Inkomstenbelasting 2018: wat er is veranderd en waar moet je op letten voor 2019?

Elk jaar worden er fiscale wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn van invloed op de belasting die jij betaalt of terugkrijgt. Hier lees je precies wat er bij de inkomstenbelasting 2018 is veranderd en bespreken we puntsgewijs welke veranderingen plaatsvinden in 2019. Zo weet jij precies waar je bij de inkomstenbelasting 2018 rekening mee moet houden en wat je komend jaar kunt verwachten.

Vragen die andere mensen ook hebben..

Klik op een vraag en stel ‘m direct kosteloos en snel in onze chat!

inkomstenbelasting verandering
This is a free stockphoto for commercial and noncommercial use

De heffingskortingen zijn omhoog gegaan

Voor de meeste mensen is dit goed nieuws. Heffingskortingen zijn volledig aftrekbaar van de netto belasting die je in een bepaald jaar moet betalen. Elke euro heffingskorting is ook letterlijk een euro besparing. Een verhoging van deze korting is dus fijn voor je portemonnee. De algemene heffingskorting, die bijna alle mensen in Nederland krijgen, stijgt iets ten opzichte van 2017.

Ouderenkorting

Iedereen die in 2018 de AOW-leeftijd heeft bereikt of zelfs ouder is heeft in 2018 recht op de ouderenkorting. Voor AOW’ers met een laag inkomen gaat de ouderenkorting in 2019 omhoog. Is je verzamelinkomen niet meer dan €36.345, dan is de korting €1418. Dat is €126 meer dan in 2017. Voor ouderen met een hoger inkomen verandert er weinig. De ouderenkorting voor hen stijgt met één euro.

De alleenstaande ouderenkorting is in 2018 €15 lager dan in 2017, namelijk €423. 

Veranderingen in belastingtarief in verschillende schijven

Het inkomstenbelastingtarief in de tweede en derde schijf stijgt met 0,05%. Dat betekent dat je meer belasting betaalt als je inkomen tussen de €20.142 en €67.072 ligt. Het gaat niet om enorme bedragen: je zult maximaal €23 meer belasting gaan betalen in 2018.

Het tarief in de vierde schijf daalt juist met 0,05%. Dit valt positief uit bij inkomens boven de €68.507. Ook is er, voor elke €10.000 die je meer verdient dan dit bedrag, een tariefswijziging van €5 belasting ten opzichte van 2017. Daarnaast is er nog een andere vaste meevaller van €136 voor deze inkomens.

De derde schijf wordt met €1435 verlengd van €67.072 naar €68.507. Dat betekent 11,15% belastingvoordeel over dat bedrag op ten opzichte van 2017, namelijk het verschil tussen 52% en 40,85%. Dat is €160.

Voor een overzicht van de schijven en een uitgebreid rekenvoorbeeld bekijk je deze uitleg.

Box 3: Een groter deel van je vermogen belastingvrij in 2018

Het belastingvrije vermogen voor box 3 wordt verhoogd van €25.000 naar €30.000. Voor stellen is dit bedrag zelfs verdubbeld, dus €60.000. Dit betekent dat je in 2018 meer geld mag hebben zonder er belasting over te hoeven betalen. Daarnaast is het heffingspercentage van het gedeelte waar je wel belasting over betaalt, lager dan in 2017. Vooral over bedragen tussen de €30.000 en €100.800 betaal je een stuk minder belasting.

Lagere hypotheekrenteaftrek

Iedereen die kosten mag aftrekken voor een koophuis, kan dit niet tegen het hoge tarief aftrekken in de vierde schijf. In 2018 is het hoge tarief 51,95%, maar de maximale aftrek is 49,5%. Dit maximale tarief gaat tot en met 2019 in stapjes van 0,5%-punt omlaag. Daarna wil het kabinet het aftrekpercentage verlagen met 3%-ount per jaar totdat het gedaald zal zijn tot 37% in 2023.

Eigenwoningforfait omlaag

Ook een aanpassing bij de inkomstenbelasting 2018: het eigenwoningforfait. Dit is een soort vergoeding voor woongenot die bij je inkomen wordt opgeteld. In 2018 betaal je voor de meeste woningen 0,70% van de WOZ-waarde. Dat is 0,05%-punt minder dan in 2017. Dit kan dus geld schelen.

Wil jij weten wat de WOZ-waarde van jouw huis is? De Kanbot van Kandoor vertelt hoe je dit binnen een paar klikken vindt!

Restschuld financieren wordt duurder

Wanneer je in of na 2018 je huis verkoopt en achterblijft met een restschuld, dan kun je de rente die je betaalt over de lening om deze schuld af te betalen helaas niet aftrekken. Zit je met een restschuld die is ontstaan bij verkoop van de eigen woning tussen 28 oktober 2012 en 31 december 2017? Dan blijft deze rente tot 15 jaar na de verkoop wél aftrekbaar.

Extra aftrek voor schenkingen aan culturele instellingen

Geef je geld aan goede doelen in de culturele sector zoals musea, theater en monumentenzorg? Dan profiteer je vanaf 2018 van een extra giftenaftrek. Je mag in je aangifte inkomstenbelasting in principe 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken maar er geldt een maximum van €1250. De extra giftenaftrek is eind 2017 blijvend in de wet opgenomen. Het kan daarom rendabel zijn om hiervan een periodieke gift te maken. Je profiteert dan (minstens) 5 jaar van de extra hoge giftenaftrek. Controleer wel of het goede doel voorkomt in het ANBI-register van de Belastingdienst en daarin een datum heeft staan bij ‘culturele begindatum’.

