Inkomstenbelasting 2019: wat er is veranderd en waar moet je op letten voor 2020?

Elk jaar worden er fiscale wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn van invloed op de belasting die jij betaalt of terugkrijgt. Hier lees je precies wat er bij de inkomstenbelasting 2019 is veranderd en bespreken we puntsgewijs welke veranderingen plaatsvinden in 2020. Zo weet jij precies waar je bij de inkomstenbelasting 2019 rekening mee moet houden en wat je komend jaar kunt verwachten.

Vragen die andere mensen ook hebben..

Klik op een vraag en stel ‘m direct kosteloos en snel in onze chat!

inkomstenbelasting verandering
This is a free stockphoto for commercial and noncommercial use

Je betaalt (waarschijnlijk) minder belasting

Voor de aangifte over 2019
Verdiende je in 2019 meer dan € 20.142? Goed nieuws: in 2019 betaal je minder belasting over jouw inkomen! Waarschijnlijk is dit al verwerkt in je maandelijkse inkomen van afgelopen jaar. Maar het kan zijn dat je hier nog iets terug van ziet bij je belastingaangifte. 

Voor 2020
Ook is in 2020 een verandering doorgevoerd: in plaats van vier schijven zijn er nog maar twee.
Dit is voor de meeste mensen in Nederland voordeliger, omdat je niet 38,10% betaalt over een groot deel van je inkomen, maar 37,35%.

Allemaal leuk, al die percentages.
Maar wat betekent een paar procent minder nu eigenlijk voor je portemonnee?

Een voorbeeld:

Jane verdient in zowel 2018, als in 2019 € 30.000. In 2018 is de eerste € 20.142 belast met 36,55%, oftewel € 7.361. De andere € 9.858 (dit is € 30.000 -/- € 20.142) wordt belast met 40,85%, oftewel € 4.026. In 2018 moet Jane dus € 11.387 (€ 9.858 + € 4.026) aan inkomstenbelasting betalen.

In 2019 is de eerste € 20.384 belast met 36,65%, oftewel € 7.470. De andere € 9.616 (dit is € 30.000 -/- € 20.384) wordt belast met 38,10%, oftewel € 3.663. In 2019 betaalt Jane dus € 11.133 (€ 7.470 + € 3.663) aan inkomstenbelasting betalen, oftewel € 254 minder belasting.

Meer weten over de veranderde belastingschijven in 2020? Bekijk dit handige overzicht.

De meeste heffingskortingen gaan omhoog

Iedereen in Nederland met een inkomen heeft recht op loonheffingskorting. Daarnaast bestaat er een heel aantal andere kortingen. Bekijk het lijstje hieronder of er een korting is waar jij aanspraak op kunt maken.

Wat is heffingskorting? 
Heffingskortingen zorgen er voor dat je minder inkomstenbelasting betaalt.
Heffingskortingen mag je namelijk aftrekken van de inkomstenbelasting die je moet betalen. Eén euro heffingskorting is één euro minder inkomstenbelasting, en dat zou je vrij kunnen vertalen naar één euro meer op je bankrekening!

 De heffingskortingen voor 2019 zien er zo uit: 

 • De algemene heffingskorting gaat de komende jaren omhoog. Voor 2019 is deze maximaal € 2.477,-. 
 • Ook de arbeidskorting gaat omhoog. Deze is voor 2019 maximaal € 3.399,-.
 • Heb je kinderen jonger dan 12? En voldoe je aan de voorwaarden? Dan heb je recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze is voor 2019 maximaal € 4.993.-.
 • Heb je recht op AOW? Dan heb je ook recht op de ouderenkorting (maximaal € 1.596,- in 2019).
  Ben je alleenstaand? Dan heb je misschien óók recht op een extra heffingskorting: de alleenstaande ouderenkorting! Deze is in 2019 € 429,-. Klik hier voor de
  eisen.
 • Heb je een Wajong-uitkering? Dan heb je recht op de jonggehandicaptenkorting! Voor 2019 is deze korting € 737,-. 

Veel heffingskortingen zijn bedoeld voor mensen die een extra voordeel kunnen gebruiken. Over het algemeen geldt: hoe meer inkomen je hebt, hoe minder recht je op een heffingskorting hebt. 

De hypotheekrenteaftrek & het eigenwoningforfait gaan omlaag

Hypotheekrenteaftrek in 2019: hoe zit dat?

Heb je in 2019 hypotheekrente betaald? Of heb je kosten gemaakt omdat je een eigen huis hebt gekocht? Dan kun je deze kosten aftrekken!

