Pensioenakkoord 2019: Wat betekent het voor jou?

Het concept van het pensioenakkoord: het heeft maar liefst 12 jaar geduurd, maar hij is er. Minister Koolmees, van Financiën, heeft in juni 2019 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten welke wijzigingen hij wil doorvoeren in ons huidige pensioenstelsel. Als de plannen van de minister doorgaan: wat betekent dit voor jou? In dit blog krijg je zo gemakkelijk mogelijk een uitleg over de vier belangrijkste veranderingen.

Vragen die anderen ook hebben…

Klik op een vraag en stel ‘m direct kosteloos en snel in onze chat!

pensioenakkoord
Photo provided by pexels.com

1. Minder snel stijgende AOW-leeftijd

Dit jaar is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. De AOW-leeftijd stijgt in het nieuwe akkoord vanaf 2020 minder snel. Dit ziet er zo uit:

  Huidige AOW-leeftijd AOW-leeftijd in het pensioenakkoord
2019 66 jaar + 4 maanden 66 jaar + 4 maanden
2020 66 jaar + 8 maanden 66 jaar + 4 maanden
2021 67 jaar 66 jaar + 4 maanden
2022 67 jaar + 3 maanden 66 jaar + 7 maanden
2023 67 jaar + 3 maanden 66 jaar + 10 maanden
2024 Vanaf 2024 stijgt de AOW-leeftijd 1 op 1 mee met de stijging van de levensverwachting in Nederland. 67 jaar
2025 Nog onbekend Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd 8 maanden voor elk jaar dat iemand naar verwachting langer leeft

Natuurlijk is deze verandering niet gratis, de kosten voor de overheid worden nu geschat op zo’n € 5 miljard.

2. Je pensioen via werk: meer kans op indexatie, tegelijk meer kans op korten

Vroeger werden pensioenen vaak in januari verhoogd, zodat de uitkering mee zou stijgen met de prijzen in de winkels. Dit heet indexatie. Over het algemeen hebben de grote pensioenfondsen hun pensioenen helaas sinds de crisis niet meer kunnen laten stijgen, dat is inmiddels alweer 10 jaar zo. Al jaren hangt ook de dreiging van het korten van het pensioen boven het hoofd. Sommige pensioenuitvoerders hebben de pensioenen zelfs al gekort.

Het gevolg? Je pensioen wordt langzaam steeds iets minder waard. Dit is natuurlijk niet gewenst. Om de pensioenen toch te kunnen laten meegroeien met de stijgende prijzen, is het voorstel geopperd om sneller te mogen indexeren.

Hoe? Meer pensioen bij een lagere dekkingsgraad 

In het nieuwe pensioenakkoord wordt voorgesteld om de pensioenen te laten stijgen als de dekkingsgraad 100% is. Dit is lager dan nu. Wat betekent dat je pensioen dus gemakkelijker verhoogd kan worden.

Wat is de dekkingsgraad ook alweer? De dekkingsgraad is een graadmeter om te weten of een pensioenfonds of pensioenverzekeraar genoeg geld heeft om álle pensioenen te betalen. Zowel de pensioenen die nu uitgekeerd worden, als die van de toekomst. Staat de dekkingsgraad boven de 104%? Dan weet je dat je pensioenfonds het goed voor elkaar heeft. In het huidige stelsel mag een pensioenfonds indexeren als de dekkingsgraad op 110% ligt. Voldoende geld in kas + een buffer dus.

Wat is de dekkingsgraad en waarom is het belangrijk voor mijn pensioen?

Weten hoe de dekkingsgraad van jouw pensioen ervoor staat? Dit is vaak terug te vinden op de website van jouw pensioenfonds:

De kop van dit punt luidt: meer kans op indexatie, maar tegelijk ook meer kans op korten. Hoe zit dit? Een ander voorstel buiten het pensioenakkoord, is om de rekenrente nog meer afhankelijk te laten zijn van de markt. Dit kan als gevolg hebben dat de rekenrente meer daalt (of fluctueert). Bij een lage rekenrente is het voor pensioenfondsen lastiger om de dekkingsgraad op pijl te houden. Meer lezen over rekenrente, klik naar de Pensioenfederatie.

3. Je pensioen via werk: Afschaffing van de doorsneepremie

Verder is het plan om de pensioenopbouw bij pensioenfondsen en verzekeraars veranderen. Op dit moment betalen de meeste werknemers in Nederland dezelfde premies als zijn/haar collega’s en krijgt daar ook evenveel pensioen voor terug. Dat is eigenlijk heel gek, want het geld van een jongere werknemer kan veel langer renderen en belegd worden dan die van een oude werknemer. En dus zou een jongere werknemer voor hetzelfde pensioen veel minder hoeven te betalen. Nu betalen jongere werknemers dus ook een beetje mee aan het pensioen van de oudere werknemers. Dat is oneerlijk, vindt men.

