Corona: antwoorden op financiële gevolgen (praktisch!)

Dit blog is voor het laatst bijgewerkt op 3 juni 2020.

Corona heeft (naast gevolgen voor de gezondheid) ook financiële gevolgen voor veel mensen. Daarom verzamelen wij hier de veelgestelde vragen en antwoorden rondom corona en praktische geldzaken.

corona gevolgen financieel geldzaken zzp ondernemer ontslagen
Photo by Malcolm Garret provided by Pexels.com

Gevolgen van Corona voor zzp’ers

Op dinsdag 17 maart liet het kabinet weten dat er voor ondernemers die in de financiële problemen komen door het coronavirus, een noodplan is voor de eerste drie maanden. Voor dit plan zijn vele miljarden euro’s uitgetrokken. Er zijn zes belangrijke maatregelen die genomen zullen worden, zowel steunmaatregelen als liquiditeitsmaatregelen.

 1. Steunmaatregelen: de overheid neemt kosten over (zoals loonkosten).
 2. Liquiditeitsmaatregelen: de overheid biedt garanties voor overbruggingskredieten zoals uitstel van belastingbetaling.

Hier lees je 6 maatregelen op een rij:  

Noodloket, compensatieregeling

Het noodloket is voor de hard getroffen sectoren zoals de midden- en klein bedrijven (MKB’s) die nu moeten sluiten. Denk hierbij aan eet- en drinkgelegenheden, bedrijven in de culturele sector etc. Binnenkort kun je als getroffen MKB alvast €4000 terugvragen. Wat de voorwaarden hiervoor zijn, wordt later bekendgemaakt.

Lees meer over de compensatieregeling

Verruiming KMKB

Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines).

Naar aanleiding van het coronavirus is er een verruiming van de borgstellingsregeling voor het midden- en klein bedrijf. Sinds gisteren staat die open. Ondernemers die hier gebruik van willen maken, kunnen terecht bij hun eigen bank.

Lees meer over de verruiming borgstelling MKB-kredieten

Verruiming Go-regeling

De regeling garantie ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt wat grotere bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest.

De Go-regeling wordt ook verruimd, zodat meer organisaties en voor hogere bedragen leningen en bankgaranties krijgen. Ook hiervoor kunnen ondernemers terecht bij de bank. Speciaal voor kleine bedrijven was er de kredietverlener qredits. Deze bedrijven krijgen uitstel van aflossingsverplichtingen en rentekorting op hun lening.

Lees meer over de Go-regeling

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De regeling ‘werktijdverkorting’ was een reddingsboei voor bedrijven die tijdelijk minder werk hadden. Maar inmiddels is er vanwege het coronavirus een nieuwe regeling: het noodfonds overbrugging werkgelegenheid. Deze regeling zorgt ervoor dat de lonen van personeel worden aangevuld tot 90% als er omzet is misgelopen vanaf 1 maart 2020.

Twee voorwaarden:

 1. Er mag geen personeel worden ontslagen
 2. Lonen worden doorbetaald aan het personeel

Let op: de oude regeling wordt per direct opgezegd. Er zijn geen nieuwe aanvragen mogelijk van de oude regeling. Oude aanvragen worden automatisch meegenomen naar nieuwe regeling.

Lees meer over het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid 

Nieuwe maatregel ondersteuning zzp’ers: BBZ (Tozo)

Er is een tijdelijke versoepelde BBZ-regeling om zzp’ers te ondersteunen. Deze regeling voert de gemeente uit. Dit houdt in dat zzp’ers voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure een aanvulling krijgen voor hun levensonderhoud.

Het inkomen wordt dan aangevuld tot het minimumloon en hoeft niet te worden terugbetaald.  Om hiervoor in aanmerking te komen zijn er soepelere voorwaarden:

 1. Partner en eigen vermogen worden niet meegerekend
 2. Er vindt geen levensvatbaarheidsonderzoek plaats
 3. De lening hoeft niet te worden terugbetaald
 4. Het duurt ongeveer vier weken in plaats van maximaal dertien weken.
 5. Er is een voorschot is mogelijk

Deze oplossing geldt voor zzp’ers die in de knel komen door de coronacrisis. Mocht je als zzp’er zelf een buffer hebben opgebouwd, dan wordt je gevraagd geen aanvraag te doen voor deze regeling. 

