Ontslagen? Misschien heb je recht op een IOAW…

Je moet nog maar een paar jaar tot je pensioen, en dan gebeurt het: je werkgever geeft aan dat hij geen werk meer voor je heeft. Ineens zit je een periode zonder inkomen. Dat wil natuurlijk niemand. Als oudere werknemer word je minder snel aangenomen, dus op werk reken je niet echt. Wat kun je doen om het financiële gat tot je pensioen te vullen, zonder ervoor te hoeven werken? Misschien is de IOAW wel een oplossing. 

Vragen die andere mensen ook hebben..

Klik op een vraag en stel ‘m direct kosteloos en snel in onze chat! 

IOAW
Photo by Rawpixel by Pexels.com

IOAW-uitkering kan uitkomst bieden

Ben jij wat ouder en werkloos? Dan kom jij mogelijk in aanmerking voor de IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers).
De IOAW, vaak verward als IAOW, vult het inkomen van oudere, werkloze werknemers (en hun partners) aan tot het bijstandsniveau.

Heb ik recht op een IOAW?

Je kunt mogelijk een IOAW uitkering krijgen als je:

  • geboren bent voor 1 januari 1965;
  • niet genoeg geld hebt om van te leven;

En aan minstens één van deze voorwaarden voldoet:

  • Je bent werkloos geworden tussen je 50e en je AOW-leeftijd. En je kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering. En je hebt de volledige duur van je WW-uitkering bereikt.
  • Je kreeg na je 50e recht op een WGA-uitkering op grond van de WIA, en deze is gestopt omdat je voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • Je bent gedeeltelijk (minder dan 80%) arbeidsongeschikt, en had op 28 december 2005 een IOAW-uitkering.

De Rijksoverheid licht verder toe wat precies de voorwaarden zijn voor de IOAW. De gemeenten voeren de IOAW-uitkeringen uit.

Was je al 60 jaar of ouder toen je in de WW of WGA kwam? Dan heb je misschien recht op een IOW-uitkering van UWV.

Hoogte IOAW-uitkering 2023

De IOAW is een uitkering op bijstandsniveau. Het verschil met de bijstandsuitkering is dat er niet naar je spaargeld, de waarde van je huis of ander vermogen wordt gekeken. Ben je getrouwd of woon je samen? Dan is het inkomen van je partner wel van belang. Ook kan het uitmaken of er andere mensen bij je in huis wonen.

De gemeente bepaalt de maximale hoogte van je uitkering aan de hand van drie situaties.

Woon je:

  • samen met je partner? Dan wordt jullie huidige inkomen aangevuld tot € 1.892,86;
  • zonder partner, maar wel met één of meer meerderjarige medebewoners? Dan is je maximale maandelijkse inkomen € 946,43;
  • alleen? Dan ligt jouw maandelijkse inkomen bij een IOAW-uitkering op € 1.489,06.

Het meetellen van medebewoners heet de kostendelersnorm. Niet alle meerderjarige medebewoners zijn van invloed op je uitkering. Kinderen die onder de 27 zijn of studeren bijvoorbeeld niet. Let op: de leeftijdsgrens van de kostendelersnorm was tot en met 2022 21 jaar.

Deze bruto bedragen gelden per 1 jan 2023, en zijn inclusief vakantie-uitkering.

De alternatieven naast een IOAW uitkering

Heb je geen recht op een IOAW-uitkering? Of wil je er liever geen gebruik van maken? Dan heb je de volgende alternatieven.

Vervroegd met pensioen
Heb je bij je werkgever(s) pensioen opgebouwd? Dat pensioen kun je vaak eerder laten ingaan. Lees voor meer informatie ons blog over eerder met pensioen gaan.

Een bijstandsuitkering
Kun je geen IOAW krijgen? Maar heb je wel te weinig inkomen om van te leven? Dan is een bijstandsuitkering misschien een mogelijkheid.

Ook bij de bijstand telt het inkomen van je partner mee. En geldt de kostendelersnorm. Bovendien mag je voor bijstand niet te veel spaargeld of ander vermogen hebben.

Ben jij werkloos geworden en zit je met een vraag?

Kandoor bestaat voor jou, omdat financiën erg ingewikkeld zijn. Onze gidsen zijn mensen die in de financiële sector werken en met hun kennis anderen helpen. Dit doen zij vrijwillig. Daarom is het gratis voor jou. Stel gerust je vraag op Kandoor.nl. Eén van onze gidsen denkt dan met je mee.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.