Heb ik recht op een persoonsgebonden budget (PGB)?

Je kunt in aanmerking komen voor persoonsgebonden budget (PGB) als je thuis zorg of hulp in je huishouding nodig hebt, door ziekte, handicap of ouderdom. Met dit bedrag koop je zelf de zorg in. Wanneer je er recht op hebt en hoe je goed voorbereid 2017 ingaat met PGB, lees je in dit artikel.

Vragen die anderen ook hebben…

Heb je ook een financiële vraag? Stel hem op Kandoor.nl!

pgb

Het persoonsgebonden budget (PGB)

Zoals hierboven al duidelijk werd, PGB is een budget waarmee je zelf de zorg voor jou of voor je kind kunt inkopen. Dit kan bij een zorginstelling, maar je kunt ook in een situatie zitten waarbij je een familielid ‘inkoopt’ voor de zorg die geleverd moet worden.

Met een PGB ben je niet beperkt tot de aanbieders van zorg en ondersteuning waar je gemeente mee samenwerkt. Het kan dus erg fijn zijn als je zelf de touwtjes in eigen handen kunt houden. Jij weet waarschijnlijk het beste welke zorg je wil voor jezelf of voor degene die je verzorgt. Door het zelf te beheren, kun je de hulpverlening beter afstemmen op je persoonlijke situatie.

Maar… het kan ook een nadeel zijn. Een PGB brengt een behoorlijke administratieve rompslomp met zich mee. Ook kun je niet in het wilde weg zorg inkopen, maar moet je hier verantwoording over afleggen.

4 soorten PGB

Er bestaan vier verschillende vormen van PGB:

  1. Jeugdhulp-budget voor kinderen tot 18 jaar – aanvragen bij de gemeente
  2. Wmo-budget (Wet maatschappelijke ondersteuning), onder andere voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding – aanvragen bij de gemeente
  3. Wlz-budget (Wet langdurige zorg) voor langdurige zorg thuis – aanvragen bij het zorgkantoor
  4. Zvw-budget (Zorgverzekeringswet) voor verzorging en verpleging aan huis – aanvragen bij je zorgverzekeraar

Voorwaarden

Een PGB krijg je niet zomaar. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en deze verschillen per vorm van PGB. In veel gevallen moet je uitleggen waarom ‘zorg in natura’ niet geschikt is in jouw situatie. Zorg in natura houdt in dat de gemeente of het zorgkantoor de zorgaanbieders en ondersteuning voor je regelt. Ook regelen zij de administratie daaromheen. Is dit in jouw situatie niet mogelijk, dan kun je verder kijken naar de voorwaarden die gesteld worden voor een PGB. In een enkel geval is een combinatie van PGB en zorg in natura mogelijk.

Wmo

Wmo is een wet die ervoor zorgt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en blijven participeren in de samenleving. Bij Wmo-zorg wordt bijvoorbeeld van je gevraagd dat je kunt uitleggen waarom je een PGB wilt en waarom ‘zorg in natura’ niet geschikt is. Ook moet je het budget kunnen beheren, de zorg moet doeltreffend (dus bijdragen aan zelfstandigheid), cliëntgericht en veilig zijn.

Jeugdzorg

Voor een jeugdzorg-budget is het belangrijk dat je kunt uitleggen waarom ‘zorg in natura’ niet geschikt is. Ook moet je zelf het budget beheren (je mag ook iemand machtigen om dit te doen) en je koopt zorg in die doeltreffend (dus bijdraagt aan zelfstandigheid), clientgericht en veilig is.

Wlz

Voor een Wlz-budget moet je met het zorgkantoor hebben besproken waarom een PGB geschikt is. Je maakt een budgetplan en laat hierin weten welke zorg je inkoopt en bij welke zorgverlener(s). Met iedere zorgverlener wordt een zorgovereenkomst afgesloten (meer informatie hierover vind je bij de Sociale Verzekeringsbank). Bij iedere overeenkomst maak je een zorgbeschrijving. Ook mag je een vertegenwoordiger aanwijzen die het budget beheert (in sommige gevallen is dit verplicht). Krijg je een PGB, dan mag je geen behandelingen betalen van dat budget.

Zvw

Voor een Zvw-budget moet je een budgetplan kunnen maken, de juiste indicatie hebben en dat je het PGB kunt beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Ook moet jij (of je kind) een specifieke zorgvraag hebben, waardoor zorg van een thuiszorginstelling komt te vervallen. Een voorbeeld van specifieke zorgvraag is dat de zorg nodig is op wisselende of ongebruikelijke tijden, op verschillende plaatsen of vooraf moeilijk is in te plannen of 24 uur per dag beschikbaar dient te zijn.

Hoogte van je PGB

Hoeveel budget je krijgt, hangt af van de ondersteuning en de zorg die je nodig hebt. Het kan nooit hoger zijn dan de kosten die de gemeente normaal gesproken maakt voor de zorg of ondersteuning die standaard wordt aangeboden.

Wat moet ik weten voor 2017?

Voor je het weet is het jaar om en met iedere jaarwisseling, veranderen er ook weer kleine lettertjes in de wet- en regelgeving.

Als je al PGB ontvangt, is het van belang dat je 2016 goed afrondt. Heb je nog voldoende budget over voor 2016? Lopen een of meer van je zorgovereenkomsten (binnenkort) af? Heb je een nieuwe zorgverlener of krijg je andere zorg?

Als je zorgovereenkomst binnenkort afloopt, dan krijg je daar altijd bericht van van de SVB. Eventuele wijzigingen dien je aan hen door te geven, ook als het gaat om een verlenging van de zorg. Krijg je een nieuwe zorgverlener of andere zorg, dan moet je opnieuw een zorgovereenkomst afsluiten.

Toekenningsbesluit 2017

Als je ook voor volgend jaar een zorgbehoefte hebt (en een indicatie) dan ontvang je van je zorgkantoor of gemeente een nieuw toekenningsbesluit. Hierin staat het type ondersteuning, hoogte van je budget en het maximaal toegestane tarief per soort ondersteuning.

Maar controleer ook vooral je zorgovereenkomst(en). Als je een einddatum in de zorgovereenkomst hebt gezet, vervalt de overeenkomst op die datum. Wil je de zorgovereenkomst verlengen, stuur dan op tijd een wijzigingsformulier en maak een nieuwe overeenkomst met de zorgverlener (ook als het dezelfde persoon is!). Ditzelfde geldt wanneer de werkzaamheden van de zorgverlener veranderen of wanneer de zorg uit een andere wet wordt betaald.

Andere tarieven

Je gemeente kan besluiten om per 1 januari 2017 een ander maximum uurtarief te vragen. Stel dat de gemeente het budget verlaagt, kan dit gevolgen hebben voor de afspraken die je met je zorgverlener hebt gemaakt. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je zorgverlener zijn of haar tarieven aanpast. Houd hier rekening mee en ga in gesprek met je zorgverlener en vraag informatie aan bij jouw gemeente.

Heb je ook een financiële vraag?

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Ook slimme geldtips en exclusieve info ontvangen?
Uitschrijven kan op elk moment

Heeft deze blog je geholpen?