Het eerste deel van deze regeling gaat over maart, april en mei. Het tweede deel gaat over juni, juli en augustus.

Meer lezen over de aanvulling voor levensonderhoud voor zzp’ers 

Uitstel van belasting

Alle ondernemers krijgen de komende drie maanden uitstel om belasting te betalen. Dit geldt voor alle soorten ondernemers: van grote bedrijven tot zzp’ers. De invorderingsrente gaat van 4% naar vrijwel 0%. Dat geldt voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonbelasting. Verzuimboetes hoeven niet te worden betaald. Ook kan elke ondernemer verlaging voor de voorlopige inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aanvragen. 

Uitstel kan worden aangevraagd voor:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • kansspelbelasting
 • assurantiebelasting (verzekeringsbelasting)
 • verhuurdersheffing
 • milieubelastingen (hieronder vallen: energiebelasting, ODE, belasting op leidingwater, afvalstoffenbelasting en kolenbelasting)
 • accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Wil je weten hoe je uitstel kunt aanvragen? Klik op de vraag en krijg direct antwoord in onze chat:

Lees meer over de uitstel van belasting voor ondernemers

Alle regelingen voor zzp’ers en ondernemers vind je terug op deze pagina de van de KvK.
Ook hebben zij een pagina met veelgestelde vragen voor ondernemers

Gevolgen van Corona als je werkt(e) voor een baas

De ene dag nog aan het werk, de volgende dag thuis op de bank. De coronacrisis zorgt ervoor dat veel bedrijven stil komen te liggen en er soms veel minder of zelfs helemaal geen werk meer is. Voor hoelang, dat is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is de nieuwe maatregel die de regering in het leven heeft geroepen: de NOW. Kortgezegd houdt de NOW in: de Overheid betaalt een deel van jouw salaris, als je werkgever het niet kan ophoesten. 

De NOW: waarom deze noodwet?

Veel bedrijven maken door de virusuitbraak ongelofelijke verliezen. En dan rijst natuurlijk de vraag: kunnen de salarissen aan het eind van de maand nog wel worden uitbetaald? Voor een groot deel van de bedrijven lijkt dit onmogelijk. Het gevolg laat zich raden: veel mensen kunnen hun baan verliezen. Daarom heeft de regering razendsnel een reddingsplan gemaakt: voilà, de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Dit noodplan is voor bedrijven die het moeilijk hebben. De Overheid betaalt mee aan de salarissen, soms tot wel 90%. 

Ik heb een vast contract en kan vanwege de noodmaatregelen minder of niet werken

Je krijgt gewoon doorbetaald. De Overheid kan jouw werkgever hierbij helpen met de nieuwe Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Je hoeft er zelf helemaal niks voor te doen, alles wordt geregeld door de werkgever. Dit geldt ook voor je vakantiegeld. 

Goed om te weten: je werkgever mag jou vragen vakantiedagen op te nemen, maar niet verplichten deze op te nemen. 

Vakantiegeld: Wat? Hoeveel? Alles wat je wil weten!

Als ik een tijdelijk contract heb, waar heb ik dan recht op?

Heb je een tijdelijk contract, dan geldt voor jou eigenlijk precies hetzelfde als voor mensen met een vast contract: zolang de noodmaatregelen gelden krijg je je salaris gestort, ook als je niet of minder kunt werken door de coronacrisis. Je contract mag niet tussentijds worden ontbonden, tenzij dit vooraf is afgesproken. Hiervoor moet je werkgever natuurlijk wel eerst toestemming krijgen van het UWV of de rechter. 

Lees meer: wanneer mag je ontslagen worden?