 • Vóór 2001 betekende elke euro die je uitgaf één euro minder te betalen inkomstenbelasting.
 • Van 2001 tot 2013 kon je nog maar maximaal 52% van iedere euro die je aan je huis uitgeeft aftrekken. Die 52% was tot 2013 het hoogste belastingtarief van de inkomstenbelasting.
 • Sinds 2013 daalt het maximale aftrekbare bedrag met 0,5%-punt per jaar.
 • In 2019 kun je daarom nog maximaal 49% aftrekken, ook al wordt jouw inkomen in 2019 in de vierde schijf tegen 51,75% belast.
 • Vanaf 2020 wordt het aftrekpercentage per jaar met 3%-punt verlaagd tot 37% in 2023.

Eigenwoningforfait in 2019: hoe zit dat?

Om de hypotheek en de andere kosten van jouw huis af te kunnen trekken, is er een inkomen uit jouw huis nodig. De Belastingdienst ziet het hebben van een eigen woning als een ‘denkbeeldige’ bron van inkomsten. Dit zogenaamde inkomen is de waarde die je zou ontvangen als je je huis zou verhuren. Dit ‘inkomen’ heet het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van je huis. 

Dit eigenwoningforfait was in 2018 0,7% van de WOZ-waarde voor huizen tot € 1.060.000.
In 2019 daalt dit naar 0,65% van de WOZ-waarde voor huizen tot € 1.080.000.

Wil jij weten wat de WOZ-waarde van jouw huis is? Klik op de button. Onze Kanbot vertelt in een chat hoe je ‘m snel vindt!

Kandoor is gratis.

Wat is nu de invloed van het eigenwoningforfait?

Een voorbeeld:

Gerard heeft in 2018 en 2019 het hele jaar een eigen huis. De WOZ-waarde in beide jaren is € 400.000. Beide jaren betaalt Gerard € 15.000 aan hypotheekrente. In beide jaren verdient hij € 60.000.

In 2018 is het eigenwoningforfait € 2.800 (dit is 0,7% x € 400.000). Omdat Gerard € 60.000 verdient, wordt het inkomen van hem in de derde belastingschijf belast met 40,85%. Dit is ook de maximale aftrek. De hypotheekrenteaftrek van Gerard voor 2018 bereken je als volgt: Eigenwoningforfait -/- betaalde hypotheekrente x de hoogste belastingschijf van Gerard. Voor hem is de hypotheekrenteaftrek in 2018 dan € 3.328 (dit is € 2.800 -/- (€ 15.000 x 40,85%)).  

In 2019 is het eigenwoningforfait € 2.600 (dit is 0,65% x € 400.000). Omdat Gerard € 60.000 verdient, wordt het inkomen van Gerard in de derde belastingschijf belast met 38,10%. Dit is ook de maximale aftrek voor hem. De hypotheekrenteaftrek in 2019 van Gerard is dan € 3.115 (dit is € 2.600 -/- € 15.000 x 38,10%). In 2019 heeft hij dus € 213 (€ 3.328 -/- € 3.115) minder hypotheekrenteaftrek.

inkomstenbelasting veranderingen
Photo provided by Pixabay via Pexels.com

Huis verkocht met een restschuld: de rente is niet aftrekbaar!

Als je in 2019 je huis verkoopt en met een restschuld blijft zitten, dan kun je de rente die je betaalt over de lening om deze schuld af te betalen niet aftrekken. 

Let op: heb je met een restschuld die is ontstaan bij verkoop van de eigen woning tussen 28 oktober 2012 en 31 december 2017? Dan blijft deze rente tot 15 jaar na de verkoop wél aftrekbaar.

Sinds 2018: extra aftrek voor schenkingen aan culturele instellingen

Geef je geld aan goede doelen in de culturele sector zoals musea, theater en monumentenzorg? Dan profiteer je vanaf 2018 van een extra giftenaftrek. Je mag in je aangifte inkomstenbelasting in principe 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken maar er geldt een maximum van €1250. De extra giftenaftrek is eind 2017 blijvend in de wet opgenomen. Het kan daarom rendabel zijn om hiervan een periodieke gift te maken. Je profiteert dan (minstens) 5 jaar van de extra hoge giftenaftrek. Controleer wel of het goede doel voorkomt in het ANBI-register van de Belastingdienst en daarin een datum heeft staan bij ‘culturele begindatum’.

