Je moet nog maar een paar jaar tot je pensioen, en dan gebeurt het: je werkgever geeft aan dat hij geen werk meer voor je heeft. Ineens zit je een periode zonder inkomen. Dat wil natuurlijk niemand. Als oudere werknemer word je minder snel aangenomen, dus op werk reken je niet echt. Wat kun je doen om het financiële gat tot je pensioen te vullen, zonder ervoor te hoeven werken? Misschien is de IOAW wel een oplossing. 

Ben jij ontslagen en heb je een financiële vraag? Stel je vraag op Kandoor.nl. Onze gidsen denken gratis met je mee.

Lees verder ...

IOAW

IOAW uitkering kan uitkomst bieden

De IOAW, vaak verward als IAOW, vult het inkomen van oudere, werkloze werknemers (en hun partners) aan tot het bijstandsniveau. De naam klopt alleen niet helemaal meer. Oorspronkelijk stond de afkorting voor de ‘Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers’. Omdat de WIA in 2006 in het leven is geroepen, is de wet niet specifiek meer voor gedeeltelijk ongeschikte werknemers. Mocht je tot deze groep behoren, dan heb je mogelijk recht op een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Goedkeuring van de IOAW uitkering gaat via de gemeente.

Heb ik recht op een IOAW?

Je kunt een IOAW uitkering krijgen als je:

 • geboren bent voor 1 januari 1965;
 • niet genoeg geld hebt om van te leven;
 • werkloos geworden bent tussen je vijftigste, en je AOW-leeftijd.

Voor de hoogte van de uitkering wordt gekeken naar:

 • je eigen inkomen (loon of WW-uitkering);
 • het inkomen van je partner (arbeidsinkomsten, pensioenen, uitkering).
  Indien je partner overleden is wordt gekeken naar de nabestaandenuitkering.

Belangrijk verschil met de Bijstandswet is dat naar je spaargeld, de waarde van je huis of het inkomen van je minderjarige kinderen niet wordt gekeken. Het inkomen van een meerderjarig inwonend kind heeft wel invloed.

Hoe hoog is mijn IOAW uitkering dan?

De gemeente bepaalt de maximale hoogte van je uitkering aan de hand van drie situaties. Woon je:

 • samen met je partner? Dan wordt jullie huidige inkomen aangevuld tot 1.608,48 euro;
 • zonder partner met één of meer van je meerderjarige kinderen,? Dan is je maximale maandelijkse inkomen 1.134,39 euro;
 • alleen? Dan ligt jouw maandelijkse inkomen bij een IOAW-uitkering op 1.245,01 euro.

De alternatieven naast een IOAW uitkering

Als je geen gebruik wil maken van de IOAW-uitkering zijn er alternatieven.

De WW-uitkering zonder sollicitatieplicht
Bereik je je AOW-leeftijd vanaf het moment van de WW-aanvraag al binnen een jaar? Dan kun je WW aanvragen zonder dat je hoeft te solliciteren naar nieuw werk.

Vervroegd met pensioen
Het is mogelijk om je pensioen vervroegd in te laten gaan, als je voldoende pensioen hebt opgebouwd. Blogger Suzanne schreef al eens een blog over eerder met pensioen gaan.

Geen recht op een IOAW uitkering, wat dan?

Naast de IOAW uitkering bestaat er ook nog de IOW uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen). Ook voor deze uitkering moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je was 60 jaar op het moment dat je werkloos werd;
 • De WW-uitkering begon na 30 september 2006 en vóór 1 januari 2020;
 • De maximale duur van de WW-uitkering is bereikt;
 • Je hebt langer dan 3 maanden de WW-uitkering ontvangen.

Ben je echter na 1965 geboren én voor je 60e levensjaar werkloos geraakt. Dan val je niet onder deze twee categorieën.

Maar wat dan?

Allereerst heb je als je ontslagen bent natuurlijk recht op een WW-uitkering. De voorwaarden voor een WW-uitkering kun je hier vinden. Mocht je niet aan deze voorwaarden voldoen, dan kun je bijstand aanvragen.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Deel dit blog