gevestigd;
 • moet in een jaar, na aftrek van de voorbelasting (door jou betaalde btw), minder dan €1.883 aan btw betalen;
 • voldoet aan jouw administratieve verplichtingen voor de btw.

Let op: de KOR is dus niet voor stichtingen, rechtspersonen of zzp’ers die alleen maar werkzaamheden verrichten die sowieso al btw-vrijgesteld zijn. 

Daarnaast is het toepassen van de KOR een optie. Je kunt er ook voor kiezen om niets met deze regeling te doen.

Wanneer ben je elkaar fiscaal partner?

De oude KOR (tot en met 2019)

Volgens de oude regeling krijg je je btw gedeeltelijk of helemaal terug. Dit gaat t/m het jaar 2019 op basis van je btw op basis van de volgende som:

Ontvangen btw – betaalde btw = minder dan € 1883.

Je krijg de btw: 

 • volledig terug als je afdrachten onder de €1345 zitten; 
 • gedeeltelijk terug als je onder de €1883 zit en boven de €1345.

 

Let op: als je deels btw-belaste en deels btw-onbelaste werkzaamheden verricht moet je de voorbelasting (door jou betaalde btw over inkoop goederen en diensten) naar rato corrigeren in de boekhouding. Je mag dan niet de volledige afgedragen btw meerekenen maar een percentage hiervan. Je zit daarom sneller aan de grens van de KOR.  

De nieuwe KOR vanaf 2020

De overheid wil de kleine ondernemer met minder administratieve rompslomp opzadelen. Daarom heeft ze een nieuwe vorm bedacht voor de KOR. Waar tot en met 2019 gekeken werd naar de afgedragen btw, draait het vanaf 2020 om de gehele omzet. Heb je als ondernemer minder dan €20.000 aan omzet? Dan heb je recht op vrijstelling van omzetbelasting (btw).

Je hoeft dus geen btw af te dragen, factureert geen btw en bent vrijgesteld van alle administratieve verplichtingen. Bij de oude KOR kon je aan het eind van het jaar bepalen of je het wel of niet wilde toepassen, bij de nieuwe KOR moet je dit van tevoren aangeven.

Let op: je bent daarmee ook een aftrekpost kwijt. De regeling is alleen bedoeld voor goederen of diensten in Nederland. Ook de nieuwe KOR is overigens vrijwillig, je kunt er dus ook voor kiezen om de regeling niet toe te passen. 

De nieuwe regels op een rij

 • De korting op de btw vervalt. Je kunt vanaf 2020 dat bedrag niet meer terugvragen;
 • De ontheffing van de administratieve verplichtingen vervalt;
 • De nieuwe KOR is een vrijstelling voor de btw;
 • Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s kunnen gebruik maken van de nieuwe KOR;
 • Je hebt een btw-identificatie nummer;
 • We kijken naar de hoogte van de omzet. Die mag niet hoger zijn dan € 20.000. Lees meer over het schatten van je omzet;
 • Je doet geen aangifte meer;
 • Je stuurt geen btw-facturen meer. Je hoeft voor de btw zelfs helemaal geen facturen meer te versturen;
 • Je hoeft geen btw meer te rekenen aan je klanten en je trekt de btw die je betaalt ook niet meer af.

Belastingaangifte over 2019? Oude regeling

Voor alles wat nog over 2019 gaat pas je de oude KOR toe (zelfs al doe je de btw-aangifte over het vierde kwartaal dus pas in januari). Pas vanaf 2020 pas je de nieuwe KOR toe. 

Je kunt de nieuwe KOR toepassen vanaf de eerste btw-aangifte van 2020. Dat zal voor de meeste ondernemers het eerste kwartaal zijn. Je aanmelding hiervoor moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum binnen zijn bij de Belastingdienst. 

Doe je mee aan de oude KOR? En heb je dus geen administratieve verplichtingen? Dan ga je automatisch over naar de nieuwe regeling.

Je kunt de nieuwe KOR pas toepassen nadat de Belastingdienst je dat schriftelijk heeft bevestigd. Meer informatie over de nieuwe KOR vind je op de website van de Belastingdienst.

Ben je geholpen met deze blog?

Gerelateerde categorieën:Werk
Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie of voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Vragen die anderen ook hebben

Dit is mogelijk ook interessant voor je

Over Kandoor

Handige financiële tips ontvangen?