“Wij zijn getrouwd en ontvangen AOW en pensioen. De relatie van onze dochter staat op springen. Wij willen haar (met haar kinderen) bij ons in huis nemen. Kan dat zonder financiële consequenties voor ons pensioen of AOW?”

De vraag hierboven is een typische Kandoor-vraag. Je wilt graag helpen, maar het is natuurlijk niet de bedoeling daardoor minder pensioen of AOW te ontvangen. Een van onze meedenkers dook in deze materie en kwam met een antwoord.

Heb je zelf vragen over je pensioen of AOW? Stel ze gratis aan de meedenkers van Kandoor.

kind in huis financiële gevolgen

Hoogte van pensioen of AOW verandert niet

In geval van twee getrouwde AOW-gerechtigden ontvangen beide partners per persoon de “gehuwde AOW”. Deze bedraagt (in de standaard gevallen) 50% van het minimumloon. Heb je allebei een AOW? Dat betekent dat je samen 100% van het minimumloon ontvangt.

De hoogte hiervan verandert niet als iemand besluit een kind in huis te nemen. Zelfs bij een AOW-uitkering voor ongehuwden (70% van het minimumloon) verandert dit niet. Voor aanvullend pensioen geldt in de regel eveneens dat de hoogte van de uitkering niet verandert door iemand in huis te nemen.

Geef wel aan de juiste instanties door dat er iemand bij je inwoont

De SVB hoort het wel graag als er iemand bij je in komt wonen. Daarom verzoeken zij om dit binnen vier weken bij hen te melden. In sommige gemeentes is het aantal inwoners van een woning bepalend voor de hoogte van de belasting die wordt geheven, bijvoorbeeld. Geef daarom aan je gemeente en aan de Belastingdienst door als er iemand tijdelijk bij je komt inwonen.

Wil je meer informatie over je eigen specifieke informatie? Informeer dan bij de SVB ,De Belastingdienst en je eigen pensioenfonds.

 

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Hoi, wij zijn Kandoor, aangenaam!

En wij zijn er voor jou. Echt? Ja, echt.Kandoor is een maatschappelijk initiatiefvoor jouw financiële vragen

via onze 197 financiële gidsen

persoonlijk in onze online chat

vrijwillig, deskundig en onafhankelijk

Waarom? Omdat wij vindendat iedereen recht heeftop goede financiële kennis.

Blijf maandelijks op de hoogte van financiële ontwikkelingen en tips!
Uitschrijven kan op elk moment
Deel dit blog