Van je familie moet je het hebben! Maar liefst één op de drie families krijgt ruzie om de verdeling van de erfenis. En dat willen we natuurlijk toch graag voorkomen… Kandoor zocht uit wat je kunt doen om ruzies te voorkomen en hoe je die erfenis eerlijk kunt verdelen.

Heb je ook een financiële vraag? Stel ‘m op Kandoor.nl!

tips verdelen erfenis
Photo by Anastasiya Lobanovskaya from Pexels

Verdelen in vrede

Bij een erfenis denken we al snel aan goederen, zoals een auto en een woning, maar een erfenis kan ook bestaan uit schulden. Wie er recht heeft op de erfenis, staat vaak in het testament. De zogenaamde erfgenamen. Staat dit er niet in, dan zijn het vaak de (geregistreerde) partner en kinderen. Daarna komen ouders, broers en zussen in beeld.

Aangezien veel families ruzie krijgen om de erfenis, is het natuurlijk zaak dat een stap voor te zijn. Daarom hebben wij deze 6 tips voor jou op een rijtje gezet.

Tip 1: Lees het testament

We kennen allemaal het voorbeeld van moeders die heeft toegezegd dat je dat mooie schilderijtje mag hebben als ze er niet meer is. Is ze er daadwerkelijk niet meer, staat zoiets vaak niet op papier. Laat dan ook vooral los wat je vader of moeder ooit gezegd heeft. Lees het testament goed door en hou je daaraan. De overige persoonlijke bezittingen kun je dan later met elkaar gaan verdelen.

Weet je niet zeker of de overledene een testament heeft opgesteld? Dan kun je dit opvragen via het Centraal Testamentregister. Dien een schriftelijke aanvraag in met een kopie van de overlijdensakte en je krijgt bericht of en waar het testament te vinden is.

Tip 2:  Inventariseer de erfenis

Goederen, banktegoeden, spaarpolissen, verzekeringspolissen en (hypotheek)schulden. Deze zaken staan niet altijd in het testament. Ga daarom bij elkaar zitten en inventariseer de boel. Wat valt er naast de persoonlijke bezittingen allemaal te verdelen? Door dit van tevoren al te doen, kun je een hoop gezeur voorkomen.

Tip 3: Lijstje met kostbare zaken

Na het inventariseren kun je kijken naar de waarde van de spullen. Dat schilderijtje van de hond is misschien maar tien euro waard, maar kan wel een hoge emotionele waarde hebben. Toch is het niet eerlijk als een ander een schilderij krijgt die wel duizend euro waard is. Maak daarom met elkaar een lijstje van alle kostbare dingen.

Tip 4: Kostbare zaken verdelen

Met alle waardevolle spullen op papier kun je een stap verder gaan: het verdelen. Zorg dat iedere erfgenaam een bedrag hecht aan een elk kostbaar object. Tel per erfgenaam het totaalbedrag op. Dit bedrag denkt de erfgenaam te moeten verdelen. Deel dat vervolgens door het aantal erfgenamen en je je krijgt voor iedere erfgenaam een bedrag waarvan hij of zij denkt dat hij daar recht op heeft.

Kijk vervolgens per erfgenaam aan welk object hij of zij de meeste waarde toekent. Iemand die denkt dat een kast 10.000 euro waard is, zal deze liever willen hebben dan iemand die denkt dat diezelfde kast maar 5.000 euro waard is. Het is dan het handigst om die eerste erfgenaam de kast te geven, terwijl de andere erfgenamen iets krijgen dat volgens hen ook 10.000 euro waard is.

Zijn er kostbare zaken waar niemand op zit te wachten? Dan kun je dat beter verkopen en het bedrag onderling verdelen, samen met de rest van het geld.

Tip 5: Verdelen van de spullen

Zijn alle kostbare spullen verdeeld, blijven er nog genoeg persoonlijke bezittingen over. In eerste instantie zou je natuurlijk kunnen proberen om er al pratende uit te komen. Werkt dit niet, dan zou je een intekensysteem kunnen maken.

Iedereen kan op de lijst met spullen aangeven wat hij of zij het allerliefst zou willen en wat onderaan staat. Hebben meerdere broers die antieke klok bovenaan staan? Dan kan er geloot worden. Doe dit te allen tijde met elkaar. Op die manier krijgt niemand het gevoel dat ze iets misgelopen zijn.

Tip 6: Geld eerlijk verdelen

Het geld verdelen is meestal de laatste stap en gebeurt vaak pas een paar maanden nadat iemand is overleden. De reden? Eventuele lopende rekeningen, abonnementen enzovoorts moeten nog uit de erfenis betaald worden. De overledene betaalt daarnaast ook nog inkomstenbelasting over de periode in het lopende jaar waarin hij of zij leefde en over de erfenis moet erfbelasting betaald worden.

Als dat allemaal geregeld is, kun je een overzicht maken van het nog te verdelen geld. Deel dat in gelijke delen, overleg met elkaar of iedereen het eens is en dan kan iedereen uitbetaald worden en de bankrekeningen opgeheven worden.

Toch uit de hand gelopen?

Hoewel we natuurlijk liever hebben dat het allemaal in een keer goed gaat, kunnen er onderlinge ruzies ontstaan. In dat geval is het verstandig om de hulp van een gespecialiseerde erfrecht advocaat in te roepen.

Zit jij met een financiële vraag over een erfenis?

Bij Kandoor hebben zich inmiddels meer dan 200 financiële professionals aangesloten. Zij denken vrijwillig, en daarom gratis, met je mee.

verdelen erfenis

Kandoor: brengt je gerust verder.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Hoi, wij zijn Kandoor, aangenaam!

En wij zijn er voor jou. Echt? Ja, echt.Kandoor is een maatschappelijk initiatiefvoor jouw financiële vragen

via onze 217 financiële gidsen

persoonlijk in onze online chat

vrijwillig, deskundig en onafhankelijk

Waarom? Omdat wij vindendat iedereen recht heeftop goede financiële kennis.

Ook slimme geldtips en exclusieve info ontvangen?
Uitschrijven kan op elk moment
Deel dit blog