WIA, WGA, IVA.. wat betekent het en wanneer krijg je het?

WIA, WGA, IVA, AOW, AIO… Poe, de overheid is een kei in drie letters aan elkaar plakken die op elkaar lijken, maar die allemaal nét iets anders betekenen. In veel gevallen gaat het om een wet of een uitkering. Eentje waar jij misschien wel recht op hebt. Wat betekent de WIA, WGA en de IVA? Wat is een vervroegde IVA? Dan is er ook nog de Wajong. En wat doet het met je pensioen? Kandoor legt het uit.

Krijg snel en gratis antwoord op jouw vragen over:

Of stel onderstaande vragen in onze chat!

Ben je arbeidsongeschikt geworden en heb je een vraag? Stel je vraag op Kandoor. Onze gidsen helpen je gratis op weg.

WIA
Photo provided by Pexels

Wat is een WIA-uitkering?

Word je langdurig ziek? Dan val je de eerste twee jaar onder de ziektewet. Na die twee jaar ga je langs bij een arbeidsdeskundige van het UWV. In de volksmond ‘word je gekeurd’. Tijdens die afspraak wordt er gekeken of je in aanmerking komt voor de WIA. WIA betekent de ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. De WIA bestaat sinds 2006. Werd je voor 2006 (gedeeltelijk) afgekeurd? Dan kwam je in de oude versie van de WIA terecht. Dat is de WAO.

De WIA bestaat weer uit twee onderdelen: de IVA en WGA. Hieronder leggen we uit wat het verschil is.

WIA WGA IVA uitkering UWV

Wat is een WGA-uitkering?

De meeste mensen vallen onder de WGA: ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’. Het woord zegt het al: je bent gedeeltelijk in staat om te werken, of de verwachting is dat je weer (gedeeltelijk) kan gaan werken in de toekomst. Deze uitkering wordt in sommige gevallen aangevuld door een arbeidsongeschiktheidspensioen via je pensioenfonds. Ook heb je mogelijk recht op een uitkering als je jezelf extra hebt verzekerd bij arbeidsongeschiktheid.

De WGA uitkering is weer onder te verdelen in drie categorieën:

  • Loongerelateerde uitkering (LGU);
  • Loonaanvullingsuitkering (LAU);
  • Vervolguitkering (VVU).

De Loongerelateerde uitkering (LGU)

Deze uitkering is gebaseerd op je laatstverdiende loon en je eventuele huidige salaris. De LGU is een tijdelijke uitkering. Hoe lang je een LGU krijgt, hangt af van het aantal jaren/maanden je (aantoonbaar) hebt gewerkt in je leven. In theorie zou dit kunnen betekenen: voor 3 jaar werken krijg je 3 maanden een LGU. (Let op: dit is slechts een voorbeeld!) Is die periode voorbij? Dan ga je over op ofwel de LAU of de VVU.

De Loonaanvullingsuitkering (LAU) 

De WIA is ingericht om mensen weer aan het werk te krijgen. Je krijgt daarom een LAU als je voldoende verdient met je werk. Of je voldoende verdient, dat wordt bepaald de arbeidsdeskundige van het UWV. Het UWV kijkt per maand of je voldoet aan de eisen voor een LAU. Voldoe je niet? Dan val je terug naar de vervolguitkering.

De vervolguitkering (VVU) 

Een vervolguitkering krijg je als je geen recht hebt op zowel de LGU als de LAU. Schrik niet, deze uitkering is een heel stuk lager. De VVU is namelijk gebaseerd op het minimumloon en gebaseerd op jouw eigen afkeuringspercentage. Het minimumloon is in 2021 (vanaf 1 juli) maximaal € 10,91 bruto per uur. Wat maximaal € 1.701,00 bruto per maand is.

Je kunt in het WGA-schema van het UWV checken onder welke WGA uitkering jij valt.

Wat is een IVA-uitkering?

Een IVA staat voor ‘inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten’. Men gaat er vanuit dat je niet meer herstelt, waardoor je in de toekomst niet meer kan werken. Je ontvangt dan een IVA. Dit is een uitkering van 75% van het (maximum) dagloon. De IVA-uitkering is een vastgesteld bedrag. Daarbij komt dat je de IVA ontvangt tot je AOW-leeftijd, mits je situatie hetzelfde blijft. Dit geeft financiële zekerheid.

Vervroegde IVA

Ziet het er naar uit dat je niet meer zal herstellen, dan kan een vervroegde aanvraag al gedaan worden vanaf 3 weken ziekte. Dit kan gedaan worden tot aan de 68e ziekteweek en de uitkering zal 10 weken na de aanvraag ingaan. Wordt de aanvraag later gedaan dan de 68e week, dan zal de uitkering pas ingaan na 104 weken.

Doorloop je de volledige wachttijd van de ziektewet (104 weken)? Dan betekent dit dat je tijdens de ziektewet minimaal 70% van je loon doorbetaald krijgt via je werkgever. Kies je voor een aanvraag van een vervroegde IVA? Dan ontvang je vanaf de ingang van de IVA 75% van je laatstverdiende dagloon. Buiten een iets hoger inkomen, wordt ook een deel van de kosten voor je werkgever gecompenseerd.

Check of je recht hebt op extra geld vanuit je pensioenfonds of verzekeraar

Je WIA wordt in sommige gevallen aangevuld door een arbeidsongeschiktheidspensioen via je pensioenfonds en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze laatste moet je zelf hebben afgesloten bij bijvoorbeeld een verzekeraar. Maar op deze eerste heb je misschien al automatisch recht. Neem daarvoor contact op met je pensioenfonds.

