Aanrechtgeld, aanrechtsubsidie: Wat is het en heb ik er recht op?

Wat is aanrechtgeld? Het klinkt alsof je van de Belastingdienst geld krijgt om in de keuken taarten en koekjes te bakken. In zekere zin is dat zo! De term is al erg oud en stamt uit de tijd waarin voornamelijk de mannen werkten en de vrouwen geen inkomsten hadden (en thuis waren dus). Vandaag de dag is dit nog steeds aan de orde. Kandoor.nl legt uit wat het is en nog belangrijker: wanneer je er recht op hebt.

Vragen die andere mensen ook hebben…

Klik op een vraag en stel ‘m gratis en snel in onze chat!

Heb jij ook een financiële vraag? Stel ‘m op Kandoor.nl. Onze gidsen helpen je gratis op weg.

aanrechtgeld
Photo by Kipras Štreimikis on Unsplash

Algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner

Aanrechtgeld wordt ook wel aanrechtsubsidie, aanrechttoeslag, huisvrouwensubsidie, of zelfs huisvrouwentoeslag genoemd. Deze benamingen zijn natuurlijk niet meer van deze tijd, daarom wordt het tegenwoordig ‘algemene heffingskorting voor minstverdienende partner’ genoemd.

Het slaat uiteindelijk allemaal op hetzelfde, namelijk op de algemene, maximale heffingskorting. De algemene heffingskorting mag je in sommige gevallen aftrekken, zodat je minder belasting hoeft te betalen. Een mooi belastingvoordeel als je zelf weinig te besteden hebt, en je partner wel voldoende inkomen heeft. Wanneer dat is? Lees dan snel verder!

Wanneer krijg ik aanrechtgeld?

Om voor aanrechtgeld in aanmerking te komen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • je bent 21 jaar of ouder;
  • je hebt langer dan 6 maanden dezelfde partner;
  • je hebt weinig tot geen inkomen, waardoor je de algemene heffingskorting niet op je eigen inkomen kan laten toepassen;
  • jouw partner heeft voldoende inkomen om niet alleen de eigen loonheffingskorting te ontvangen, maar ook die van jou.

Anders gezegd: je komt in aanmerking voor deze heffingskorting als je partner werkt en jij niet of nauwelijks geld verdient (tot € 6.500 euro). Je betaalt dan geen belasting. Degene die wél werkt, mag de algemene heffingskorting, het aanrechtgeld, toepassen op zijn of haar inkomen tijdens de gezamenlijke inkomstenbelasting. Deze subsidie wordt vervolgens op de rekening van de ‘minstverdiener’ gestort.

Afbouw aanrechtgeld: wanneer ben je geboren?

Goed om te realiseren: deze subsidie wordt al een paar jaar afgebouwd (sinds 2009) en wordt in 2024 afgeschaft. Gelukkig beseft de politiek dat er nog genoeg mensen zijn die al jaren aanrechtgeld krijgen en rekenen op dit bedrag. Daarom wordt de subsidie niet in één keer afgeschaft. Echter is er wel een verschil in de bedragen voor mensen die vóór 1963 zijn geboren en mensen die na 31 december 1962 zijn geboren. Houd er dus rekening mee dat het aanrechtgeld mogelijk minder is in 2021 dan in 2020. Bekijk de bedragen hieronder.

Aanrechtsubsidie 2021, de bedragen:

Ben je de minstverdiener en ben je vóór 1963 geboren?
Dan heb je in 2021 mogelijk recht op het maximale bedrag van € 2.837,-

Ben je de mistverdiener en ben je geboren in of na 1963?
Dan heb je in 2020 mogelijk recht op € 379,-

Aanrechtsubsidie 2020, de bedragen:

Ben je de minstverdiener en ben je vóór 1963 geboren?
Dan heb je in 2020 mogelijk recht op het maximale bedrag van € 2.711,-

Ben je de mistverdiener en ben je geboren in of na 1963?
Dan heb je in 2020 mogelijk recht op € 542,-

Aanrechtsubsidie 2019, de bedragen:

Ben je de minstverdiener en ben je vóór 1963 geboren?
Dan heb je in 2019 mogelijk recht op het maximale bedrag van € 2.477,-
In 2018 was dit bedrag maximaal € 2.265,-

Ben je de mistverdiener en ben je geboren in of na 1963?
Dan heb je in 2019 mogelijk recht op € 661,-
In 2018 was dit bedrag maximaal € 755,-

Aanrechtsubsidie en AOW: als mijn inkomen verandert…

Als degene die werkt met (vervroegd) pensioen gaat, heeft dat gevolgen voor het inkomen. Maar het betekent niet dat je partner geen recht meer heeft op het aanrechtgeld. Wel kan de hoogte ervan veranderen.

Gaat de minstverdiener AOW ontvangen? Dan ontvangt deze persoon een eigen ‘inkomen’. Het recht op de aanrechtgeld komt dan te vervallen.

Heb jij een persoonlijke vraag over loonheffing?
Leg je vraag eens voor aan Kandoor.nl. Wij denken met je mee. 

Hoe krijg je aanrechtsubsidie?

Aanvragen algemene heffingskorting minstverdienende partner
Jij en je partner vullen samen de belastingaangifte inkomstenbelasting in, of jullie doen een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Vervolgens kijkt de belastingdienst of je recht hebt op een deel, of op het volledige bedrag van de aanrechtsubsidie. Dit doen ze aan de hand van je inkomen en de belasting er betaald wordt. Je hebt sowieso recht op algemene heffingskorting. Daarnaast heb je recht op het deel van de heffingskorting dat niet uitbetaald kan worden als het inkomen van je partner te laag is. Deze berekening doet de belastingdienst.

Aanrechtsubsidie aanvragen met terugwerkende kracht

Kom je erachter dat je in het verleden recht bleek te hebben op de algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner? Dan kun je dit nog tot 5 jaar terug aanvragen door je eerdere belastingaangiftes te corrigeren. In 2021 kun je dus je aangifte over 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 nog wijzigen.

Waar komt aanrechtsubsidie vandaan?

Een van onze vraagstellers vertelde ons de oorsprong van aanrechtgeld. Dit wilden we natuurlijk ook aan jullie vertellen. Zo is het ontstaan:

Vroeger werkte vaak alleen de man. Over een gedeelte van zijn inkomen (€ 15.000,-) hoefde hij geen belasting te betalen. Werkte zowel man als vrouw dan had ieder een vrijstelling van € 7.500,–. Het hof van Europa heeft ooit een uitspraak gedaan dat Nederland man en vrouw als zelfstandige eenheid moest behandelen. De vrijstelling voor de alleen werkende man werd daarom verlaagd naar € 7.500,-. Om het gezin er financieel niet op achteruit te laten gaan kreeg de vrouw de vrijstelling die de man ging missen.
Zo is ook de term aanrechtsubsidie ontstaan. (30% van € 7.500,– is ongeveer € 2.200,–).

Tijden zijn veranderd, waardoor de term aanrechtgeld/aanrechtsubsidie denigrerend kan overkomen. Daarom hanteert de belastingdienst nu de term: “algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner”. Dit rolt niet zo gemakkelijk van de tong, maar het is wel een duidelijkere en neutrale term.

Weet jij of je recht hebt op aanrechtgeld?

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.