Nieuwe uitkeringsbedragen: AOW, AIO, Bijstand & meer

Elk jaar wordt per 1 januari en per 1 juli de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Bekijk hier de nieuwe bedragen, en vergelijk ze gemakkelijk met de oude bedragen.

 

 

AOW

Dit zijn de AOW-bedragen voor mensen die een volledige AOW (100% opbouw) hebben.

Gehuwd/samenwonenden
Met heffingskorting
januari 2022 juli 2022
Bruto € 901,07 € 914,15
Loonheffing € 0,00 € 0,00
Bijdrage Zvw € 49,55 € 50,27
Netto € 851,52 € 863,88
Zonder heffingskorting
januari 2022 juli 2022
Bruto € 901,07 € 914,15
Loonheffing € 172,50 € 175,08
Bijdrage Zvw € 49,55 € 50,27
Netto € 679,02 € 688,80

Bij het bruto bedrag is de inkomensondersteuning AOW van €26,38 inbegrepen, bruto vakantiegeld per maand van € 49,51 niet.

Alleenstaanden
Met heffingskorting
januari 2022 juli 2022
Bruto € 1,316,77 € 1.334,94
Loonheffing € 0,00 € 0,00
Bijdrage Zvw € 72,42 € 73,42
Netto € 1.244,35 € 1.261,52
Zonder heffingskorting
januari 2022 juli 2022
Bruto € 1.316,77 € 1.334,94
Loonheffing € 251,83 € 255,33
Bijdrage Zvw € 72,42 € 73,42
Netto € 992,52 € 1.006,19

Bij het bruto bedrag is de inkomensondersteuning AOW van €26,38 inbegrepen, bruto vakantiegeld per maand van € 69,30 niet.

Krijg je volledige AOW-toeslag of partnertoeslag, kijk dan hier voor de nieuwe aow-bedragen.

 


AIO

Dit zijn de maximale netto bedragen (inclusief vakantiegeld) die je kunt ontvangen:

Situatie januari 2022 juli 2022
Je woont alleen € 1.213,06 € 1.225,67
Je woont met je partner € 1.642,54 € 1.660,36
Je hebt een partner die zelf geen AIO heeft € 821,27 € 830,18
Je hebt geen partner en verblijft in een verpleeghuis € 379,68 € 382,89
Je partner verblijft in een verpleeghuis € 379,68 € 382,89
Jij en je partner verblijven in een verpleeghuis € 616,69 € 621,69

Heb je een partner? Dan is dit het bedrag dat je samen krijgt.

Lees hier meer over de AIO-aanvulling.

 


Bijstand

Dit zijn de minimum (netto) bedragen:

Gehuwd/samenwonenden
januari 2022 juli 2022
Per maand € 1.481,60 € 1.496,33
Vakantie-uitkering € 77,98 € 78,70
Totaal (netto) € 1.559.58 € 1.574,03
Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd
januari 2022 juli 2022
Per maand € 1.560,41 € 1.577,34
Vakantie-uitkering € 82,13 € 83,02
Totaal (netto) € 1.642,54 € 1.660,36

 

Allenstaanden en alleenstaande ouders
januari 2022 juli 2022
Per maand € 1.037,12 € 1.046,73
Vakantie-uitkering € 54,59 € 55,09
Totaal (netto) € 1.091,71 € 1.101,82
Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd
januari 2022 juli 2022
Per maand € 1.152,41 € 1.164,39
Vakantie-uitkering € 60,65 € 61,28
Totaal (netto) € 1.213,06 € 1.225,67

Lees hier meer over de bijstand.

 


Wajong

Indicatie Wajong per maand (75% van minimumloon)
januari 2022 juli 2022
Vanaf 21 jaar € 1.293,75 € 1.317,15
20 jaar € 1.035,00 € 1.053,71
19 jaar € 776,25 € 790,28
18 jaar € 646,88 € 658,58

Heb je vóór 1 januari 2015 je Wajong uitkering aangevraagd, dan val je onder Oude Wajong of Wajong 2010. Je kunt dan via deze rekenhulp zien hoeveel je precies ontvangt.

 


Kinderbijslag

Hieronder vind je de hoogte van de kinderbijslag per kwartaal per kind:

Leeftijd kind januari 2022 juli 2022
0 t/m 5 jaar € 230,69 € 249,31
6 t/m 11 jaar € 280,13 € 302,74
12 t/m 17 jaar € 329,56 € 356,16

Lees hier meer over kinderbijslag.

 


Toeslagenwet

Dit zijn de brutobedragen per dag (exclusief vakantiegeld):

Situatie januari 2022 juli 2022
Gehuwden/samenwonenden € 79,31 € 80,74
Alleenstaanden vanaf 21 jaar € 57,48 € 58,22
Kostendelen vanaf 21 jaar € 36,38 € 36,92
Alleenstaanden van 20 jaar € 43,43 € 44,36
Alleenstaanden van 19 jaar € 31,58 € 32,25
Alleenstaanden van 18 jaar € 26,41 € 26,79

 


IOAW en IOAZ

Gehuwd/samenwonenden (beiden 21 jaar of ouder)
januari 2022 juli 2022
Per maand € 1.582,42 € 1.605,70
Vakantie-uitkering € 126,60 € 128,46
Totaal € 1709,02 € 1.734,16
Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder meerjarige medebewoners
januari 2022 juli 2022
Per maand € 1.250,10 € 1.264,49
Vakantie-uitkering € 100,01 € 101,16
Totaal € 1.350,11 € 1.365,65
Alleenstaanden en alleenstaande ouders met één of meer meerderjarige medebewoners
januari 2022 juli 2022
Per maand € 791,21 € 802,85
Vakantie-uitkering € 63,30 € 64,23
Totaal € 854,51 € 867,08

Lees hier meer over IOAW.

 


WW, WIA, WAO, ZW en Maximumdagloon

Per 1 juli 2022 worden de WAO-uitkering/WIA-uitkering, WW-uitkering en Ziektewet-uitkering bruto verhoogd met 1,81% per dag. Dit is dezelfde stijging als van het bruto minimumloon per dag. De hoogte van deze uitkeringen hangt af van jouw persoonlijke situatie en de verschillen kunnen erg groot zijn. Om een schatting te krijgen wat de hoogte van jouw uitkering zal zijn, kun je deze rekenhulp van het UWV gebruiken.


Algemene Nabestaandenwet (Anw)

Alleenstaanden en alleenstaande ouders
januari 2022 juli 2022
Per maand € 1.263,61 € 1.280,83
Vakantie-uitkering € 86,49 € 85,93
Totaal € 1.350,10 € 1366,76
Verzorgingsuitkering
januari 2022 juli 2022
Per maand € 793,84 € 804,64
Vakantie-uitkering € 61,78 € 61,38
Totaal € 855,62 € 866,02
Kostendelersnorm
januari 2022 juli 2022
Per maand € 793,84 € 804,64
Vakantie-uitkering € 61,78 € 61,38
Totaal € 855,62 € 866,02
Wezenuitkering tot 10 jaar
januari 2022 juli 2022
Per maand € 404,36 € 409,87
Vakantie-uitkering € 27,68 € 27,50
Totaal € 432,04 € 437,37
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar
januari 2022 juli 2022
Per maand € 606,53 € 614,80
Vakantie-uitkering € 41,52 € 41,25
Totaal € 648,05 € 656,05
Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar
januari 2022 juli 2022
Per maand € 808,71 € 819,73
Vakantie-uitkering € 55,35 € 55,00
Totaal € 864,06 € 874,73

 


Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.