Als je met pensioen gaat, krijg je verschillende keuzes voor je kiezen. Eén daarvan is de keuze voor het partnerpensioen. Wanneer kies je voor een partnerpensioen? En wat zijn de redenen om voor een hoger of lager partnerpensioen te kiezen? Kandoor.nl denkt met je mee. 

Ga je met pensioen en heb je een vraag? Stel je vraag op Kandoor.nl. Onze meedenkers helpen je op weg. Zodat jij weer door kan.

keuze partnerpensioen

Partnerpensioen voor je pensioendatum

Om te begrijpen welke keuzes je kunt maken, leggen we kort uit hoe het partnerpensioen werkt. Partnerpensioen is het pensioen dat jouw partner ontvangt als jij komt te overlijden. Elke pensioenregeling heeft zijn eigen regels over het partnerpensioen. Maar bij veel pensioenfondsen ben je in ieder geval tijdens je werkende leven ‘verzekerd’ voor het partnerpensioen. Dus mocht je overlijden voordat je pensioendatum is ingegaan? Dan heeft je partner waarschijnlijk recht op een maandelijks of een éénmalig bedrag. Om dit precies na te gaan, kijk je op je laatste Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daar staat de hoogte van het partnerpensioen voor je pensioendatum gemeld, en de hoogte na je pensioendatum.

Je partnerpensioen kan tijdens je werkzame leven op twee manieren zijn ingericht:

  1. Op opbouwbasis (een vaste spaarpot voor je partnerpensioen)
  2. Op risicobasis (een tijdelijke verzekering voor je partnerpensioen)

De manier van opbouwen heeft soms invloed op je partnerpensioen vanaf je pensioendatum.

Partnerpensioen bij pensioneren

Ga je met pensioen en heb je een partnerpensioen op opbouwbasis? Dan komt de situatie van je partnerpensioen tijdens je werkende leven te vervallen en komt er een andere situatie in de plaats. Je partnerpensioen is vaak gebaseerd op de hoogte van je eigen pensioen vanaf je standaard pensioendatum. De standaard pensioendatum is bij veel pensioenfondsen tegenwoordig 67 jaar, of gelijk aan je AOW-leeftijd. Dus krijg jij op dat moment 700 euro pensioen per maand? En is je partnerpensioen 50 procent? Dan ontvangt je partner 350 euro pensioen als jij komt te overlijden.

Je pensioenfonds geeft je mogelijk de keuze om je partnerpensioen uit te ruilen. Het hangt af van je pensioenregeling op welke manieren dit kan, maar hier leggen we beide situaties uit.

Een hoger eigen pensioen, een lager partnerpensioen

Heb je een partnerpensioen opgebouwd? Je pensioenfonds geeft je mogelijk de keuze om je partnerpensioen in te ruilen voor een hoger eigen pensioen. Dit betekent dat je zelf meer geld per maand krijgt. Je partner krijgt bij overlijden minder, of helemaal niets.

Een lager eigen pensioen, in ruil voor een partnerpensioen

Het kan zijn dat je geen partnerpensioen hebt opgebouwd in jouw pensioenregeling. Dan geeft je pensioenfonds mogelijk de keuze om een deel van je eigen pensioen uit te ruilen voor een partnerpensioen. Je levert dan een deel van je eigen pensioen in voor een partnerpensioen van bijvoorbeeld een partnerpensioen van 50 procent. Je kunt meestal niet kiezen hoeveel partnerpensioen je inruilt. Maar dit kan verschillen per pensioenregeling. Dus wil je dit zeker weten? Vraag het dan na bij je pensioenfonds.

Check, check dubbelcheck

Het is misschien niet zo leuk om na te denken over je overlijden. Maar het is voor de juiste keuze wel slim om te doen. Deze vragen kun je jezelf stellen:

  • Ben ik alleenstaand? Dan heb je geen partnerpensioen nodig. Je haalt als alleenstaande het maximale uit je pensioen als je het partnerpensioen uitruilt voor een hoger eigen pensioen.
  • Heb ik een partner? Stel jezelf dan de vraag: welk inkomen heeft mijn partner als ik kom te overlijden? Heeft je partner bijvoorbeeld zelf een goed pensioen? Dan is het partnerpensioen misschien niet nodig. Je hebt er misschien meer plezier aan om het uitgekeerd te krijgen zolang jullie samenleven. Heeft je partner een lager of geen pensioen opgebouwd? Dan is het partnerpensioen misschien wel een welkome toevoeging.
  • Wat is mijn levensverwachting? Natuurlijk (en gelukkig) weten we niet wanneer we overlijden. Maar in sommige gevallen kun je wel een inschatting maken. Werden bijvoorbeeld je ouders en voorouders heel oud? Dan is de kans groter dat jij ook langer leeft. Ditzelfde kun je nagaan bij je partner.
  • Wat is het leeftijdsverschil met mijn partner? In de regel leven vrouwen langer dan mannen. En vaak is de vrouwelijke partner jonger dan de man. Heb je een veel jongere vrouwelijke partner? Dan is de kans groter dat zij langer leeft. En dus langer gebruik zou kunnen maken van het partnerpensioen.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Hoi, wij zijn Kandoor, aangenaam!

En wij zijn er voor jou. Echt? Ja, echt.Kandoor is een maatschappelijk initiatiefvoor jouw financiële vragen

via onze 174 financiële gidsen

persoonlijk in onze online chat

vrijwillig, deskundig en onafhankelijk

Waarom? Omdat wij vindendat iedereen recht heeftop goede financiële kennis.

Blijf maandelijks op de hoogte van financiële ontwikkelingen en tips!
Uitschrijven kan op elk moment
Deel dit blog