kind in huis financiële gevolgen

Iemand in huis nemen – gevolgen voor pensioen of AOW?

Wij willen, om onze dochter te helpen, haar in huis nemen…