Je hebt op meerdere plekken gewerkt. Hierdoor heb je verschillende kleine pensioenen opgebouwd. Nu wil je bijvoorbeeld een bedrijfje opzetten waar je geld voor nodig hebt. Kan je dan je pensioen eerder laten uitbetalen? Kandoor helpt je op weg met het antwoord in dit artikel over pensioen afkopen.

Heb je een vraag over jouw pensioen? Stel je vraag op Kandoor.nl.

Lees verder ...

Pensioengeld eerder ontvangen

Je pensioen is bedoeld als inkomen voor later. Eigenlijk is het dus niet de bedoeling om je pensioen eerder te laten uitbetalen. Over het algemeen is dit daarom ook niet mogelijk. In sommige situaties kan dit wel. Dit heet het afkopen van je pensioen. Een afkoop van je pensioen wordt aangeboden vanuit je pensioenfonds. In principe kun je dus niet zelf een afkoop aanvragen.

Wanneer pensioen afkopen?

Je pensioen afkopen kan wanneer je pensioenfonds je benadert onder de volgende twee voorwaarden:

  1. Als je pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens;
  2. Als je langer dan twee jaar uit dienst bent gemeld bij het bedrijf via waar je pensioen hebt opgebouwd.

Via een brief maakt het pensioenfonds aan jou bekend of je in aanmerking komt voor het afkopen van je pensioen.

De afkoopgrens

Elk jaar verandert de hoogte van de afkoopgrens. In 2017 moet je pensioen lager zijn dan €467,89 bruto op jaarbasis. De hoogte van je pensioen zie je terug op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO), op de ‘mijn-omgeving’ van je pensioenfonds of op www.mijnpensioenoverzicht.nl van de overheid. Op deze website log je in met je DigiD.

Is pensioen afkopen slim?

Of je pensioen afkopen slim is? Dat hangt allereerst af van de hoogte af van de afkoop die je krijgt. Een pensioenfonds bepaalt jouw afkoopbedrag. De hoogte van je afkoopbedrag hangt in veel gevallen af van:

  • de levensverwachting van iemand uit jouw geboortejaar;
  • je huidige leeftijd.

Een voorbeeld: je pensioen ontvang je bij jouw pensioenfonds op 67 jaar. Gemiddeld overlijdt men op 85 jarige leeftijd. Dat betekent dat het pensioenfonds 18 jaar lang je pensioen uitbetaalt. Stel: je hebt 150 euro op jaarbasis opgebouwd, dan is dat 18 keer 150 euro = 2700 euro. Dus je afkoopsom is ook rond de 2700 euro. Maar ben je nog maar 25 jaar oud? Dan is de kans kleiner dat je 67 jaar wordt, dan wanneer je al 64 jaar bent. Je hebt immers kans dat je tussentijds al overlijdt en de 67 jaar niet haalt. Daarom is een afkoop voor een jonger persoon vaak lager.

Daarnaast betaal je belasting over je afkoop. Het belastingtarief is hoger als je nog niet met AOW bent. Ook kan een afkoop invloed hebben als je toeslagen ontvangt, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag. Dit komt omdat de hoogte van je toeslag gebaseerd is op je jaarinkomen. En dat is hoger als je een afkoop ontvangt.

Let op: in sommige gevallen is afkoop verplicht

Het eigenlijke doel bij een (klein) opgebouwd pensioen, is dat je het pensioen meeneemt naar je nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Neem je je vorige pensioenopbouw niet binnen twee jaar mee naar je nieuwe pensioenfonds? Dan kan je oude pensioenfonds je binnen zes maanden na die twee jaar een afkoopverzoek doen. Je mag dit verzoek dan niet afslaan. Het kan ook zijn dat je buiten die periode een aanbod van je pensioenfonds ontvangt. Dan mag je de afkoop wel weigeren. Let dus goed op of het aanbod van het pensioenfonds wel of niet tussen de twee en tweeënhalf jaar na vertrek bij je oude werkgever valt.

Geen afkoop kleine pensioenen meer in 2018

Na een voorstel van staatssecretaris Klijnsma waar de ministerraad mee heeft ingestemd, is de afkoop van kleine pensioenen vanaf januari 2018 niet meer mogelijk. Het is de bedoeling dat deze kleine pensioenen overgedragen worden (waardeoverdracht) naar de nieuwe pensioenuitvoerder, die verplicht is om dit te accepteren. Het kwam namelijk voor (vooral in bepaalde sectoren) dat mensen veel kortlopende dienstverbanden hadden, waardoor ze overal een klein beetje pensioen opbouwden. Dit kan optellen tot een hoog bedrag dat mensen niet meer bij hun pensioen krijgen uitgekeerd, omdat ze het dus al voor hun met pensioen gaan hebben afgekocht. Wanneer het zo ver is, zal Kandoor.nl jullie weer up-to-date houden met de nieuwe informatie rondom afkoop klein pensioen.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Deel dit blog