Automatisme is geen AOW-beleid

Vragen die andere mensen ook hebben..

Klik op een vraag en stel ‘m direct kosteloos en snel in onze chat!

Heb jij een financiële vraag? Stel ‘m op Kandoor.nl. Onze gidsen helpen je op weg.

Soms bevalt de werkelijkheid niet. Zoals: omdat we ouder worden, moeten we langer werken.

Eigenlijk hebben we de eerste horde nog best soepel genomen. Twee jaar erbij, dat moest dan maar. Niet van harte natuurlijk. En bovendien in een tijd dat het aantal werklozen snel opliep. Nog pijnlijker: juist onder ouderen werd langdurige werkloosheid een hardnekkig verschijnsel. De verhoging van de AOW-leeftijd betekende eenvoudigweg langer in de bijstand zitten. Oh ja, tegelijk werd de WW-uitkering ingekort van drie naar twee jaar – tenzij de vakbonden dat konden repareren.

Bovendien bleef de aandacht voor mensen met zwaar werk nihil. Ik geef toe: een uitputtende lijst maken van zware beroepen is nogal een discutabele zaak. De stratenmaker, oké. Neen, de rechter niet, die mag nu al tot zijn zeventigste. Maar de 63-jarige leraar in het VMBO vindt ook dat hij het echt niet langer kan. Ik wens u veel wijsheid toe.

Kortom, we moeten langer werken, terwijl er voor velen geen werk is. Voor zwaar werk geen oplossing. En dan ook nog: we leven wel langer, maar niet gezonder. Althans, we vinden volgens cijfers van het CBS zelf van niet. Het aantal jaren dat mensen hun leven als gezond ervaren neemt sinds een hele poos niet meer toe. Kortom, niet echt het Zwitserleven-gevoel (goh, die misleidende spotjes zijn weer terug).

AOW

En zo ervaren mensen dat ze klem komen te zitten. Dat bleek ook wel uit de reacties toen de AOW-leeftijd met drie maanden omhoog ging. Het mooie was: dat ging automatisch volgens een regeling uit 2012. De AOW-leeftijd was dezelfde dag al keurig aangepast op de website van de rijksoverheid.

Ik zet het maar even in het perspectief van het huidige politieke klimaat: ‘De elite met de goedbetaalde baantjes zet de hard werkende Nederlander in de kou’, zo luidde vrij algemeen de mening van de vele boze reaguurders op tal van internetsites.

Technocratische politici hebben daar weinig mee te maken. We kunnen het anders eenvoudigweg niet betalen, is het argument. En ik kan daar niet zoveel tegen inbrengen. Ik wil de noodzaak van langer doorwerken best erkennen en niet zo maar de rekening naar jongere generaties doorsturen.

Maar toch. Misschien is het wel dat woord ‘automatisch’. Dat computergestuurde, waar de schoen wringt. Minister-president Rutte verwees naar die afspraak uit 2012 (een afspraak die niet bepaald met ons is gemaakt) en vond dat wel een afdoende uitleg. Op dezelfde dag legde hij uit dat prinses Amalia jaarlijks 1,5 miljoen euro zakgeld moest krijgen op grond van een andere oude afspraak. “Dan houd ik me vast aan de oude afspraak dat ik op mijn 65e met pensioen mag”, las ik in een bijdehante reactie.

AOW

AOW en pensioen zijn een Siamese tweeling. Als het kabinet vertrouwen en draagvlak zoekt, zou men ook wat meer geïnteresseerd mogen zijn in wat er bij de burgers leeft. Al was het maar om de populisten die met ‘AOW op 65 jaar’ gratis bier uitdelen, wind uit de zeilen te nemen.

Wie het volk niets meer te bieden heeft, moet niet verrast zijn door onvrede, boosheid en afkeer. Waar dat kan eindigen, heeft Donald Trump op 8 november laten zien. Dus kabinet: laat dit soort beslissingen niet aan de computer over, maar zorg voor een beleid waarin mensen zich gehoord voelen.

Een automatisme is geen AOW-beleid.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.