Met een forse studieschuld is het lastiger om een huis te kopen. Hoe zit dat? Vijf vragen over een huis kopen met een studieschuld beantwoord. 

Huis kopen met studieschuld

Kan ik nog wel een hypotheek afsluiten met een studieschuld?

Jazeker, ook met een studieschuld is het mogelijk om een hypotheek te krijgen. Maar door een studieschuld kun je helaas wel minder lenen. Doordat je die schuld moet aflossen, hou je maandelijks immers minder over voor je hypotheek. Voor de crisis werd een studieschuld meestal niet meegewogen in de hypotheekaanvraag. Banken gingen er toen nog vanuit dat hoogopgeleiden snel meer zouden gaan verdienen. Inmiddels biedt een hogere opleiding echter geen enkele garantie meer op een goede baan met dito salaris. Een huis kopen met een studieschuld is om deze redenen minder eenvoudig dan vroeger.

Hoe zwaar telt mijn studieschuld mee?

Gelukkig rekent de bank je een studieschuld minder aan dan andere leningen, zoals een persoonlijke lening of een creditcardschuld. En onder het nieuwe leenstelsel, dat inging op 1 september 2015, telt een studieschuld nog minder mee voor je hypotheek. Dat komt omdat de voorwaarden waaronder je moet aflossen gunstiger zijn. Daar staat tegenover dat de basisbeurs is afgeschaft en studenten dus vaak meer moeten lenen. De bank gaat er vanuit dat jij elke maand 0,45 procent van je schuld terug betaalt aan DUO. Voor 1 september 2015 rekent de bank met 0,75 procent. Dit bedrag krijg je minder aan hypotheek. Bij andere leningen is dat trouwens 2 procent van de schuld.

Hoeveel minder kan ik lenen?

Het oorspronkelijke leenbedrag van DUO wordt ongeveer twee keer in mindering gebracht op het bedrag dat je kan lenen. Een rekenvoorbeeld: een stel dat samen 30.000 euro studieschuld heeft van vóór 1 september 2015, kan ongeveer 60.000 euro minder lenen.

Heeft het zin om te wachten tot ik een groter bedrag heb afgelost?

Helaas niet. De bank gaat uit van de oorspronkelijke schuld. Daar is het maandbedrag dat je moet aflossen immers op gebaseerd. Alleen als je versneld aflost, is de bank soms wel bereid naar de nieuwe schuld te kijken. Er is nog een andere truc om je maximale hypotheek te verhogen. Volgens de regels van de Nationale Hypotheek Garantie telt een financiële verplichting die minimaal een jaar na het afsluiten van een hypotheek begint, niet mee bij het berekenen van de maximale hypotheek. Let er wel op dat je geen financiële verplichtingen aangaat die je later, als je begint met aflossen, niet kunt nakomen.

Moet ik mijn studieschuld überhaupt wel opbiechten?

Je bent verplicht om bij een hypotheekaanvraag te melden welke schulden je hebt. Toch zouden veel starters hun studieschuld verzwijgen bij een hypotheekaanvraag. Een studieschuld staat namelijk niet geregistreerd bij het BKR en is dus niet te controleren door je hypotheekverstrekker. Maar pas op: heb je een hypotheek met NHG en verkoop je je huis met een restschuld, dan vervalt je recht op vergoeding vanuit de NHG als zij erachter komen dat je je hebt studieschuld verzwegen.

Sociaal leenstelsel

  • De basisbeurs is vanaf 1 september 2015 vervangen door een studievoorschot.
  • Lagere inkomens recht op een aanvullende beurs van maximaal € 391 per maand.
  • Je kunt maximaal € 870,46 lenen bij DUO. Krijg je geen aanvullende beurs of een lager bedrag, dan mag je dit bedrag extra lenen.
  • Als je problemen hebt om je collegegeld te betalen, dan kun je een beroep doen op het collegegeldkrediet. Betaal je het wettelijke collegegeld van € 2.030 per jaar (2018-2019), dan kun je maximaal  € 171,76 per maand lenen.
  • Je hebt 35 jaar om je studieschuld af te lossen.
  • Komt aflossen even niet goed uit dan kun je maximaal vijf ‘jokerjaren’ inzetten waarmee je een periode stopt met afbetalen.
  • Het bedrag dat je maandelijks aflost, mag niet meer dan 4 procent van je maandelijkse inkomen bedragen.

Trouwens, kijk ook even naar ons andere blog met 13 feitjes over je studieschuld!

Vragen over huis kopen met een studieschuld?

Heb je naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel ‘m dan kosteloos bij Kandoor. Een van onze gidsen helpt je vrijwillig verder, zo kan jij weer door!

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Hoi, wij zijn Kandoor, aangenaam!

En wij zijn er voor jou. Echt? Ja, echt.Kandoor is een maatschappelijk initiatiefvoor jouw financiële vragen

via onze 231 financiële gidsen

persoonlijk in onze online chat

vrijwillig, deskundig en onafhankelijk

Waarom? Omdat wij vindendat iedereen recht heeftop goede financiële kennis.

Ook slimme geldtips en exclusieve info ontvangen?
Uitschrijven kan op elk moment
Deel dit blog