Klik op de button van jouw pensioenfonds:

Hoe hoog is een WIA-uitkering?

Zoals net ook al benoemd is de WIA-uitkering onderverdeeld in twee categorieën. De WGA en de IVA. Onder welke categorie jij valt, bepaalt onder andere hoe hoog jouw WIA-uitkering zal zijn. De verschillen kunnen erg groot zijn, omdat de LGU gebaseerd is op je laatstverdiende loon, en de VVU op het minimumloon.
Kun je sowieso helemaal niet werken? Dan krijg je een vast maandbedrag. Om een schatting te krijgen wat de hoogte van jouw WIA-uitkering zal zijn, kun je deze rekenhulp van het UWV gebruiken.

Betaaldata WIA-uitkering 2021

De uitbetaling van de uitkeringen vinden plaats op vastgestelde dagen. Voor 2021 zijn dit de volgende betaaldata:

Data uitbetaling WIA-uitkering 2021
22 januari 2021
23 februari 2021
23 maart 2021
23 april 2021
21 mei 2021 (+ vakantiegeld)
23 juni 2021
23 juli 2021
23 augustus 2021
23 september 2021
22 oktober 2021
23 november 2021
17 december 2021

Het duurt meestal 3 werkdagen voordat de WIA uitkering op je rekening is gestort.

Het vakantiegeld van je WIA-uitkering wordt door het UWV uitbetaald in de maand mei tegelijk met je WIA uitkering voor die maand.

Wanneer is er sprake van herbeoordeling voor WIA-uitkering?

Er is sprake van een herbeoordeling voor de WIA-uitkering wanneer je gezondheid verandert en deze verandering invloed heeft op de mate van arbeidsongeschiktheid.

Niet alleen het UWV kan een herbeoordeling aanvragen. Ook je verzekeraar, je werkgever en jijzelf kunnen een herbeoordeling aanvragen.

Wajong uitkering: als je jong langdurig ziek wordt

Je hebt recht op een Wajong uitkering als je op jonge leeftijd (voor je 30e verjaardag) afgekeurd wordt door het UWV en je in de toekomst ook niet kunt werken. Het recht op een Wajong uitkering gaat in vanaf 18 jaar. Ben je jonger dan 18? Dan val je niet onder de regeling van de Wajong-uitkering.

Meer lezen over de Wajong? Veel antwoorden over de Wajong vind je hier. 

Wajong: Wat is het? Hoeveel krijg je? Hoe vraag je het aan?

Pensioenopbouw tijdens WIA

In het onderstaande stuk lees je vooral veel ‘misschien dit’, ‘mogelijk dat’. Dit komt omdat elke situatie verschillend is en elk pensioenfonds zijn eigen regels heeft. Toch hoop ik je met het onderstaande stuk iets meer helderheid te geven, zodat je weet waar je naar moet vragen als je gaat informeren.

Ziek en in dienst?

Zolang je ziek in dienst blijft bij je werkgever, bouw je pensioen op. Word je gekeurd en kom je vanuit je dienstverband de WIA terecht? Dan kun je dit het beste melden aan je pensioenfonds (zie de buttons hierboven). Er wordt dan gekeken of je pensioenopbouw premievrij door blijft lopen. Dit wil zeggen dat je geen premie betaalt, maar wel pensioen blijft opbouwen. In ieder geval voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent en zolang je aan de voorwaarden van je pensioenfonds voldoet.

Ziek en uit dienst?

Zit je in de ziektewet en loopt je contract af voor je gekeurd wordt door het UWV? Dan hoeft je werkgever geen pensioenpremie meer voor je te betalen tot het einde van je ziektewet. Dit betekent dat je pensioenopbouw in principe dus ook stopt. Informeer daarom bij je pensioenfonds wat de mogelijkheden zijn om je pensioenopbouw te laten door lopen. Het kan bijvoorbeeld lonen om te kijken of je tot je keuring toch pensioen kan blijven opbouwen, omdat je daarna mogelijk in aanmerking komt voor premievrije pensioenopbouw.

Premievrij pensioen: wanneer heb je er recht op?

Krijg je een IVA na twee jaar ziektewet?

Dan blijf je waarschijnlijk je pensioen opbouwen terwijl je arbeidsongeschikt bent, zonder dat je hiervoor premie betaalt. Informeer bij je pensioenfonds hoe het precies werkt.

Ontvang je een vervroegde IVA?

Vraag dan bij je pensioenfonds na of dit gevolgen heeft voor je toekomstige pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid. Het gevolg kan zijn dat je werkgever geen pensioenpremie meer voor je hoeft te betalen als je in de vervroegde IVA terecht komt. En dát kan weer gevolgen hebben voor eventuele premievrije pensioenopbouw vanaf 104 weken (het officieel einde van de ziektewet), want of je dezelfde rechten hebt betreft premievrije pensioenopbouw bij een vervroegde IVA, dat kan per situatie en per pensioenfonds verschillen.

De keuze die je maakt betreft vervroegde IVA heeft dus in in sommige gevallen invloed op de hoogte van je pensioen en op de hoogte van je inkomen. Het bepaalt dus hoeveel inkomen je nu wilt hebben en hoeveel inkomen je wilt hebben tijdens het pensioen. Ook dit is verschillend voor iedereen, dus is het belangrijk een goede afweging te maken tussen de voor-en nadelen.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.