AOW

Automatisme is geen AOW-beleid

Soms bevalt de werkelijkheid niet. Zoals: omdat we ouder…