Door de Gebruikersvoorwaarden te accepteren,
gaat u tevens akkoord met onze Privacyverklaring

Kandoor vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig.

Waarvoor gebruikt Kandoor uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een juiste en zorgvuldige manier te informeren over Kandoor (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven) en daar direct mee samenhangende onderwerpen en om u op een aangename manier gebruik te kunnen laten maken van ons online platform.

Kandoor registreert alleen de gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening. Wij behandelen de door u verstrekte informatie met de grootste zorg en verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij u ons daartoe machtigt of wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens heeft gegeven. Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Om welke gegevens gaat het?

De gegevens die wij registreren zijn de persoonlijke gegevens die u ons opgeeft bij uw bezoek aan onze website en de gegevens die wij nodig hebben om uw vragen adequaat te kunnen afhandelen en daarmee het contact naar behoren te kunnen laten verlopen. Uw e-mailadres is daarbij een belangrijk gegeven, maar u kan ook denken aan overige NAW- of contactgegevens. Ook uw IP-adres (zie cookies) wordt geregistreerd.

Welke rechten kunt u uitoefenen?

U kunt altijd uw gegevens die wij registreren, bij ons opvragen en inzien. Ook kunt u vragen om correctie, aanvulling, beperking of verwijdering van deze gegevens. Dit kan door te mailen naar info@kandoor.nl

Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (data-portabiliteit). Ook hiervoor kunt u terecht op info@kandoor.nl

Bewaren

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen. Indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben of indien u daarom verzoekt, worden deze vernietigd.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt.
Dit geldt ook voor andere partijen die we mogelijk inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening.

Wijzigen Privacyverklaring

Kandoor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u de Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 9 mei 2019.