Over het korten van pensioenen

“Waarom wordt mijn pensioen gekort?” Dit lijkt een simpele vraag, maar er gaat toch meer schuil achter. Ik zal kort even terugkomen op wat een dekkingsgraad is, om vervolgens uit te leggen waarom de pensioenen moeten korten.