Dus zó werkt de dekkingsgraad!

Dekkingsgraad…. Als ik het woord dekkingsgraad invoer in Google, dan is een van de eerste resultaten op mijn scherm: ‘Dekkingsgraden pensioenfondsen blijven op laag niveau steken.’ Is dit erg? Want kunnen we hieraan doen? En misschien wel de meest belangrijke vraag: Wat stellen die dekkingsgraden nou precies voor? En waarom zijn ze zo belangrijk in de pensioensector?

Vragen die anderen ook hebben…

Klik op een vraag en stel ‘m direct kosteloos en snel in onze chat!

Heb jij een financiële vraag? Stel ‘m op Kandoor.nl.

dekkingsgraad 2019 2020
Photo by Lukas from Pexels

Dé dekkingsgraad

Er wordt vaak gesproken over ‘de dekkingsgraad’. Voor de buitenwereld klinkt dit misschien logisch, maar er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. Hiervan ga ik de twee meestgebruikte behandelen. Terwijl ik de actuele dekkingsgraad bespreek, wil ik kort uitleggen wat de dekkingsgraad precies is.

De actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad geeft aan hoeveel bezittingen een pensioenfonds heeft en de huidige en toekomstige verplichtingen van het fonds aan de deelnemers. De dekkingsgraad laat zien of het pensioenfonds alle deelnemers zowel nu als in de toekomst uit kan blijven betalen. Daarbij is de actuele dekkingsgraad een momentopname van de verhouding tussen die twee waardes, bijvoorbeeld op 31 augustus. Het voordeel van deze methode is dat het altijd de meest recente dekkingsgraad toont. Aan de andere kant geeft deze methode een vertekend beeld van de dekkingsgraden van pensioenfondsen, omdat een goede of slechte maand een enorme schommeling kan geven in de actuele dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad

In tegenstelling tot de actuele dekkingsgraad, is de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden: hierbij telt iedere maand even zwaar mee. Deze methode geeft een beter beeld van de prestaties van pensioenfondsen, omdat maandelijkse schommelingen tegen elkaar wegvallen. Ik citeer een artikel op nu.nl:

“De actuele dekkingsgraad is nu wel gestegen, maar de beleidsdekkingsgraad is gedaald.”

Als je niet zou weten wat het verschil is tussen die twee, dan is de vorige zin net zo nuttig als de Nederlandse weersvoorspellingen. Maar, aangezien je de vorige twee kopjes aandachtig bestudeerd hebt, weet je dat deze uitspraak vooral negatief is. In andere woorden: de afgelopen maand hebben de fondsen het goed gedaan, maar gemiddeld genomen zijn de fondsen erop achteruit gegaan dit jaar.

Lage dekkingsgraad… wat nu?

Er wordt vaak gestrooid met het woord laag, maar wanneer is een dekkingsgraad echt laag? Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) moet de dekkingsgraad boven de 105% zijn. Dus moet er genoeg geld in het fonds zitten om iedereen te betalen en is er nog een kleine buffer over om kleine tegenslagen op te vangen. Als je nu goed opgelet hebt, dan vraag je jezelf af: ‘Welke dekkingsgraad moet boven de 105% zijn?’

De 105% speelt vooral een rol bij de beleidsdekkingsgraad. Hierbij is het wettelijk vastgelegd dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan vijf jaar onder de 104.2% mag liggen. Die vijf jaar krijgen de pensioenfondsen de tijd om hun dekkingsgraad bij te sturen, zodat niet alles op de schop gegooid hoeft te worden zodra het fonds één maand onder de 104.2% staat.

Dekkingsgraad 2019
Financieel Dagblad – 27 augustus 2019

Het herstelplan

Valt de beleidsdekkingsgraad voor langer dan vijf jaar onder de verplichte dekkingsgraad? Dan moet er binnen drie maanden een herstelplan klaarliggen voor de toezichthouder, in dit geval De Nederlandsche Bank. In dit herstelplan moet het pensioenfonds aankondigen hoe ze in maximaal tien jaar weer voldoen aan de wetgeving. Natuurlijk kunnen ze ook kiezen voor minder dan tien jaar, afhankelijk van de belangen van de deelnemers en andere betrokken partijen.

Eén van de acties die pensioenfondsen als eerste kunnen nemen is het niet indexeren van de pensioenen. Dit houdt in dat de uitkeringen van de pensioenen niet meegroeien met de inflatie, ofwel de toenemende prijzen van goederen en diensten. Vaak wordt gekozen voor deze methode, omdat het de minst ingrijpende manier van hervormen is. Werkt dit niet, dan is de volgende stap het korten van de pensioenen. Dit zorgt ervoor dat de verplichtingen die de fondsen hebben afnemen, waardoor de verhouden van verplichtingen en bezittingen weer in balans komt. In een ander blogartikel ga ik dieper in op de vraag waarom de pensioenen gekort worden. Bekijk ook ons pensioen totaaloverzicht voor al je pensioenvragen.

Over het korten van pensioenen

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.