Wat is aanrechtgeld? Het klinkt alsof je van de Belastingdienst geld krijgt om in de keuken taarten en koekjes te bakken. Was dat maar zo! De term is al erg oud en stamt uit de tijd waarin voornamelijk de mannen werkten en de vrouwen geen inkomsten hadden. Vandaag de dag is dit nog steeds aan de orde. Kandoor.nl legt uit wat het is en nog belangrijker: wanneer je er recht op hebt.

Heb jij ook een vraag? Stel je vraag op Kandoor.nl. Onze gidsen helpen je gratis op weg.

aanrechtgeld

Algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner

Aanrechtgeld wordt ook wel aanrechtsubsidie, aanrechttoeslag, huisvrouwensubsidie, of zelfs huisvrouwentoeslag genoemd. Deze benamingen zijn natuurlijk niet meer van deze tijd, daarom wordt het tegenwoordig algemene heffingskorting voor minstverdienende partner genoemd. Het slaat allemaal op hetzelfde, namelijk op de algemene, maximale heffingskorting. De algemene heffingskorting mag je in sommige gevallen aftrekken, zodat je minder belasting hoeft te betalen. Wanneer dat is? Lees dan snel verder!

Wanneer krijg ik aanrechtgeld?

Om voor aanrechtgeld in aanmerking te komen, heb je tenminste zes maanden dezelfde partner (je mag ook weduwe of weduwnaar zijn), een te laag inkomen en je partner een inkomen die wel hoog genoeg is.

Anders gezegd: je komt in aanmerking voor deze heffingskorting als je partner werkt en jij niet of nauwelijks geld verdient (tot € 6.500 euro). Je betaalt dan geen belasting. Degene die wél werkt, mag de algemene heffingskorting, het aanrechtgeld, toepassen op zijn of haar inkomen tijdens de gezamenlijke inkomstenbelasting. Deze subsidie wordt vervolgens op de rekening van de ‘minstverdiener’ gestort.

Bedragen

Vanaf 2024 stopt deze vorm van subsidie en worden de bedragen vanaf 2009 al langzaam afgebouwd. Gelukkig beseft de politiek dat er nog genoeg mensen zijn die al jaren in deze situatie zitten en dat die niet zomaar gestraft mogen worden. Daarom is er een verschil in de bedragen voor mensen die vóór 1963 zijn geboren en mensen die na 31 december 1962 zijn geboren.

Ben je de minstverdiener en ben je vóór 1963 geboren, dan heb je in 2016 mogelijk recht op het maximale bedrag van € 2.242 euro. Ben je geboren in of na 1963? Dan heb je in 2016 mogelijk recht op € 1.047 euro.

Mijn inkomen verandert…

Als degene die werkt met (vervroegd) pensioen gaat, heeft dat gevolgen voor het inkomen. Maar het betekent niet dat je partner geen recht meer heeft op het aanrechtgeld. Wel kan de hoogte ervan veranderen.

Gaat de minstverdiener met pensioen, dan ontvangt deze persoon een eigen ‘inkomen’. Het recht op de aanrechttoeslag komt dan te vervallen.

Algemene heffingskorting minstverdienende partner aanvragen

Jij en je partner vullen samen de belastingaangifte inkomstenbelasting in, of jullie doen een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Vervolgens kijkt de belastingdienst of je recht hebt op een deel, of op het volledige bedrag van de aanrechtsubsidie. Dit doen ze aan de hand van je inkomen en de belasting er betaald wordt. Je hebt sowieso recht op algemene heffingskorting. Daarnaast heb je recht op het deel van de heffingskorting dat niet uitbetaald kan worden als het inkomen van je partner te laag is. Deze berekening doet de belastingdienst.

Waar komt aanrechtsubsidie vandaan?

Een van onze vraagstellers vertelde ons de oorsprong van aanrechtgeld. Dit wilden we natuurlijk ook aan jullie vertellen. Zo is het ontstaan:

Vroeger werkte vaak alleen de man. Over een gedeelte van zijn inkomen € 15.000,– hoefde hij geen belasting te betalen. Werkte zowel man als vrouw dan had ieder een vrijstelling van € 7.500,–. Het hof van Europa heeft ooit een uitspraak gedaan dat Nederland man en vrouw als zelfstandige eenheid moest behandelen. De vrijstelling voor de alleen werkende man werd daarom verlaagd naar € 7.500,–. Om het gezin er financieel niet op achteruit te laten gaan kreeg de vrouw de vrijstelling die de man ging missen.
Zo is ook de term aanrechtsubsidie ontstaan. (30% van € 7.500,– is ongeveer € 2.200,–).

Tijden zijn veranderd, waardoor de term aanrechtgeld/aanrechtsubsidie denigrerend kan overkomen. Daarom hanteert de belastingdienst nu de term: “algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner”. Dit rolt niet zo gemakkelijk van de tong, maar het is wel een duidelijkere en neutrale term.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Hoi, wij zijn Kandoor, aangenaam!

En wij zijn er voor jou. Echt? Ja, echt.Kandoor is een maatschappelijk initiatiefvoor jouw financiële vragen

via onze 174 financiële gidsen

persoonlijk in onze online chat

vrijwillig, deskundig en onafhankelijk

Waarom? Omdat wij vindendat iedereen recht heeftop goede financiële kennis.

Blijf maandelijks op de hoogte van financiële ontwikkelingen en tips!
Uitschrijven kan op elk moment
Deel dit blog