De fiscale oudedagsreserve… what is it good FOR? Oké, even serieus. Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de FOR. Hiermee kunnen zij tijdens de werkperiode fiscaal slim pensioen opbouwen. Dat klinkt aantrekkelijk! Maar is dit het ook? Hoe werkt de FOR precies? Ik dook voor jou in de materie.

Heb jij een financiële vraag? Stel ‘m op Kandoor.nl. Onze gidsen kijken met je mee.

zzp FOR

Wat is de FOR?

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een bedrag dat afgetrokken mag worden van de bruto winst. Hierdoor neemt het belastbaar inkomen af, dus betaal je per saldo ook minder belasting. Het bedrag dat afgetrokken mag worden van de winst is €8.774 of 9.8% van de totale winst (2016), waarbij het laagste van de twee van kracht is.

Voorwaarden FOR

Om in aanmerking te komen voor de FOR moet je voor de belastingdienst een ondernemer zijn die inkomstenbelasting betaalt. Dit houdt in dat bijvoorbeeld ZZP’ers wel in aanmerking komen voor de oudedagsreserve, maar ondernemers met een BV niet. Dit komt omdat ondernemers met een BV vennootschapsbelasting afdragen in plaats van inkomstenbelasting. Vervolgens moet er ook voldaan worden aan het urencriterium. Het urencriterium houdt in dat je 1.225 uren per jaar moet besteden aan de onderneming. Daarbij moet de tijd die besteed wordt aan de onderneming meer zijn dan aan andere werkzaamheden, bijvoorbeeld het werken in loondienst. De laatste voorwaarde is dat de AOW leeftijd ook nog niet bereikt mag zijn.

Maximaal Reserveren

Er zijn een aantal puntjes die hierbij van belang zijn. Het is namelijk zo dat je nu een bedrag kunt reserveren, maar de totale reserve in de onderneming mag nooit hoger worden dan de waarde van het eigen vermogen. Daarbij hoeft het niet altijd voordelig te zijn om al de betalingen die aan de belasting gedaan worden te verschuiven naar de toekomst. Ik bespreek nu de voordelen en nadelen.

Het voordeel van de FOR

Het kan zijn dat de onderneming vrij jong is en dat alle kleine voordelen de onderneming kunnen helpen. Zo kan een bedrag toegewezen, ofwel ‘gedoteerd’, worden aan de FOR. In plaats van het geld te reserveren, wordt dit geld geïnvesteerd in de onderneming. Daarbij kan het zijn dat het inkomen op een later punt in de tijd in een lagere box kan vallen. Hierdoor kan het interessant zijn om deze optie te overwegen, omdat je effectief minder belasting betaalt over de levensloop van de onderneming.

De nadelen van de FOR

Op papier heb je een bepaald bedrag gereserveerd als oudedagsreserve. Op moment dat de onderneming stop wordt gezet, dan komt dit bedrag vrij en moet er inkomstenbelasting over betaald worden. Dit is niet per direct een nadeel, maar houd er wel rekening mee dat dit bedrag het belastbaar inkomen ineens laat toenemen op moment dat de onderneming stop wordt gezet. Als gevolg kan het zijn dat het bedrag dat je moet afdragen in de periode dat de onderneming stop gezet wordt aanzienlijk hoger is dan het bedrag dat afgedragen had moeten worden op het moment dat de reservering gedaan was. In dit geval betaal je meer belasting over de levensloop van de onderneming. Het vrijkomen van het gereserveerde bedrag gebeurt ook op moment dat:

  • de AOW leeftijd is bereikt
  • wanneer er niet aan het urencriterium voldaan is in het huidige en het vorige kalenderjaar
  • wanneer de ondernemer komt te overlijden.

In het laatste geval kan de partner de onderneming voortzetten om het vrijkomen van de reserve tegen te gaan.

Afbouwen FOR

De reserve kan ook afgebouwd worden door het aankopen van een lijfrente product. Op moment dat er een lijfrente aangekocht wordt, komt dit bedrag vrij van de reserve. Vervolgens moet er inkomstenbelasting over betaald worden. Daar tegenover staat de premieaftrek lijfrenteverzekering, waardoor het belastbaar inkomen weer afneemt. De optimale keuze hangt af van de individuele situatie, dus hier kan ik geen directe uitspraak over doen.

Conclusie

De conclusie is kort maar krachtig: het reserveren voor de oude dag is dus een ingewikkeld klusje, waardoor het belangrijk is om genoeg informatie te verzamelen voordat je actie onderneemt.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Hoi, wij zijn Kandoor, aangenaam!

En wij zijn er voor jou. Echt? Ja, echt.Kandoor is een maatschappelijk initiatiefvoor jouw financiële vragen

via onze 174 financiële gidsen

persoonlijk in onze online chat

vrijwillig, deskundig en onafhankelijk

Waarom? Omdat wij vindendat iedereen recht heeftop goede financiële kennis.

Blijf maandelijks op de hoogte van financiële ontwikkelingen en tips!
Uitschrijven kan op elk moment
Deel dit blog