Kwijtschelding gemeentebelasting aanvragen: hoe werkt dat?

Nieuwe parkeerplaatsen in de buurt, afvalbakken die worden geplaatst in het park, het riool die goed zijn werk blijft doen en ga zo maar door. Daarvoor zijn de gemeentelijke belastingen bedoeld die we moeten betalen. Elk jaar weer valt het aanslagbiljet gemeentelijke belasting op de deurmat. Maar wat als je de gemeentelijke belasting niet meer kunt betalen? Geen zorgen! In sommige gevallen kun je kwijtschelding aanvragen. In dit blog lees je alles over kwijtschelding van gemeentebelasting.

Vragen die anderen ook hebben…

Klik op een vraag en stel ‘m direct en kosteloos in onze chat!

kwijtschelding
Photo provided by Pexels.com

Waarom zou je kwijtschelden?

Je kunt kwijtschelding van gemeentelijke belasting aanvragen wanneer je de gemeentelijke belasting niet meer kunt betalen, je een inkomen op bijstandsniveau hebt en/of geen vermogen bezit.

Wanneer mag je kwijtschelding aanvragen?

Kwijtschelding mag je aanvragen direct nadat je het aanslagbiljet met de hoogte van het te betalen bedrag van de gemeentelijke belasting hebt ontvangen en niet kunt betalen. De gemeente gaat kijken of je in aanmerking komt. Er wordt gekeken naar je inkomen en vermogen gecombineerd met de uitgaven die je doet.

Zitten er gevolgen aan kwijtschelding?

Ja, kwijtschelding kan fiscale gevolgen met zich meebrengen. Naast de belastingheffing wordt de kwijtschelding van het te betalen bedrag tot het verzamelinkomen van dat jaar gerekend. Dit betekent dat het kwijtgescholden bedrag als inkomen wordt meegeteld bij de berekening van inkomensafhankelijke regelingen. Hierbij moet je denken aan toeslagen die je misschien ontvangt en waar je geen recht meer op hebt en dus ook niet meer krijgt. Misschien moet je zelfs een deel van de al ontvangen toeslag(en) terugbetalen, wanneer je in dat jaar kwijtschelding hebt ingediend.

Wanneer en hoe vraag je kwijtschelding aan? Moet je nog ergens op letten?

De aanvraag doe je direct nadat je het aanslagbiljet met de gemeentelijke belasting hebt ontvangen en het bedrag niet kunt betalen. Je vraagt het aan bij je eigen gemeente en zij gaan vervolgens kijken of je in aanmerking komt voor kwijtschelding. De volgende punten zijn belangrijk:

  •  je moet de aanvraag zo snel mogelijk indienen bij je gemeente, na ontvangst van het aanslagbiljet gemeentelijke belasting.
  • de gemeente kijkt naar je inkomsten, uitgaven en vermogen.
  • ze kijken naar het aantal volwassenen (vanaf 21 jaar) die samen met jou de woning delen. Ook wel ‘kostendelers’ genoemd.
  • hoe meer mensen en dus kostendelers, een woning met jou delen, hoe minder snel je als aanvrager in aanmerking komt voor kwijtschelding. Je kunt namelijk gezamenlijk de kosten delen.

Op de achterkant van het aanslagbiljet gemeentelijke belasting vind je meer informatie over de aanvraag.

Verschilt kwijtschelding per gemeente?

Ja, elke gemeente kiest zelf waar zij de belastingen aan uitgeven. Gemeenten kunnen uitgaan van hogere kosten van bestaan dan landelijk is toegestaan, zoals kosten als huur, hypotheek, voeding, kleding, medicijnen etc. Vraag bij je eigen gemeente hoe de gemeentelijke belasting is opgesteld en vraag zo nodig kwijtschelding aan.

Klik hier door naar een aantal grote gemeenten:

Of vind hier de contactgegevens van alle gemeenten.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Heeft deze blog je geholpen?