Ik heb een flexcontract / nulurencontract en word niet langer ingeroosterd vanwege de coronamaatregelen

Wat er dan gebeurt, hangt af van hoe lang je al in dienst bent:

 • Heb je al langer dan 6 maanden een nulurencontract? Dan is je werkgever verplicht je door te betalen als er geen werk is. In dit geval krijg je je salaris dus gewoon op je rekening gestort.
 • Ben je korter dan 6 maanden in dienst? Dan krijg je niet doorbetaald. In dat geval kun je bijvoorbeeld op zoek naar ander werk, of een WW- of bijstandsuitkering aanvragen. 
 • Heb je geen recht op WW? Dan heb je mogelijk recht op een tijdelijke overbrugging. Meer informatie volgt tussen 19 en 22 juni 2020.

Lees meer over de overbruggingsregeling voor flexwerkers 

Lees meer over de bijstand: hoeveel krijg je? En hoe vraag je het aan? 

Ik blijf liever thuis, kan mijn werkgever mij dwingen te komen werken?

Kortgezegd: ja. Je werkgever kan misschien aanspraak maken op de NOW, maar dat betekent niet dat jij niet hoeft te werken. In sommige gevallen zullen werkgevers hun personeel thuis of helemaal niet laten werken. Moet je toch de deur weer uit – tegen je zin – ga dan in gesprek met je baas en leg duidelijk je zorgen uit. Wellicht komen jullie er samen uit. Uiteindelijk kan je wel degelijk gedwongen worden op te komen dagen. 

Er is door de coronacrisis geen werk voor mij en ik krijg ook geen salaris meer

Ook dat is mogelijk. Bijvoorbeeld als je pas sinds kort een nulurencontract hebt, of als je uitzendbureau je niet doorbetaalt. Heel vervelend natuurlijk. Vind je geen andere baan, dan raak je werkeloos. Heb je recht op een WW-uitkering? Zorg dat je na je laatste werkdag zo snel mogelijk een WW-uitkering aanvraagt. Ook als oproepkracht kun je voor een WW-uitkering in aanmerking komen. Toch geen recht op een WW-uitkering? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen bij je gemeente.

De regels voor de bijstand worden vanaf na het paasweekend versoepeld. Dit meldt het kabinet op 13 april. Hierdoor hebben ook flexwerkers en oproepkrachten die tot pasen buiten de regelingen vielen, alsnog gemakkelijker recht op bijstand. 

Meer lezen over je werk en corona

Alles over UWV-uitkeringen (praktisch!)

Geen directe gevolgen van Corona voor je pensioen of AOW

Het Coronavirus heeft niet direct invloed op je pensioen. Je blijft het gewoon je pensioen en je AOW uitgekeerd krijgen. Wel heeft het virus inmiddels invloed gehad op de beurzen. Door kelderende aandelen en een dalende rekenrente, zien pensioenfondsen de dekkingsgraad afnemen.

De daling in dekkingsgraad heeft voorlopig nog geen gevolgen voor deelnemers in pensioenfondsen. Pensioenen worden namelijk niet gekort als de dekkingsgraad op 31 december 2020 90% of hoger is.

Over het korten van pensioenen

Andere antwoorden over geldzaken rondom Corona

Verzekering | Dekt mijn zorgverzekering de kosten als ik corona (COVID-19) krijg?

Ja, deze volgende kosten worden sowieso vergoed uit het basispakket van je verzekering:

 • Ziekenhuiszorg
 • Specialistische zorg  
 • Geneesmiddelen 
 • Spoedeisende ambulancevervoer 

Let wel op: je betaalt wel eerst het eigen risico. De rest wordt vergoed. 

Het eigen risico is standaard € 385,-. Tenzij je het bedrag verhoogd hebt. Je kunt je eigen risico in 2020 hebben verhoogd tot maximaal € 885,-. 

Verzekering | Als ik denk dat ik het coronavirus heb, wordt dan mijn test vergoed?

Ja, je test wordt door je basisverzekering vergoed als deze wordt aangevraagd door je huisarts of GGD. Het kan wel zijn dat je eerst je eigen risico moet betalen. 

