Trump for president: wat zijn de gevolgen?

De overwinning van Donald Trump als president zagen we net zo goed aankomen als een ninja in een mistbank. Maar nu we aan het gewend idee lijken te raken, rijst de volgende vraag: wat betekent ‘Trump for president’? Niet alleen voor de VS, maar voor de hele wereld? Daarom stel ik mijzelf de vraag: wat voor effect heeft de uitkomst op Nederland en met name op ons pensioen?

Vragen die andere mensen ook hebben..

Klik op een vraag en stel ‘m direct kosteloos en snel in onze chat!

Heb jij een financiële vraag? Stel ‘m op Kandoor.nl. Onze gidsen helpen je op weg.

trump president
Photo by Lex Photography from Pexels

Voordat we aan dit avontuur gaan beginnen, wil ik aangeven dat het aankondigen van een beleid en uitvoeren van beleid erg ver uit elkaar liggen. Dit houdt in dat het niet zo hoeft te zijn dat alles wat Trump zegt, daadwerkelijk wordt gedaan. Maar in dit blog gaan we er voor het gemak even wél vanuit.

Wat gebeurt er nu? (Korte termijn)

Onzekerheid in financiële markten en terughoudende beleggers kunnen een negatief effect hebben op de prestaties van fondsen op de korte termijn. Dit wil zeggen dat de dekkingsgraad omlaag gaat, omdat het vermogen van de fondsen afneemt, hierbij neem ik aan dat de waarde van de aandelen afneemt. Voor pensioenfondsen zou dit erg vervelend kunnen zijn, aangezien premieverhogingen en korten van de uitkeringen al meerdere malen voorbij zijn gekomen in het nieuws. Dus instabiele financiële markten kan het herstel van pensioenfondsen in de weg zitten. Daarbij kan onzekerheid er ook voor zorgen dat consumenten aankopen gaan uitstellen, waardoor producenten van goederen omzet mislopen. Normaal gesproken kan het verlagen van de rente hier een remedie voor zijn, maar dit is niet mogelijk aangezien de rente al ontzettend laag is. Met andere woorden, ernstige schokken op de korte termijn kunnen gevoeld worden door iedere laag van de bevolking, niet alleen beleggers en pensioenfondsen.

Wat gaat er veranderen de komende jaren? (Middellange termijn)

Trump is een voorstander van vrije markten, dus is hij van plan om wetten af te schaffen om Amerikaanse bedrijven een handje te helpen. Dit kan ervoor zorgen dat Amerikaanse bedrijven beter gaan presteren, waardoor investeren in deze bedrijven een positief effect kan hebben op de beleggingsportefeuille van de pensioenfondsen. Aan de andere kant, een van de oorzaken van de meest recente crisis waren vrije markten. Aangezien bepaalde partijen teveel risico namen, werd het hele systeem kwetsbaar. Met andere woorden, het beleid van Trump kan leiden tot hogere prestaties van de fondsen samen met meer risico.

In de clinch met China?

Daarbij is Trump van plan om een handelsoorlog aan te gaan met China. Dit wil hij bereiken door middel van importheffingen op goederen uit het buitenland. Op de korte termijn kan dit zorgen voor meer winst en banen in de VS, maar na verloop van tijd zorgt dit voor duurdere producten voor de consument en inefficiënte producenten (goederen kunnen goedkoper gemaakt worden in het buitenland, maar ze zijn relatief duurder door de importheffingen). De importheffingen zijn ook nadelig voor Nederlandse exporteurs, aangezien ze duurder worden ten opzichte van de lokale producent. Dit hoeft niet meteen door te druppelen naar de prestaties van de pensioenfondsen, maar zelfstandigen zouden hierdoor niet genoeg omzet meer kunnen hebben om nog te kunnen sparen voor het pensioen.

trump

Wat zou er kunnen gebeuren in de toekomst? (Lange termijn)

Over de gevolgen voor jouw pensioen. Schokken op de korte termijn hebben, normaal gesproken, geen grote effecten op de prestaties van een fonds op de lange termijn. Tenzij er een nieuwe economische crisis zou komen, zouden er geen grote problemen rondom de pensioensystemen mogen ontstaan. Deregulering van financiële markten maakt het systeem wel kwetsbaarder, maar staat niet garant voor een nieuwe crisis. Het enige wat echt een grote rol zou kunnen spelen is Trump’s standpunt met betrekking tot het milieu. Dit heeft niet zozeer effect op de prestaties van de fondsen, maar meer over de kwaliteit van het leven wanneer je met pensioen gaat. Als Trump afstand doet van de afspraken die gemaakt zijn in Parijs, dan kan dit ervoor zorgen dat het milieu eronder gaat lijden. Iedereen wil later nog buiten een frisse neus kunnen halen, zonder een mondkapje of een paraplu tegen de zure regen.

Conclusie

Op dit moment bespreek ik nog maar het topje van de ijsberg. Het beleid van Trump kan op ontzettend veel manieren effect hebben op de economie en financiële markten. Ik heb geprobeerd om een beeld te schetsen van de meest invloedrijke veranderingen. Daarbij zijn de effecten van de overwinning van Trump compleet afhankelijk van hoeveel er waar wordt gemaakt van de uitspraken die hij heeft gedaan tijdens de verkiezingen. Het is daarom ook heel moeilijk om in te schatten of het positief of negatief gaat uitpakken.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.