Vaderschapsverlof: alles wat je moet weten (verandering 2020!)

Ben je partner van een kersverse moeder? Dan heb je na de geboorte van jullie kindje recht op verlof. Dit wordt door de meeste mensen vaderschapsverlof genoemd. Maar dit heet ook wel geboorteverlof, kraamverlof of partnerverlof. Wat is vaderschapsverlof, waar heb je als partner recht op en hoe gaat het in zijn werk? In dit blog lees je alle praktische antwoorden over dit verlof voor aanstaande ouders. 

Vragen die andere mensen ook hebben..

Stel je vraag direct kosteloos en snel in onze chat!

Heb jij een financiële vraag? Stel ‘m op Kandoor.nl. Onze gidsen helpen je op weg.

vaderschapsverlof
Photo from Pexels.com

Vaderschapsverlof: wat is het?

Direct na de geboorte van jullie kindje krijg je als partner recht op betaald verlof. Vaderschapsverlof, ook wel geboorteverlof, kraamverlof of partnerverlof genoemd. (Let op: Ouderschapsverlof is een ander soort verlof. Lees daar meer over onderaan dit blog.)
Het verlof is bedoeld om samen met je gezin te wennen aan de nieuwe situatie, om je partner bij te staan en de nodige zaken te regelen. Daarnaast is het heel belangrijk voor de binding met jou als vader of tweede moeder met je kindje. 

Vaderschapsverlof bestaat sinds juli 2020 uit twee delen: het ‘vaderschapsverlof’ en het ‘aanvullend geboorteverlof’. In totaal kun je 6 weken verlof krijgen.

Wanneer heb je recht op vaderschapsverlof?

Wanneer je kindje wordt geboren heb je als vader en partner (als je in loondienst werkt) recht op vaderschapsverlof. Volgens de wet kun je vaderschapsverlof aanvragen als je partner van de moeder bent en:

 • geregistreerd partner bent
 • ongehuwd samenwoont
 • gehuwd samenwoont
 • je het kind erkent

Krijg persoonlijk en gratis antwoord over jouw situatie:

Vaderschapsverlof aanvragen: hier moet je op letten

Hoe en wanneer vraag je vaderschapsverlof aan? Dit zijn een aantal belangrijke punten waarop je moet letten bij het aanvragen van vaderschapsverlof:

 • vraag alvast minimaal twee maanden voor de uitgerekende datum het verlof aan bij je werkgever.
 • geef zo snel mogelijk, na de geboorte van je kindje, het vaderschapsverlof aan bij je werkgever.
 • geef aan hoe je het verlof wilt opnemen, aaneengesloten of verdeeld.
 • je dient het verlof wel binnen 4 weken na de geboorte op te nemen.
 • je werkgever mag het verlof niet weigeren.

Hoelang heb je recht op vaderschapsverlof?

Sinds 1 januari 2019 is het geboorteverlof voor partners ‘eenmaal het aantal werkuren per week’.

Voorbeeld
Werk je als partner bijvoorbeeld 5 dagen van 8 uur per dag? Dan betekent het dat je totaal 40 uur vaderschapsverlof krijgt, 5 dagen van 8 werkuren. Je kunt deze dagen naar eigen wens opnemen. Let wel op dat je het opneemt binnen 4 weken na de geboorte van je kindje. Het loon wordt tijdens dit verlof volledig doorbetaald door je werkgever.

Wist je dat in Nederland partners voor 2019 slechts twee dagen recht op vaderschapsverlof hadden?  

Het aantal dagen vaderschapsverlof in Europa ligt nogal uiteen. In Nederland zijn de regels en wetten vastgelegd rondom het vaderschapsverlof, maar dit geldt niet voor alle landen. 

Veranderingen per 1 juli 2020: 5 weken aanvullend geboorteverlof

Naast het vaderschapsverlof van eenmaal het aantal werkuren per week, zijn er vanaf juli 2020 nog eens maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof bijgekomen. Je hebt hier dus alleen recht op als je kindje op of ná 1 juli 2020 is geboren.

In de eerste week wordt je door je werkgever doorbetaald. Tijdens deze extra weken betaalt het UWV het aanvullend verlof via een uitkering. Je ontvangt dus geen salaris van je werkgever, maar een uitkering ter hoogte van 70% van je dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Je werkgever vraagt de uitkering voor jou aan bij het UWV voor de verlofperiode. Het kan ook voorkomen dat je werkgever 70% van je salaris doorbetaalt, en de UWV-uitkering zelf houdt. Informeer bij je werkgever als je wilt weten hoe dit bij jouw bedrijf in zijn werk gaat.

Hoe wordt 70% van je dagloon berekend?

Het UWV neemt de datum van een maand of 4 weken voor je verlof en kijkt dan 1 jaar terug. Daarna kijkt het UWV wat in dat jaar je sv-loon was. In het sv-loon (sociale verzekeringen-loon) worden vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, 13e maand en ploegentoeslag ook meegerekend. Dit bedrag wordt gedeeld door 261 dagen (het gemiddelde aantal werkdagen per jaar) of door het aantal dagen dat je betaald kreeg als je niet hele jaar in dienst was. De uitkomst is je dagloon, en hiervan krijg je 70% uitbetaald tijdens je aanvullend verlof.

Het maximumdagloon vanaf 1 januari 2021 is €223,40 bruto. Je kunt daarom nooit meer krijgen dan €156,38 (70% van het maximumdagloon).

Aanvullend geboorteverlof aanvragen: hier moet je op letten

Als partner kan je dus in totaal zes weken verlof opnemen. Je moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • je moet eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opnemen.
 • het extra verlof moet binnen zes maanden na de geboorte van je kindje worden opgenomen.
 • het extra verlof moet in hele weken aangevraagd worden.

Enkel in overleg met je werkgever kan je het aanvullende verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Uiteraard is het ook mogelijk om minder dan de extra 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Heb jij een vraag over je financiële situatie? Eén van onze deskundige financiële vrijwilligers denkt gratis met je mee. Klik hier en stel je vraag.

Alles wat je wilt weten over kinderbijslag

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een onbetaald verlof voor ouders of verzorgers dat kan worden opgenomen voor kinderen tot 8 jaar. Het aantal uren ouderschapsverlof waar je recht op hebt, kun je berekenen door het aantal uren dat je per week werkt te vermenigvuldigen met 26.

Vraag het ouderschapsverlof minimaal twee maanden van te voren aan bij je werkgever. Je mag zelf bepalen hoe en wanneer je het wilt opnemen. Let op: je werkgever mag het verzoek niet weigeren, maar de verdeling van je werkuren wel. Je kan dan in gesprek gaan met je werkgever om een nieuwe verdeling te maken.

Om aan nieuwe Europese richtlijnen te voldoen én omdat niet iedereen het zich kan veroorloven om gebruik te maken van het onbetaalde ouderschapsverlof, wil Minister Koolmees van Sociale Zaken de eerste 9 weken ouderschapsverlof deels laten doorbetalen. Deze nieuwe regeling gaat vanaf augustus 2022 in, zodat bedrijven en het UWV zich hierop kunnen voorbereiden.

Krijg je een kindje en heb je een financiële vraag?

Kandoor is een initiatief dat gratis helpt bij financiële vragen. Omdat wij vinden dat goede info over geldzaken voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.