Wil je jezelf preventief laten testen? Dan wordt je test niet vergoed. 

Reizen | Ik ben gestrand in het buitenland en wil naar huis. Wat nu?

De NOS meldt: Nederlanders die door de uitbraak van het coronavirus zijn gestrand in het buitenland, kunnen hulp krijgen om hun terugreis te regelen en bekostigen. Dat hebben verzekeraars, reisorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken afgesproken. Reizigers kunnen zich melden bij het loket ‘Bijzondere Bijstand Buitenland’.

Reizen | Als ik mijn vakantie annuleer, krijg ik dan mijn geld terug?

Vliegtickets
Annuleert een Europese vliegtuigmaatschappij je vlucht vanwege corona? Dan krijg je je geld terug volgens de Europese wet. 
Omdat het gaat om een overmachtsituatie, krijg je geen extra vergoeding. 
Krijg je een voucher aangeboden voor je geannuleerde vlucht? Dan kun je deze accepteren, maar het hoeft niet. Omdat je dus volgens de wet recht hebt op ‘geld terug’.  

Annuleer je zelf je vlucht? Dan krijg je niets vergoed als er geen negatief reisadvies is gegeven. Neem contact op met het reisbureau of de maatschappij waarbij je geboekt hebt. Je kunt ook even informeren bij je annuleringsverzekering.

Hotelboekingen 
Annuleert het hotel je boeking? Dan hoor je je geld terug te krijgen. 
Annuleer je zelf je boeking? Dan kan het zijn dat je je geld niet terugkrijgt. Bijvoorbeeld als het hotel open blijft of mag blijven. Mogelijk bieden ze je een voucher aan ter compensatie. 

Annuleringsverzekering
Heb je een annuleringsverzekering? Check dan bij je verzekeringsmaatschappij of je recht hebt op een vergoeding. Dit verschilt namelijk per verzekering. Sommige verzekeraars vergoeden niets, anderen als je voor een bepaalde datum je verzekering had afgesloten. 

Lees meer over je rechten bij reizen tijdens deze coronaperiode 

Schulden | Hoe voorkom je dat je in de financiële problemen komt door corona?

Eén van de adviezen is: grijp direct in als je getroffen wordt door bijvoorbeeld minder werk of ontslag. Dus wacht niet af maar onderneem actie:
Probeer overzicht te krijgen in je geldzaken: zodat je weet wat er binnenkomt, wat er uit gaat en wat er over blijft. Zijn er abonnementen of maak je andere kosten die niet per se nodig zijn? Weg ermee! Check of je een goedkoper energieabonnement neemt.

Heb je stress door geldzaken? Bekijk dan ons stressvriendelijke stappenplan bij schulden

Schulden | Heb ik recht op kwijtschelding van gemeentebelasting?

Wist je dat als je inkomen is gedaald en je de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, je kwijtschelding mag aanvragen? Dit kan direct nadat je het aanslagbiljet hebt ontvangen. De gemeente gaat kijken of je in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Lees meer over kwijtschelding gemeentebelasting 

Werk | Mag ik ontslagen worden als ik corona heb?

Nee, je mag niet zomaar ontslagen worden als je ziek wordt. Of het nu corona is of een andere ziekte. Biedt je werkgever je een vaststellingsovereenkomst aan omdat hij een oplossing zoekt in deze tijd? Let dan goed op. Je kunt hiermee bepaalde ww-rechten verliezen.

Lees meer over je rechten bij corona, ziek zijn en ontslag

Werk | Welke rechten heb ik als in bang ben dat ik corona heb of krijg?

Om te beginnen moet je werkgever zorgen voor een zo gezond mogelijke werkplek om de verspreiding van corona tegen te gaan. Dit betekent ook dat als je ‘milde ziekteverschijnselen’ hebt, je werkgever je thuis moet laten blijven. Denk bij milde verschijnselen aan bijvoorbeeld hoesten, snotteren of lichte verhoging. De bedrijfsarts beoordeelt of je ziek bent en niet meer kan werken, of dat je vanuit huis mogelijk iets kunt doen. Biedt je werkgever je ander werk aan? Dan moet je dit aannemen, of in ieder geval proberen.

