Vanaf januari 2017 zijn er een aantal wijzigingen in de berekening van de inkomstenbelasting doorgevoerd. Deze zijn van invloed op de hoeveelheid belasting die je betaalt of terugkrijgt. Kandoor pakt de belangrijkste wijzigingen eruit.

inkomstenbelasting

Heb jij een financiële vraag? Stel ‘m op Kandoor.nl en krijg kosteloos antwoord.

Berekening belasting over sparen gaat op de schop

De hoeveelheid belasting die je betaalt over je spaargeld en beleggingen verandert behoorlijk. Dit is de zogeheten box drie van het belastingstelsel. Hiervoor kijkt de Belastingdienst naar de waarde van je bezittingen min je eventuele schulden en het heffingsvrijevermogen.

Wat is het heffingsvrij vermogen?

Omdat de Belastingdienst jouw vermogen als een bron van inkomsten ziet, betaal je hierover belasting. Dit wordt vermogensrendementsheffing genoemd en wordt berekend in box drie van de inkomstenbelasting. Om mensen met een klein vermogen tegemoet te komen, rekent de Belastingdienst de eerste €25.000 van je vermogen niet mee. Dit wordt ook wel het heffingsvrijevermogen genoemd. Vóór 2017 lag het bedrag zo’n €600 lager, maar dit bedrag wordt eigenlijk elk jaar wel verhoogd. Als je een zogeheten fiscale partner hebt, mag je het dubbele van het heffingsvrijevermogen rekenen.

Nieuwe berekening

Vóór dit jaar rekende de Belastingdienst een zogenoemd rendement van 4% over je vermogen, waar je 30 procent inkomstenbelasting over moest betalen. In totaal betaalde je 1,2 procent belasting over je vermogen (4 procent keer 30 procent). Vanaf 2017 maakt de Belastingdienst voor deze berekening gebruik van een schijvensysteem, met drie oplopende schijven, met als gedachtegang dat je meer rendement uit je vermogen haalt als je méér vermogen hebt.

 

inkomstenbelasting - tabel vermogensbelasting

Kinderalimentatie niet meer als schuld op te geven in box drie

Tot voorheen kon je de alimentatie die je aan je partner moest betalen als schuld opgeven in box drie, waardoor het deel waarover je belasting werd berekend lager werd. Dit was in plaats van de persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud van kinderen, dat in 2015 werd afgeschaft. Vanaf 2017 is ook deze vervangende mogelijkheid afgeschaft.

AOW-leeftijd gaat omhoog

Al genoeg besproken: de AOW-leeftijd gaat omhoog. Natuurlijk heeft dit ook gevolgen voor de inkomstenbelasting. De precieze gevolgen lees je in deze blogcase van blogger Jeroen.

Schenkingsvrijstelling tot €100.000,- is terug

Je mag nu tot €100.000 belastingvrij aan je kind geven, als die het uitgeeft aan zijn huis. Voorwaarde is wel dat je kind niet jonger dan 18 en niet ouder dan 40 mag zijn. Voor andere dingen ligt de vrijstelling op €5.320.

Bijtelling auto van de zaak verandert

Rijd jij een auto van de zaak? Hoe hoger de uitstoot van je auto, des te hoger je bijtelling. Bij een milieuvriendelijke auto, die niets uitstoot betaal je 4 procent bijtelling, bij andere auto’s is dat 22 procent.

 

 

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Hoi, wij zijn Kandoor, aangenaam!

En wij zijn er voor jou. Echt? Ja, echt.Kandoor is een maatschappelijk initiatiefvoor jouw financiële vragen

via onze 217 financiële gidsen

persoonlijk in onze online chat

vrijwillig, deskundig en onafhankelijk

Waarom? Omdat wij vindendat iedereen recht heeftop goede financiële kennis.

Ook slimme geldtips en exclusieve info ontvangen?
Uitschrijven kan op elk moment
Deel dit blog