Inkomstenbelasting 2021: wat er is veranderd en waar moet je op letten voor 2022?

Elk jaar veranderen er regels en voorwaarden voor de inkomstenbelasting. Deze hebben invloed op de belasting die jij betaalt of terugkrijgt. Deze veranderingen kunnen voordelig zijn, en zijn daarom handig om te weten. In deze blog lees je precies wat er voor de inkomstenbelasting 2021 is veranderd en bespreken we puntsgewijs welke veranderingen plaatsvinden in 2022. Zo weet jij precies waar je bij de aangifte inkomstenbelasting voor 2021 rekening mee moet houden en wat je komend jaar kunt verwachten. Succes!

Vragen die andere mensen ook hebben..

Klik op een vraag en stel ‘m direct kosteloos en snel in onze chat!

inkomstenbelasting verandering
This is a free stockphoto for commercial and noncommercial use

Je betaalt (waarschijnlijk) minder belasting

Voor de aangifte over 2021
Verdiende je in 2021 minder dan € 68.507? Goed nieuws: in 2021 betaal je minder belasting over jouw inkomen! Waarschijnlijk is dit al verwerkt in je maandelijkse inkomen van afgelopen jaar. Maar het kan zijn dat je hier nog iets van terug ziet bij je belastingaangifte.

Voor 2022
Ook in 2022 zul je (waarschijnlijk) minder belasting betalen: de belastingtarieven gaan verder omlaag. Wil je zelf kijken wat de veranderingen in 2022 voor jouw portemonnee betekenen? Kijk dan hier.

De meeste heffingskortingen gaan omhoog

Iedereen in Nederland met een inkomen heeft recht op de loonheffingskorting. Daarnaast bestaat er een heel aantal andere kortingen. De meeste heffingskortingen worden automatisch in de belastingaangifte opgenomen. Andere heffingskortingen moet je zelf aanvinken. Bekijk het lijstje hieronder of er een korting is waar jij aanspraak op kunt maken. 

Wat is heffingskorting? 
Heffingskortingen zorgen er voor dat je minder inkomstenbelasting betaalt. Heffingskortingen mag je namelijk aftrekken van de inkomstenbelasting die je moet betalen. Eén euro heffingskorting is één euro minder inkomstenbelasting, en dat zou je vrij kunnen vertalen naar één euro meer op je bankrekening!

 De heffingskortingen voor 2021 zien er zo uit: 

 • De algemene heffingskorting gaat de komende jaren omhoog. Voor 2021 is deze maximaal € 2.837. 
 • Ook de arbeidskorting gaat omhoog. Deze is voor 2021 maximaal € 4.205.
 • Heb je kinderen jonger dan 12? En voldoe je aan de voorwaarden? Dan heb je recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting . Deze is voor 2021 maximaal € 2.815.
 • Heb je recht op AOW? Dan heb je ook recht op de ouderenkorting
  (maximaal € 1.703 in 2021).
 • Heb je recht op AOW en ben je alleenstaand? Dan heb je misschien óók recht op een extra heffingskorting: de alleenstaande ouderenkorting ! Deze is in 2021 € 443.
 • Heb je een Wajong-uitkering? Dan heb je recht op de jonggehandicaptenkorting! Voor 2021 is deze korting € 761.
 • Heb je gespaard met de levensloopregeling en neem je dit op? Dan heb je recht op de levensloopverlofkorting . Deze is in 2021 maximaal € 223.
 • Beleg je in een groenfonds? Dan krijg je speciale heffingskorting
  voor jouw groene beleggingen.

Veel heffingskortingen zijn bedoeld voor mensen die een extra voordeel kunnen gebruiken. Over het algemeen geldt: hoe meer inkomen je hebt, hoe minder recht je op een heffingskorting hebt. 

De hypotheekrenteaftrek & het eigenwoningforfait gaan omlaag

Hypotheekrenteaftrek in 2021: hoe zit dat?

Heb je in 2021 hypotheekrente betaald? Of heb je kosten gemaakt omdat je een eigen huis hebt gekocht? Dan kun je deze kosten aftrekken!