Stijging verschillende toeslagen

Toeslagontvangers profiteren op meerdere vlakken. Per 1 januari 2018 stijgen de zorgtoeslag en het kindgebonden budget voor het tweede kind. Deze toeslagen kunnen verschillen per huishouden. Je kunt een proefberekening maken op de site van de Belastingdienst als je wil weten wat dit voor jou betekent. Daarnaast zullen ook meer ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. In 2018 kun je namelijk (als de gemeente niet meebetaalt) ook kinderopvangtoeslag krijgen voor kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van die toeslag. 

Eerlijkheid wordt beloond

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er iets misgaat met je Belastingaangifte waardoor je minder belasting betaalt dan zou moeten. Om de burger te stimuleren dit eerlijk toe te geven krijgt iedereen de kans dit aan te geven bij de Belastingdienst binnen twee jaar na het maken van de fout. Dit kan echter alleen als de fiscus het zelf niet heeft ontdekt. Als je ervoor kiest het aan te geven, krijg je de mogelijkheid het juiste bedrag alsnog te betalen zonder boete. Ontdek je na die twee jaar een fout en wil je dit toch rechtzetten? Ook dan is er een mildere regeling van toepassing waarbij de maximale boete wordt gematigd, dit noemen we ‘inkeer’.

Let op: de inkeermogelijkheid wordt per 1 januari 2018 wél opgeheven voor inkomen uit buitenlandse spaarrekeningen en beleggingen.

Wijzigingen in 2019

Hoewel het nog niet van toepassing is op de aangifte voor 2018 zetten we hier alvast op een rijtje wat er is veranderd met ingang van 2019:

  • De belastingtarieven en kortingen zijn op de schop gegaan. Dat kan – afhankelijk van jouw situatie – zowel positief als negatief uitvallen.
  • De belastingregels voor eigen woning zijn aangepast. Denk hierbij aan hypotheekrenteaftrek en bijtelling.
  • De tarieven voor aftrekposten kunnen anders uitvallen. Het aftrektarief voor bijvoorbeeld giften, zorgkosten, opleidingskosten, lijfrente en betaalde partneralimentatie is gelijk aan het vernieuwde belastingtarief (zie bovenste punt). Dit geldt ook voor aftrekposten voor ondernemers, zoals de zelfstandigen-, starters- en meewerkaftrek. Als je belastingtarief in 2019 daalt, profiteer je in 2019 ook minder van aftrekposten. Kijk dus goed wat er voor jou verandert qua belastingtarieven.
  • De aftrekpost voor monumentale panden is op 1 januari 2019 vervallen en vervangen door een subsidieregeling.
  • De heffing over vermogen is aangepast. De belasting over je vermogen neemt in 2019 iets af voor mensen met een vermogen tot ongeveer een ton per persoon. Vermogen boven de €102.010 wordt in 2019 juist wat zwaarder belast.
  • Het lage btw-tarief van 6% is omhooggegaan naar 9%. Dit heeft invloed op bijvoorbeeld de prijzen van groente en fruit, de kapper en boeken. Op de website van de Belastingdienst staat en overzicht welke producten vanaf 2019 9% btw en welke diensten vanaf 2019 9% btw hebben.
  • Begin 2019 is de bijtelling omhooggegaan voor nieuwe elektrische leaseauto’s met een waarde vanaf €50.000.
  • Vrijwilligers mogen een hogere vergoeding ontvangen zonder er belasting over te hoeven betalen. Het maximumbedrag daarvoor is na jarenlang gelijk te zijn gebleven verhoogd van €1500 naar €1700 per jaar.

We hopen dat dit overzicht jou meer inzicht heeft gegeven in de belastingaangifte 2018 en de veranderingen voor 2019.

Zit je met een andere financiële vraag? 

Eén van onze gidsen denkt kosteloos met je mee.


Wat er veranderde in 2017

Door Jeroen Sturing

Nieuwe berekening voor vermogensheffing in 2017

Vóór 2017 rekende de Belastingdienst een zogenoemd rendement van 4% over je vermogen, waar je 30 procent inkomstenbelasting over moest betalen. In totaal betaalde je 1,2 procent belasting over je vermogen (4 procent keer 30 procent). Vanaf 2017 maakt de Belastingdienst voor deze berekening gebruik van een schijvensysteem, met drie oplopende schijven, met als gedachtegang dat je meer rendement uit je vermogen haalt als je méér vermogen hebt.

Kinderalimentatie was niet meer als schuld op te geven in box 3

Tot 2017 kon je de alimentatie die je aan je partner moest betalen als schuld opgeven in box 3, waardoor het deel waarover je belasting werd berekend lager werd. Dit was in plaats van de persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud van kinderen, dat in 2015 werd afgeschaft. Vanaf 2017 is ook deze vervangende mogelijkheid afgeschaft.

Schenkingsvrijstelling tot €100.000,- was terug in 2017

Je mag nu tot €100.000 belastingvrij aan je kind geven, als die het uitgeeft aan zijn huis. Voorwaarde is wel dat je kind niet jonger dan 18 en niet ouder dan 40 mag zijn. Voor andere dingen ligt de vrijstelling op €5.320.

Bijtelling auto van de zaak veranderde in 2017

Rijd jij een auto van de zaak? Hoe hoger de uitstoot van je auto, des te hoger je bijtelling. Bij een milieuvriendelijke auto, die niets uitstoot betaal je 4 procent bijtelling, bij andere auto’s is dat 22 procent.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Heeft deze blog je geholpen?