In het pensioenakkoord wordt daarom een nieuw pensioenstelsel voorgesteld. Daarin blijft iedereen dezelfde premie betalen als zijn/haar collega’s, maar een jongere werknemer krijgt daar dan wel meer pensioenopbouw voor terug dan een oudere werknemer. Je geld blijft dus veel meer bij jouzelf. Het wordt dus steeds belangrijker om vanaf jonge leeftijd al pensioen op te bouwen. Er zal ook worden onderzocht hoe dit gestimuleerd kan worden.

Toch wordt het niet helemaal een individueel pensioen: een deel van je pensioenpremie gaat nog steeds naar risico’s die je deelt met anderen. Bijvoorbeeld het risico op vroeg of juist laat overlijden. Zo blijft gegarandeerd dat je pensioen straks levenslang wordt betaald, en blijft een nabestaandenpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen bestaan. En blijft het pensioen beschermt tegen grote financiële schommelingen.

4. Makkelijker eerder met pensioen (bij zware beroepen)

Vanaf 2021 zijn er ook regels voor vroegpensioen. Als je niet meer dan 3 jaar voor je AOW-leeftijd met vroegpensioen gaat en maximaal € 19.000 bruto per jaar ontvangt van je werkgever, wordt er geen boete meer berekend voor vroegpensioen. Dat is nu wel het geval. Hierover moeten nog wel afspraken gemaakt worden tussen werkgevers en werknemers.

De verhoging van de AOW-leeftijd is niet in alle beroepsgroepen haalbaar. Vooral de AOW-leeftijd van zware fysieke beroepen kunnen niet eeuwig meestijgen met de levensverwachting. Daarom komt dit pensioenakkoord met een aantal maatregelen en ideeën:

  1. Momenteel betaalt de werkgever een boete (RVU-heffing) als een werknemer vervroegd pensioneert. Deze boetes gaan met € 19.000 omlaag tot 3 jaar voor de AOW-leeftijd. Daardoor wordt het makkelijker om 3 jaar eerder uit dienst te treden. Cao-partijen mogen in hun eigen sector zelf een regeling hiervoor ontwikkelen. Let wel: de boetes zouden dan voor de komende 5 jaar omlaag gaan. Wat er daarna gebeurt, is niet bekend.
  2. Daarnaast stelt het kabinet in totaal 800 miljoen euro beschikbaar voor instrumenten om werken tot de AOW-leeftijd gemakkelijker te maken. Denk hierbij aan om- en bijscholing, loopbaanbegeleiding of generatieregelingen.
  3. Ook geeft het kabinet ruimte om regelingen voor verlofsparen van 50 naar 100 weken bij te stellen, zodat je kan sparen voor vervroegde pensionering.
  4. Ten slotte willen ze op twee vlakken onderzoek doen naar mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Ten eerste willen ze de komende jaren onderzoeken hoe onregelmatigheidstoeslag en ploegentoeslag kan worden omgezet in individuele vrijwillige pensioenopbouw om eerder te stoppen. Ten tweede willen ze onderzoeken of het moment van uittreden niet meer gekoppeld kan worden aan de AOW-leeftijd, maar bijvoorbeeld aan het aantal gewerkte dienstjaren. Bijvoorbeeld na 45 werkjaren.

Belangrijk! Het nieuwe pensioenakkoord is er nog niet

Op dit moment is het nog slechts een concept. Het nieuwe voorstel is er dus nog niet.

  1.  Allereerst moest het voorstel eerst worden goedgekeurd door de miljoen leden van het FNV. Dit is gelukt.
  2. Vervolgens moet het voorstel nog goedgekeurd worden door zowel de Eerste als de Tweede Kamer.
  3.  Gebeurt dat? Dan moeten al deze wijzigingen nog worden doorgevoerd bij alle pensioenuitvoerders.

Kortom: bij akkoord zal op korte termijn (2,5 jaar) alleen de AOW-leeftijd veranderen. Het streven is om in 2022 de nieuwe AOW-leeftijd in werking te hebben. Nog even geduld dus..

Heb jij een vraag over je pensioen? Stel ‘m aan onze gidsen op Kandoor.nl.

Dit blogartikel is up-to-date tot 25 juni 2019 en tot stand gekomen door een samenwerking tussen: 

Marc Smellink (Coördinator en relatiebeheer bij pensioenuitvoerder PGB, Gids bij Kandoor)
Rosemarie van der Velden (MPLA, senior pensioenadviseur, gids bij Kandoor)
Pim Wijers, Lisanne van Ruiten, Suzanne van Remmen (Kandoor.nl) 

 


Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Heeft deze blog je geholpen?