 • Vóór 2001 betekende elke euro die je uitgaf één euro minder te betalen inkomstenbelasting. 
 • Van 2001 tot 2014 kon je nog maar maximaal 52% van iedere euro die je aan je huis uitgeeft aftrekken. Die 52% was het hoogste belastingtarief van de inkomstenbelasting. 
 • Tussen 2014 en 2019 daalde het maximale aftrekbare tarief met 0,5%-punt per jaar. 
 • In 2020, 2021 en 2022 daalt het maximale aftrekbare tarief met 3%-punt per jaar. En in 2023 daalt het met 2,95%, zodat er in 2023 een maximale aftrekbare tarief van 37,05% wordt bereikt.
 • In 2021 kun je dus maximaal 43% aftrekken, ook al wordt jouw inkomen in 2021 in de tweede schijf tegen 49,5% belast.

Maandelijkse teruggave van jouw hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt in jouw aangifte inkomstenbelasting berekend. Als je recht hebt op een teruggave, dan wordt dat aan jou betaald. Weet je hoeveel rente je in 2022 gaat betalen? En wil je dat bedrag nu alvast per maand ontvangen? Vraag dan een voorlopige aanslag aan. Hoe je dat doet? Kijk hier.

Tip! Heb je een hypotheek waar je verplicht op aflost en krijg je nu per maand een deel van de hypotheekrenteaftrek op jouw bankrekening? Door de aflossingen wordt jouw schuld lager. Dit betekent dat je minder rente hoeft te betalen. Als je minder rente hoeft te betalen, wordt jouw hypotheekrenteaftrek ook lager. Zorg er daarom voor dat je ieder jaar de voorlopige aanslag hierop aanpast. Dit voorkomt dat je bij de aangifte inkomstenbelasting moet bijbetalen. Kijk hier hoe je een voorlopige aanslag wijzigt.

Hypotheekrenteaftrek en corona

Ben je als huisbezitter door de coronacrisis in financiële problemen gekomen? En heb je met de bank een tijdelijke betaalpauze voor jouw hypotheekbetalingen afgesproken? Dan kun je in 2021 toch hypotheekrenteaftrek hebben. Hoe dat werkt? Kijk hier.

Eigenwoningforfait in 2021: wat is het en hoe zit dat?

Om de hypotheek en de andere kosten van jouw huis af te kunnen trekken, is er een inkomen uit jouw huis nodig. De Belastingdienst ziet het hebben van een eigen woning als een denkbeeldige bron van inkomsten. Dit zogenaamde inkomen is de waarde die je zou ontvangen als je je huis zou verhuren. Dit ‘inkomen’ heet het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van je huis.  

Dit eigenwoningforfait was in 2021 0,5% van de WOZ-waarde voor huizen tot € 1.110.000.
In 2022 daalt dit naar 0,45% van de WOZ-waarde voor huizen tot € 1.130.000.

Wil jij weten wat de WOZ-waarde van jouw huis is? Klik op de vraag.
Onze Kanbot vertelt in een chat hoe je ‘m snel vindt!

Kandoor is gratis.

Wat is nu de invloed van het eigenwoningforfait?

Een voorbeeld:

Gerard heeft in 2020 en 2021 het hele jaar een eigen huis. De WOZ-waarde in beide jaren is € 400.000. Beide jaren betaalt Gerard € 15.000 aan hypotheekrente. In beide jaren verdient hij € 60.000.

In 2020 is het eigenwoningforfait € 2.400 (dit is 0,6% x € 400.000). Omdat Gerard € 60.000 verdient, wordt het inkomen van Gerard belast met 37,35%. Dit is ook de maximale aftrek. De hypotheekrenteaftrek van Gerard voor 2020 bereken je als volgt: (eigenwoningforfait -/- betaalde hypotheekrente) x de hoogste belastingschijf van Gerard. Voor hem is de hypotheekrenteaftrek in 2020 dan € 4.707 (dit is (€ 2.400 -/- € 15.000) x 37,35%).  

In 2021 is het eigenwoningforfait € 2.000 (dit is 0,5% x € 400.000). Omdat Gerard € 60.000 verdient, wordt het inkomen van Gerard belast met 37,1%. Dit is ook de maximale aftrek voor hem. De hypotheekrenteaftrek in 2021 van Gerard is dan € 4.823 (dit is (€ 2.000 -/- € 15.000) x 37,1%). In 2021 heeft hij dus € 116 (€ 4.823 -/- € 4.707) meer hypotheekrenteaftrek.

inkomstenbelasting veranderingen
Photo provided by Pixabay via Pexels.com

Huis verkocht met een restschuld: de rente is niet aftrekbaar!

Als je in 2021 je huis verkoopt en met een restschuld blijft zitten, dan kun je de rente die je betaalt over de lening om deze schuld af te betalen niet aftrekken.

