Je hebt op meerdere plekken gewerkt. Hierdoor heb je verschillende kleine pensioenen opgebouwd. Nu wil je bijvoorbeeld een bedrijfje opzetten waar je geld voor nodig hebt. Kan je dan je pensioen eerder laten uitbetalen? Kandoor helpt je op weg met het antwoord in dit artikel over pensioen afkopen.

Heb je een vraag over jouw pensioen? Stel je vraag op Kandoor.nl.

pensioen afkopen
Photo provided by Pexels.com

Pensioengeld eerder ontvangen

Je pensioen is bedoeld als inkomen voor later. Eigenlijk is het dus niet de bedoeling om je pensioen eerder te laten uitbetalen. Over het algemeen is dit daarom ook niet mogelijk. In sommige situaties kan dit wel. Dit heet het afkopen van je pensioen. Een afkoop van je pensioen wordt aangeboden vanuit je pensioenfonds. In principe kun je dus niet zelf een afkoop aanvragen.

Wanneer pensioen afkopen?

Je pensioen afkopen kan wanneer je pensioenfonds je benadert onder de volgende vier voorwaarden: 

Lees verder ...

  1. Als je pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens (€ 474,11 in 2018);
  2. Er heeft geen waardeoverdracht plaatsgevonden de afgelopen twee jaar.
  3. Als je langer dan twee jaar uit dienst bent gemeld bij het bedrijf via waar je pensioen hebt opgebouwd.
  4. Na deze twee jaar moet de pensioenuitvoerder jou binnen zes maanden informatie verstrekken over de afkoop en de afkoop binnen deze zes maanden uitvoeren.

Het pensioenfonds maakt via een brief aan jou bekend of je in aanmerking komt voor het afkopen van je pensioen. Zelf kun je hier ook naar informeren bij je pensioenfonds. Zij kijken dan of je aan de voorwaarden voldoet en of zij akkoord gaan met een afkoop.

aanrechtgeld

Is pensioen afkopen slim?

Of je pensioen afkopen slim is? Dat hangt allereerst af van de hoogte af van de afkoop die je krijgt. Een pensioenfonds bepaalt jouw afkoopbedrag. De hoogte van je afkoopbedrag hangt in veel gevallen af van:

  • de levensverwachting van iemand uit jouw geboortejaar;
  • je huidige leeftijd.

Een voorbeeld: je pensioen ontvang je bij jouw pensioenfonds op 67 jaar. Stel: gemiddeld overlijdt men op 85 jarige leeftijd. Dat betekent dat het pensioenfonds 18 jaar lang je pensioen uitbetaalt. Stel: je hebt 150 euro op jaarbasis opgebouwd, dan is dat 18 keer 150 euro = 2700 euro. Dus je afkoopsom is ook rond de 2700 euro. Maar ben je nog maar 25 jaar oud? Dan is de kans kleiner dat je 67 jaar wordt, dan wanneer je al 64 jaar bent. Je hebt immers meer jaren te overbruggen om nog 67 jaar te worden, en de pensioenleeftijd dus niet haalt. Daarom is een afkoop voor een jonger persoon vaak lager.

Belasting over je afkoop

Daarnaast betaal je in één keer belasting over je afkoop. Het belastingtarief is hoger als je nog niet met AOW bent. Ook kan een afkoop invloed hebben als je toeslagen ontvangt, zoals zorgtoeslag. Dit komt omdat de hoogte van je toeslag gebaseerd is op je jaarinkomen. En dat is hoger als je een afkoop ontvangt.

De afkoopgrens

Elk jaar verandert de hoogte van de afkoopgrens. In 2018 moet je pensioen dus lager zijn dan €474,11 bruto op jaarbasis. De hoogte van je pensioen zie je terug op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO), op de ‘mijn-omgeving’ van je pensioenfonds of op www.mijnpensioenoverzicht.nl van de overheid. Op deze website log je in met je DigiD.

Veranderingen in 2018 en 2019

Pensioenuitvoerders mogen tot en met dit jaar het kleine pensioen nog afkopen. Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen met ingang van 2019 kleine pensioenen automatisch bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Hierdoor bouwen mensen met kortstondigere dienstverbanden meer pensioen op.

Het eigenlijke doel bij een (klein) opgebouwd pensioen, is dat je het pensioen automatisch meeneemt naar je nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Mocht je na vijf jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder hebben, dan mag jouw oude pensioenuitvoerder er alsnog voor kiezen om het kleine pensioen af te kopen. Hiermee moet jij wel eerst mee akkoord gaan. Kiest jouw oude pensioenuitvoerder hier niet voor of wil jij dit zelf niet, dan blijft het kleine pensioen gewoon staan.

Heel kleine pensioenen van € 2 euro per jaar of minder (ofwel € 0,17 per maand) kunnen komen te vervallen na 2018. Dit komt doordat deze hele kleine pensioenen in verhouding zorgen voor hoge administratiekosten. Pensioenuitvoerders mogen daarom vanaf 1 januari 2019 kiezen om deze kleine pensioenen te laten vervallen. Jij wordt hier natuurlijk wel over geïnformeerd.

Vragen die andere mensen ook hebben..

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Hoi, wij zijn Kandoor, aangenaam!

En wij zijn er voor jou. Echt? Ja, echt.Kandoor is een maatschappelijk initiatiefvoor jouw financiële vragen

via onze 197 financiële gidsen

persoonlijk in onze online chat

vrijwillig, deskundig en onafhankelijk

Waarom? Omdat wij vindendat iedereen recht heeftop goede financiële kennis.

Blijf maandelijks op de hoogte van financiële ontwikkelingen en tips!
Uitschrijven kan op elk moment
Deel dit blog