De AOW-gerechtigde leeftijd blijft veranderen. Niet zo lang geleden kreeg je je eerste AOW-pensioen nog op 65 jaar, nu moet je wachten tot je AOW-leeftijd (richting 67 jaar) en vanaf 2022 komt daar nog een kwartaal bij. Tenminste.. zoals het er nu naar uitziet. De pensioenleeftijd is een belangrijk punt is in de aanstaande verkiezingen van maart. Dus goed om te weten wat de stand van zaken is. Daarom stelde ik mezelf de vraag: hoe werkt de AOW-leeftijd? 

Heb jij een vraag over je AOW? Stel ‘m op Kandoor.nl. Een gids met kennis van geldzaken denkt met je mee.

AOW-leeftijd

De situatie is weer veranderd

Met de verandering van de AOW-leeftijd verandert ook de manier waarop je je AOW opbouwt en hoeveel belasting je moet betalen. De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog. Dit gebeurt, omdat de levensverwachting gestegen is. En het in de wet geregeld is dat de AOW-leeftijd meestijgt met de levensverwachting. Vroeger was de AOW-leeftijd 65 jaar. Je begon vijftig jaar van tevoren met opbouwen: vanaf je vijftiende dus. Je begint nog steeds vijftig jaar van tevoren met opbouwen, maar dat doe je op dit moment dus pas vanaf je zeventiende.

Hoe is de AOW samengesteld?

Om de belastingen te berekenen, maken we in Nederland gebruik van de belastingschijven. Je pensioen, loon, AOW-uitkering of andere uitkering hoort bij je belastbare inkomen uit werk en woning: box één. Als je meer gaat verdienen ga je ook procentueel gezien meer belasting betalen. Over de eerste twee schijven van het belastingstelsel moet je ook premie volksverzekeringen betalen. Hiermee betaal je voor de AOW, ANW (Algemene nabestaandenwet) en de Wlz (Wet langdurige zorg).

Verandering bij behalen AOW-leeftijd

Het tarief van de premie volksverzekeringen hangt af van je leeftijd. Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd behaald, dan wordt het belastingtarief over de eerste twee schijven aangepast. De maand waarop je jarig bent, bepaalt dan de hoogte van het tarief van dat jaar. Voor de ANW en Wlz blijf je wel gewoon betalen.

AOW-leeftijd in 2022 wordt 67 jaar en 3 maanden

In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Nieuwsgierig naar welke leeftijd jij met pensioen kan? Gebruik de tool Sociale Verzekeringsbank. Snap je iets niet? Stel dan je vraag op Kandoor.nl en ga gratis in gesprek met een van onze vrijwillige gidsen.

Deze AOW-leeftijd (van 67 jaar en 3 maanden) is voor iedereen die geboren is tussen 1 januari en 30 september in het jaar 1955. Als je geboren bent na 30 september 1955, dan kun je ervan uit gaan dat de leeftijd nog hoger is dan 67 jaar en 3 maanden, maar in ieder geval minimaal die leeftijd. Vijf jaar voorafgaande aan je AOW weet je wanneer je precies AOW gaat ontvangen. Mocht je geboren zijn voor 1 januari 1955, dan blijft je AOW-leeftijd hetzelfde.

 

 

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Hoi, wij zijn Kandoor, aangenaam!

En wij zijn er voor jou. Echt? Ja, echt.Kandoor is een maatschappelijk initiatiefvoor jouw financiële vragen

via onze 197 financiële gidsen

persoonlijk in onze online chat

vrijwillig, deskundig en onafhankelijk

Waarom? Omdat wij vindendat iedereen recht heeftop goede financiële kennis.

Blijf maandelijks op de hoogte van financiële ontwikkelingen en tips!
Uitschrijven kan op elk moment
Deel dit blog