Let op: heb je een restschuld die is ontstaan bij verkoop van de eigen woning tussen 28 oktober 2012 en 31 december 2017? Dan blijft deze rente tot 15 jaar na de verkoop wél aftrekbaar.

Sinds 2018: extra aftrek voor schenkingen aan culturele instellingen

Geef je geld aan goede doelen zoals musea, theater en monumentenzorg? Dan profiteer je van een extra giftenaftrek. Je mag in je aangifte inkomstenbelasting in principe 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken maar er geldt een maximum van €1.250. De extra giftenaftrek is eind 2017 blijvend in de wet opgenomen. Het kan daarom rendabel zijn om hiervan een periodieke gift te maken. Je profiteert dan (minstens) 5 jaar van de extra hoge giftenaftrek. Controleer wel of het goede doel voorkomt in het ANBI-register van de Belastingdienst en daarin een datum heeft staan bij ‘culturele begindatum’.

Aftrekposten: geen wijzigingen, wel belangrijk om bij stil te staan

Hoewel er in 2021 geen inhoudelijke veranderingen zijn ten opzichte van 2020, is het goed om te kijken of je in 2021 recht hebt op aftrekposten. Hoe meer aftrekposten je kunt gebruiken, hoe minder belasting je betaalt! Voor een overzicht van de aftrekposten voor 2021, klik hier

Box 2: wijzigingen belastingtarief in 2021

In 2021 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 niet meer met 26,25%, maar met 26,9% inkomstenbelasting belast.

Box 3: je betaalt in 2021 minder inkomstenbelasting over jouw spaargeld en aandelen

In 2021 wordt het inkomen uit jouw spaargeld, aandelen en andere bezittingen met 31% inkomstenbelasting belast. Deze belasting wordt berekend over een zogenaamd ‘forfaitair rendement’ over de waarde van jouw vermogen op 1 januari van het belastingjaar. Dit betekent dat niet de echte winst (zoals spaarrente, huurinkomsten van verhuurde huizen, waardestijgingen van aandelen) wordt belast, maar dat een verzonnen inkomen wordt gebruikt.

Kijk voor de berekening van het belastbare bedrag over 2021 en verdere uitleg hier. Maar voordat je hiermee te maken krijgt, moet jouw vermogen wel meer zijn dan het heffingsvrij vermogen. Het heffingsvrij vermogen wordt in 2021 verhoogd van € 30.846 naar € 50.000. Heb je een fiscaal partner? Dan wordt dit bedrag verdubbeld naar € 100.000.

Tot slot: eerlijkheid wordt beloond

Het kan gebeuren dat er iets misgaat met jouw belastingaangifte waardoor je minder belasting betaalt dan zou moeten. De Belastingdienst geeft je dan twee jaar na het indienen van de belastingaangifte de kans om dit zelf zonder boete te verbeteren. Dit kan alleen als de Belastingdienst deze fout niet zelf al heeft ontdekt. Dit vrijwillige verbeteren heet ook wel de inkeerreeling.

Let op: voor inkomen uit buitenlandse spaarrekeningen en beleggingen kan per 1 januari 2019 niet meer boetevrij worden ingekeerd!

Laat geen geld liggen: welke kosten zijn aftrekposten? (2021 & 2022)

Wijzigingen in 2022

Hoewel het nog niet van toepassing is op de belastingaangifte voor 2021, zetten we hier alvast op een rijtje wat er is veranderd per 1 januari 2022:

 • De belastingtarieven op inkomen gaan verder omlaag.
 • De meeste heffingskortingen gaan verder omhoog.
 • De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait gaan verder omlaag. De hypotheekrenteaftrek kan in 2022 nog maar tegen maximaal 40%!
 • Voor de volgende aftrekposten kun je nog maar maximaal 40% aftrekken: betaalde partneralimentatie, zorgkosten, giftenaftrek, ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling.
 • De aftrek voor studiekosten is per 1 januari 2022 vervangen door het STAP-budget.
 • Ben je ondernemer? De zelfstandigenafrek gaat de komende jaren omlaag.
 • Het belastingtarief in box 2 blijft 26,9%.
 • In box 3 gaat het heffingsvrij vermogen omhoog. Het fictieve inkomen gaat omlaag. Het tarief blijft 31%.
 • De belastingvrije vrijwilligersvergoeding blijft in 2022 maximaal € 1.800 per jaar.

Zit je met een vraag?

Kandoor helpt je op weg met allerlei soorten geldvragen. Eén van onze gidsen of onze chatbot denkt gratis met je mee. Zodat jij weer door kan!

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.