Ben je niet ziek, maar wel bang om ziek te worden omdat er besmettingen zijn op je werk? Het hangt van het type werk af dat je doet, maar je kan niet zomaar thuisblijven. De arbodienst maakt hier een beslissing over. De arbodienst kan worden ingeschakeld om dit te bepalen.

Werk | Krijg ik doorbetaald als ik door corona ziek thuis ben?

Je krijgt je salaris gewoon doorbetaald bij ziekte, zoals dat normaal ook zou gebeuren. Sommige cao’s kennen wel een ‘wachtdag’. Dit betekent dat je de eerste (twee) dagen niet betaald krijgt. Weet je niet hoe het bij jou zit? Vraag dit na bij je werkgever, HR-collega’s of bekijk je cao.

Lees meer over werk en corona

Vrije tijd | Een concert/festival/theatershow gaat niet door door corona. Krijg ik mijn geld terug?

Ja. Je hebt recht op geld terug als een concert of evenement wordt geannuleerd door corona. Wat je terugkrijgt zijn ticketkosten en servicekosten. De organisatie kan je een alternatief aanbieden. Bijvoorbeeld door het evenement te verplaatsen of je een tegoedbon aan te bieden. Je mag dit aanbod aannemen, maar dit hoeft niet.

Wil je je geld terug? Regel dit dan binnen 3 weken nadat je hebt doorgekregen dat het evenement niet is doorgegaan. Dit doe je door  een aangetekende brief te sturen naar de organisator.

Je kunt ook een andere insteek nemen en het geld niet terugvragen: met het geld dat je verliest aan het ticket, steun je het theater, de makers en de concertzaal. Dit helpt hen weer een beetje deze coronacrisis door.

Lees meer over geld terug bij evenementen

Overig | Ik moet verhuizen, kan dit tijdens deze corona-periode?

Een verhuizing in deze tijd is lastig, gezien je snel met meerdere mensen bij elkaar komt. Een verhuizing wordt daarom niet aangeraden, tenzij het niet anders kan.

Maak je gebruik van een verhuisservice?
Zij doen aan verhuizingen onder voorbehoud en moeten aan de richtlijnen van de RIVM voldoen. Ze zullen bijvoorbeeld een verhuizing met maximaal 2 personen doen. Mogelijk hebben zij een aantal voorwaarden gesteld, ook aan jou. Bekijk eens een aantal websites van verhuisbedrijven en zie daar hoe zij in deze tijd te werk gaan.

Verhuis je zelf?  
Zorg dan dat je alleen je eigen spullen verhuist of alleen met je eigen gezin de verhuizing doet. Een tip is om geen verhuisdozen te huren maar te kopen.

Voor alle verhuizingen geldt:
– gebruik handschoenen
– houd 1-2 meter afstand
– gebruik een bankhoes / matrashoes
– zorg dat alles in dichte dozen zit voor je gaat verhuizen
– als één van de gezinsleden ziekteverschijnselen heeft, moet de verhuizing worden verplaatst.

Overig | Houd ik recht op kinderopvangtoeslag?

Is je kind verplicht thuis? Doe wat je normaal ook doet. Blijf de kinderopvang betalen. Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, blijf je die ook houden. 

Lees meer over de kinderopvangtoeslag tijdens corona

Hoe financieel fit ben jij?

Het zijn gekke tijden. Ineens worden we ons bewust hoe financieel afhankelijk of onafhankelijk we zijn. Rust over je financien is goed voor je gezondheid.

Hoe financieel fit ben jij? Zie het in 3 minuten: Doe de test!


Vragen die andere mensen ook hebben…

Klik op een vraag en stel ‘m direct kosteloos en snel in onze chat!

Heb jij een financiële vraag? Stel ‘m op Kandoor.nl. Onze gidsen helpen je op weg.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.