Alimentatie: de belangrijkste antwoorden over kinderalimentatie

Als jullie gaan scheiden, kan dat veel invloed op het leven van de kinderen hebben. Om ervoor te zorgen dat hun voetbalclub, hun schoenen of hun avondeten gewoon kunnen worden betaald, bestaat er alimentatie (kinderalimentatie).

Als je dit blog hebt gelezen dan weet je: 

 • Wat kinderalimentatie is
 • Hoe je alimentatie moet betalen
 • Wat je moet doen als je ex niet betaalt
 • Wat er gebeurt als je de alimentatie niet kunt betalen  

Vragen die andere mensen ook hebben..

Klik op een vraag en stel ‘m direct kosteloos en snel in onze chat! 

Heb jij een vraag over je uitkering? Stel ‘m op Kandoor.nl. Onze gidsen helpen je op weg.

alimentatie, kinderalimentatie
Photo by Luis Quintero from Pexels

Wat is alimentatie eigenlijk?

Allereerst: je hebt twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. In dit blog lees je over kinderalimentatie.

De kinderen wonen meestal bij één ouder thuis. Deze ouder draagt de meeste zorg voor de kinderen. De andere ouder moet elke maand een bedrag voor jullie kinderen betalen. Dit noemen we kinderalimentatie. Maar hoe wordt nu bepaald hoe hoog dit bedrag is? Jij en je ex-partner kunnen hierover samen afspraken maken. Deze afspraken moeten wel officieel worden opgeschreven. Komen jullie er niet uit? Dan wordt de rechter ingeschakeld, die bepaalt hoeveel er elke maand moet worden betaald. De rechter houdt rekening met allerlei zaken, zoals:

 • hoeveel geld hebben de kinderen nodig? 
 • hoeveel verdienen jullie als ouders? 
 • hoeveel geld hebben jullie zelf nodig in het dagelijks leven?
 • hoeveel tijd besteden jullie apart met jullie kinderen?
 • ontvangt het kind een kindgebonden budget?

De rechter kijkt allereerst naar wat het kind nodig heeft. Daarna beoordeelt de rechter de draagkracht van de betalende ouder. Dat houdt in: deze ex-partner moet het maandbedrag wel kúnnen betalen.

De kinderalimentatie blijft gelden tot een kind 21 jaar is. Alleen als een kind vanaf 18 jaar niet meer studeert en genoeg voor zichzelf verdient, kan de alimentatie mogelijk eerder worden stopgezet. Heeft een kind een geestelijke of lichamelijke beperking, dan blijft de alimentatieplicht soms ook ná het 21e jaar geldig. 

Waar is het geld voor bedoeld?

Het maandbedrag moet genoeg zijn om alle kosten van jullie kinderen te dekken. Denk bijvoorbeeld aan eten, kleding en hobby’s. Veel gescheiden koppels maken extra afspraken over schoolkosten. Want gebeurt dit niet, dan worden de schoolkosten in de praktijk door de ouder betaald, bij wie de kinderen in huis wonen.

Hoe werkt de betaling van alimentatie?

De ene ouder maakt het geld elke maand over naar de bankrekening van andere ouder. Het geld kan ook op een gezamenlijke rekening gestort worden. Dit moeten jullie samen afspreken. Gaat er iets mis, dan is er het LBIO. Dit bureau laat het bedrag door de ene ouder betalen, en keert het uit aan de andere.

Partneralimentatie: hoe het werkt en wat er in 2020 is veranderd

Hoe hoog is de alimentatie in 2021?

Hoeveel alimentatie je krijgt of moet betalen is afhankelijk van de afspraken die je samen met je ex-partner maakt over de hoogte van de alimentatie. Op deze site van het LBIO kun je voor €50 de hoogte van de alimentatie laten berekenen.

Is alimentatie in 2021 even hoog als in 2020? Nee. De lonen van jou en jouw ex-partner veranderen jaarlijks. Ook de hoogte van de kinderalimentatie verandert. Met een officiële term heet dit indexering van alimentatie. Op deze site van het LBIO kun je zelf berekenen wat er in jouw situatie verandert. In 2020 werd de kinder- en/of partneralimentatie bijvoorbeeld met 2,5 procent verhoogd. Per 1 januari 2021 zijn de alimentatiebedragen verhoogd met 3 procent.

Maar er zijn ook uitzonderingen. Is er iets heel erg veranderd in het leven van jou, je partner of jullie kinderen? Dan moeten jullie om de tafel om nieuwe afspraken te maken. Dit gaat niet altijd even makkelijk. Als je situatie ingewikkeld is, dan kun je een advocaat inschakelen of uiteindelijk naar de rechter. Die zal het bedrag aanpassen. Ook kan de rechter bepalen dat de eerste beslissing niet klopte, bijvoorbeeld omdat hij niet over de juiste gegevens beschikte.

Mijn ex betaalt niet, wat nu?

Betaalt jouw ex de verplichte alimentatiekosten niet? Dan kun je bij het LBIO aan de bel trekken: het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Dit bureau zorgt ervoor dat jouw ex-partner betaalt en maakt het naar jou over. Dit kan op deze site worden geregeld. Je kunt het LBIO niet zomaar inschakelen, er zijn voorwaarden:

 • is de alimentatie vastgesteld door de rechter?
 • heeft je ex minstens 1 maand achterstand?
 • is de achterstand hoger dan €10?
 • is de achterstand niet ouder dan 6 maanden?
 • weet je ex wel op welk rekeningnummer hij/zij het geld moet storten?

*Het LBIO maakt geen kinderalimentatie berekening voor kinderen tussen de 18 en 21 jaar.

In het ergste geval kan het LBIO beslag laten leggen op het salaris van je ex-partner. 

Is het momenteel lastig om sportcontributie, een fiets, een verjaardag of een laptop voor jouw kind(eren) te betalen? Sam& voor alle kinderen kan helpen als er thuis weinig geld is. Ga naar samenvoorallekinderen.nl om een aanvraag in te dienen.

Ik kan de alimentatie niet betalen, wat nu?

Lukt het niet de alimentatie te betalen, bijvoorbeeld door geldproblemen? Dan kun je meerdere dingen doen. Probeer eerst nieuwe afspraken te maken met je ex. Praten is de fijnste oplossing voor iedereen. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kan jullie hier bij helpen. Lukt praten niet? Dan heb je een advocaat nodig. Die kan de rechter vragen de alimentatie opnieuw te bekijken. Op deze site van het LBIO kun je voor €50 laten uitzoeken of het bedrag dat jij betaalt klopt.  

Waar zit jij mee?
De gidsen van Kandoor helpen je. Dit is gratis. 

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.