Aftrekposten: geen wijzigingen, wel belangrijk om bij stil te staan

Hoewel er in 2019 geen inhoudelijke veranderingen zijn ten opzichte van 2018, is het goed om te kijken of je in 2019 recht hebt op aftrekposten. Hoe meer aftrekposten je kunt gebruiken, hoe minder belasting je betaalt! Voor een overzicht van de aftrekposten voor 2019, klik hier

Box 2: geen wijzigingen in 2019

Net als in 2018 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 met 25% inkomstenbelasting belast.

Box 3: je betaalt in 2019 minder inkomstenbelasting over jouw spaargeld en aandelen

Net als in 2018 worden in 2019 jouw spaargeld, aandelen en andere bezittingen met 30% inkomstenbelasting belast. Deze belasting wordt berekend over een zogenaamd ‘forfaitair rendement’ over de waarde van jouw vermogen op 1 januari van het belastingjaar. Dit betekent dat niet de echte winst (zoals spaarrente, huurinkomsten van verhuurde huizen, waardestijgingen van aandelen) wordt belast, maar dat een verzonnen inkomen wordt gebruikt.

Kijk voor de berekening van het belastbare bedrag over 2018 hier. En voor de berekening over 2019 met enkele voorbeelden en verdere uitleg hier. Maar voordat je hiermee te maken krijgt, moet jouw vermogen wel meer zijn dan het belastingvrije vermogen. Het belastingvrije vermogen wordt in 2019 verhoogd van € 30.000 naar € 30.360. Heb je een fiscaal partner? Dan wordt dit bedrag verdubbeld naar € 60.720.

Laat geen geld liggen: welke kosten zijn aftrekposten? (2019 en 2020)

Wat er nog meer wijzigde in 2019

 • De aftrekpost voor monumentale panden is op 1 januari 2019 vervallen en vervangen door een subsidieregeling.
 • Het lage btw-tarief van 6% is verhoogd naar 9%. Dit heeft invloed op bijvoorbeeld de prijzen van groente en fruit, de kapper en boeken. Op de website van de Belastingdienst staat en overzicht welke producten vanaf 2019 9% btw en welke diensten vanaf 2019 9% btw hebben.
 • Begin 2019 is de bijtelling verhoogd voor nieuwe elektrische leaseauto’s met een waarde vanaf €50.000.
 • Vrijwilligers mogen een hogere vergoeding ontvangen zonder er belasting over te hoeven betalen. Het maximumbedrag daarvoor is na jarenlang gelijk te zijn gebleven verhoogd van €1.500 naar €1.700 per jaar.

Tot slot: eerlijkheid wordt beloond

Het kan gebeuren dat er iets misgaat met jouw belastingaangifte waardoor je minder belasting betaalt dan zou moeten. De Belastingdienst geeft je dan twee jaar na het indienen van de belastingaangifte de kans om dit zelf zonder boete te verbeteren. Dit kan alleen als de Belastingdienst deze fout niet zelf al heeft ontdekt. Dit vrijwillige verbeteren heet ook wel de inkeerregeling.

Let op: voor inkomen uit buitenlandse spaarrekeningen en beleggingen kan per 1 januari 2019 niet meer boetevrij worden ingekeerd!

Wijzigingen in 2020

Hoewel het nog niet van toepassing is op de belastingaangifte voor 2019, zetten we hier alvast op een rijtje wat er is veranderd per 1 januari 2020:

 • Vanaf 1 januari 2020 kent box 1 van de inkomstenbelasting nog maar twee belastingschijven. De tarieven gaan verder omlaag naar maximaal 49,5%.
 • De heffingskortingen gaan verder omhoog.
 • De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait gaan verder omlaag. De hypotheekrenteaftrek kan in 2020 nog maar tegen maximaal 46%!
 • Voor de volgende aftrekposten kun je nog maar maximaal 46% aftrekken: betaalde partneralimentatie, zorgkosten, scholingsuitgaven, giftenaftrek, ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling.
 • Ben je ondernemer? De zelfstandigenaftrek aftrek gaat de komende jaren omlaag.
 • Het belastingtarief in box 2 gaat omhoog van 25% naar 26,25%.
 • In box 3 gaat het belastingvrije vermogen omhoog en de tarieven verder omlaag.
 • Net als in 2019 mogen vrijwilligers in 2020 maximaal € 1.700 per jaar belastingvrij ontvangen.

We hopen dat dit overzicht jou meer inzicht heeft gegeven in de inkomstenbelastingaangifte 2019 en de veranderingen voor de inkomstenbelasting voor 2020!

Zit je met een andere financiële vraag?

Kandoor denkt met je mee. Eén van onze gidsen of onze chatbot denkt kosteloos met je mee.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Heeft deze blog je geholpen?