Stel: je tante overlijdt plotseling. Een ontzettend ingrijpende gebeurtenis. Dan hoor je dat zij een erfenis aan jou heeft nagelaten. Je vermoedt dat je tante schulden had, maar je weet dit niet zeker. Je besluit de erfenis niet te willen. Kun je de erfenis weigeren? Kandoor.nl helpt je op weg. 

Heb jij een financiële vraag? Stel je vraag hier gratis aan de meedenkers van Kandoor.nl

schulden
Photo provided by Pixabay by Pexels.com

Als erfgenaam mag je zelf kiezen of je de erfenis aanvaardt. Je kunt drie dingen doen, namelijk het erfrecht

  • zuiver aanvaarden;
  • beneficiair aanvaarden;
  • of verwerpen.

Zuiver aanvaarden: ja ik wil de erfenis

Aanvaard je een erfenis zuiver, dan accepteer je zowel het vermogen als de schulden.

Beneficiair aanvaarden: ik wil het vermogen erven, maar niet de schulden

Aanvaard je beneficiair, dan geef je aan alleen te accepteren als het nagelaten vermogen positief is. De schulden worden dan met het vermogen vereffend. Aan beneficiair aanvaarden zijn wel kosten verbonden, omdat er een zogenaamde ‘akte van beneficiair aanvaarden’ wordt opgemaakt. Dit heet ook wel boedelbescherming.

Zodra één van de erfgenamen beneficiair heeft aanvaard, zijn alle erfgenamen verplicht gezamenlijk te voldoen aan eventuele schulden. Bezittingen van de overledene kunnen hiervoor worden verkocht. Voor de precieze details van deze optie verwijzen we door naar de notaris, omdat dit een erg ingewikkelde procedure kan zijn en per geval kan verschillen. Overleg deze keuze daarom goed met de rest van je familie.

Verwerpen: ik wil de erfenis weigeren

Het is mogelijk om af te zien van een erfenis. Dit heet het ‘verwerpen van erfrecht’ en houdt in dat je afziet van zowel de schulden als het vermogen wat die persoon nalaat. Op papier ben je dan nooit een erfgenaam geweest.

Verklaring invullen

Voor zowel het aanvaarden als het verwerpen van erfrecht moet je een verklaring nalatenschap bij de kantonrechter afleggen. Dit doe je bij bij de griffie (secretaris) van de rechtbank en gebeurt bij de rechtbank in de laatste woonplaats van de overledene. Dit kan de notaris voor je doen.

Erfrecht verworpen? Denk aan je kids

Belangrijk om te weten als je de erfenis verwerpt, is dat eventueel je kinderen bij de volgende groep horen die aanspraak maakt op de erfenis. Zij zullen opnieuw via dezelfde procedure moeten verwerpen. Zijn je kinderen minderjarig, dan is het mogelijk om als volmacht namens je kinderen te verwerpen, boedelbescherming is hiervoor niet nodig.

Minderjarige kinderen worden door de wet beschermd, mocht er na een periode van drie maanden geen formulier zijn ingevuld. Dan wordt geacht dat het kind de erfenis beneficiair heeft geaccepteerd: het kan wel in aanmerking komen voor het vermogen, maar zal dan niet voor de kosten opdraaien.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

Hoi, wij zijn Kandoor, aangenaam!

En wij zijn er voor jou. Echt? Ja, echt.Kandoor is een maatschappelijk initiatiefvoor jouw financiële vragen

via onze 231 financiële gidsen

persoonlijk in onze online chat

vrijwillig, deskundig en onafhankelijk

Waarom? Omdat wij vindendat iedereen recht heeftop goede financiële kennis.

Ook slimme geldtips en exclusieve info ontvangen?
Uitschrijven kan op elk moment
Deel dit blog